הפטיטיס C 16.08.2017

יעילות Ledipasvir-Sofosbuvir לטיפול ב-HCV גנוטיפ 2

טיפול ב-Ledipasvir-Sofosbuvir למשך 12 שבועות הוכיח יעילות גבוהה במטופלים עם HCV גנוטיפ 2. כך עולה ממחקר שפורסם ב-Gastroenterology

ויוירוס הפטיטיס, הדמייה תלת ממדית
וירוס הפטיטיס, הדמייה תלת ממדית

בקרב מטופלים הסובלים מהפטיטיס C כרונית גנוטיפ 2, יש שיעור גבוה של תגובה לטיפול ב-Sofosbuvir וב-Ribavirin. עם זאת, Ribavirin נמצא קשור לאירועים המוליטיים ונסבל בקושי על ידי חלק מהמטופלים. חוקרים מניו זילנד ביקשו להעריך את יעילותם של Sofosbuvir ו-Ledipasvir בטיפול בחולי HCV גנוטיפ 2, הן כאלה שטופלו בעבר והן כאלה הנאיביים לטיפול, במשטר של שמונה שבועות ו-12 שבועות טיפול.

מחקר תווית פתוחה שלב 2 שנערך בניו זילנד תוכנן לכלול שתי קבוצות מחקר. בקבוצה הראשונה טופלו המשתתפים ב-Ledipasvir-Sofosbuvir במינון קבוע (90/400 mg) אחת ליום למשך 12 שבועות. במידה שבקבוצה זו היה נמצא שיעור של 90% תגובה וירולוגית יציבה כ-4 שבועות לאחר תום הטיפול (SVR4), תכננו החוקרים לגייס משתתפים לקבוצה שנייה, שבה יקבלו המשתתפים את הטיפול למשך 8 שבועות. התוצאה העיקרית בשתי הקבוצות הוגדרה כאחוז המטופלים עם תגובה וירולוגית יציבה כעבור 12 שבועות מתום הטיפול (SVR12).

נתונים סטטיסטיים: למחקר גויסו 26 מטופלים לקבוצה הראשונה (12 שבועות טיפול), ובעקבות הצלחת הטיפול גויסו 27 מטופלים נוספים לקבוצה השנייה (8 שבועות טיפול). שיעור SVR12 היה 96% (95% CI, 80%-100%) ו-74% (95% CI, 54%-89%), בהתאמה. המטופל היחיד מהקבוצה שטופלה במשך 12 שבועות שלא השיג SVR12, ביטל את השתתפותו לאחר שטופל במנה אחת בלבד של תרופת המחקר. תופעות הלוואי הנפוצות תחת הטיפול היו כאבי ראש (26%), תשישות (21%), ובחילות (17%). איש מהמשתתפים לא הפסיק את הטיפול בשל תופעות הלוואי.

סיכום: החוקרים מסכמים כי בעבור חולי HCV גנוטיפ 2, טיפול ב-Ledipasvir -Sofosbuvir למשך 12 שבועות הוכיח יעילות גבוהה ונסבל היטב על ידי המטופלים.

מקור:

Gane, E.J., Hyland, R.H., Yang, Y., Svarovskaia, E., Stamm, L.M., Brainard, D.M., McHutchison, J.G. and Stedman, C.A., 2017. Efficacy of Ledipasvir Plus Sofosbuvir for 8 or 12 Weeks in Patients With Hepatitis C Virus Genotype 2 Infection. Gastroenterology.

עריכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  טיפול אנטי-וירלי,  DAAs,  Sofosbuvir,  Ledipasvir,  מחקרים,  הפטיטיס c כרוני
תגובות