מחקר זה בחן את היעילות של ייעוץ אינטנסיבי על ידי אח/ות מומחה/ית (practice nurse) בהשוואה לייעוץ קצר על ידי רופא/ה כללי/ת (general practitioner), בשילוב עם טיפול תרופתי, בגמילה מטבק למשך שישה חודשים. תוצאים נוספים שנבדקו כללו גמילה למשך 12 חודשים, היענות לטיפול התרופתי וחיסכון בעלויות הנוספות עבור שנת חיים.

נערך מחקר פרגמטי, מבוקר, רב-מרכזי , שבוצע במרכזי רפואה ראשונית בהולנד, השתתפו 295 מבוגרים שמעשנים מדי יום (גיל ממוצע: 48; ממוצע סיגריות ליום: 19). המטופלים הוקצו אקראית לקבלת ייעוץ פרטני על ידי אח/ות מומחה/ית (149 מטופלים) או לייעוץ קצר על ידי רופא/ה כללי/ת (146 מטופלים). כל המטופלים קיבלו ורניקלין (Varenicline – Champix) עם תווית פתוחה במשך 12 שבועות.

התוצא העיקרי היה הימנעות ממושכת, עם אימות ביוכימי, משבוע 9 עד שבוע 26 מתחילת הטיפול. תוצאים משניים כללו הימנעות משבוע 9 עד שבוע 52, היענות למינון התרופתי (נטילת התרופה במשך יותר מ- 80% מהימים) והעלויות הנוספות עבור שנת חיים שנחסכו בעזרת הטיפול.

smoxe
הערכים של הגורם הביאסיני (Bayes factor) הציעו כי שני סוגי הייעוץ היו יעילים במידה שווה. נצפתה היענות נמוכה יותר למינון התרופתי בקבוצת האח/ות המומחה/ית, העלויות הנוספות שנחסכו בקבוצה שטופלה ע"י הרופאים עמדו על 416.10 אירו עבור כל שנת חיים.

בקרב מעשנים המבקשים מרופאיהם עזרה בגמילה מעישון, טיפול תרופתי בעזרת ורניקלין (צ'מפיקס) וייעוץ קצר חד-פעמי מרופא/ה כללי/ת יעיל בדומה למספר פגישות ייעוץ של תמיכה התנהגותית מאח/ות מומחה/ית.

מקור:

Addiction. 2017 Jul 1. doi: 10.1111/add.13927. [Epub ahead of print]
Effectiveness of intensive practice nurse counselling versus brief general practitioner advice, both combined with varenicline, for smoking cessation: a randomised pragmatic trial in primary care.
van Rossem C1, Spigt M1,2, Viechtbauer W3, Lucas AEM1,4, van Schayck OCP1, Kotz D1,5.

 

נושאים קשורים:  התערבות תרופתית להפסקת עישון,  ורניקלין,  צ'אמפיקס,  אח/ות מומחה/ית,  רופא/ה כללי/ת,  תועלת כלכלית,  חיסכון לשנת חיים,  מחקרים,  היענות לטיפול תרופתי,  ייעוץ אישי לגמילה מעישון