KEYNOTE-029 16.08.2017

שילוב של חוסם PD-1 במינון סטנדרטי עם חוסם CTLA-4 במינון נמוך נסבל היטב ומביא לתוצאים משופרים במלנומה מתקדמת

מחקר KEYNOTE-029 מצא כי טיפול קצר עם פמברוליזומאב (קיטרודה) במינון סטנדרטי יחד עם איפילימומאב (יירבוי) במינון נמוך ואחריו טיפול ממושך בפמברוליזומאב במינון סטנדרטי, מביא לשיעורי תגובה גבוהים ושיעורי הישרדות גבוהים, עם פרופיל רעילות נסבל ולא קטלני ושיעורים נמוכים של הפסקת הטיפול במלנומה מתקדמת

ניבולומאב (Nivolumab - Opdivo) במינון נמוך יחד עם איפילימומאב (Ipilimumab - Yervoy) במינון סטנדרטי משפרים את התגובה האובייקטיבית ואת ההישרדות ללא התקדמות, בהשוואה למונותרפיה של איפילימומאב במינון סטנדרטי, אך שילוב תרופתי זה קשור ברעילות מוגברת. מחקר זה העריך את הבטיחות והפעילות האנטי-סרטנית של פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda) במינון סטנדרטי יחד עם איפילימומאב במינון סטנדרטי.

למחקר KEYNOTE-029, שהיה עם תווית פתוחה בשלב 1b, גויסו מטופלים עם מלנומה מתקדמת מ- 12 מרכזים רפואיים באוסטרליה, ניו זילנד וארצות הברית. המטופלים היו בגילאי 18 ומעלה, עם סטטוס תפקודי 0 או 1 לפי קבוצת הקואופרטיב האונקולוגי המזרחי (Eastern Cooperative Oncology Group- ECOG), היו עם מחלה מדידה לפני הקריטריונים להערכת תגובה בגידולים מוצקים (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors version 1.1 – RECIST1.1), עם תפקוד מערכות מספק, עם שיפור בתופעות הלוואי של הכימותרפיה האחרונה שקיבלו עד דרגה 1 או 0, ללא מחלה אוטואימונית פעילה המצריכה טיפול בסטרואידים או תרופות מדכאות חיסון, ללא דלקת ריאות פעילה שאינה זיהומית (pneumonitis), ללא הפרעות בתפקוד בלוטת התריס או סוכרת שאינן בשליטה, ללא גרורות פעילות במוח וללא חשיפה קודמת לחוסמי נקודות בקרה חיסוניות.

המטופלים קיבלו עירוי ורידי של פמברוליזומאב במינון 2 מ"ג/ק"ג יחד עם עירוי ורידי של איפילימומאב במינון 1 מ"ג/ק"ג, אחת לשלושה שבועות, ארבעה מינונים בסל הכל, ואחריהם פמברוליזומאב במינון 2 מ"ג/ק"ג אחת לשלושה שבועות במשך עד שנתיים או עד התקדמות המחלה, רעילות בלתי נסבלת, משיכת ההסכמה או החלטת החוקרים. התוצא העיקרי שנבדק היה בטיחות וסבילות, אשר הוערכו בקרב כל משתתפי המחקר שקיבלו מינון אחד לפחות של השילוב התרופתי. התוצאים המשניים היו ההישרדות הכללית ושיעור המטופלים שהשיגו תגובה אובייקטיבית, אשר הוערך לפי RECIST1.1 על ידי ועדה מרכזית בלתי תלויה. בנוסף הוערכה ההישרדות ללא התקדמות.

בין ינואר 2015 לספטמבר 2015 גויסו וטופלו 153 מטופלים. נכון לאוקטובר 2016, נקודות החתך לאיסוף הנתונים, חציון המעקב עמד על 17.0 חודשים (טווח בין-רבעוני: 14.8-18.8). 110 מבין 153 המטופלים (72%) קיבלו את כל ארבעת מינוני השילוב התרופתי ו- 64 מטופלים (42%) המשיכו לטיפול הממושך בפמברוליזומאב. אירעו 110 תופעות לוואי הקשורות לטיפול בדרגות 3-4 בקרב 69 מטופלים (45%). לא אירעו מקרי מוות הקשורים לטיפול. 22 מטופלים (14%) הפסיקו את הטיפול עקב תופעות לוואי, ביניהם 17 (11%) שהפסיקו עקב אותה תופעת לוואי וחמישה (3%) שהפסיקו את הטיפול באיפילימומאב עקב תופעת לוואי אחת ומאוחר יותר הפסיקו את הטיפול בפמברוליזומאב עקב תופעת לוואי אחרת. 12 מטופלים (8%) הפסיקו את הטיפול באיפילימומאב בלבד ו- 14 (9%) הפסיקו את הטיפול בפמברוליזומאב בלבד, עקב תופעות לוואי.

158 תופעות לוואי הקשורות לפעילות מערכת החיסון, בכל דרגת חומרה שהיא, אירעו בקרב 92 מטופלים (60%), מתוכן 50 תופעות לוואי בדרגות 3-4 אשר אירעו בקרב 42 (27%) מטופלים. תופעות הלוואי הנפוצות ביותר הקשורות לפעילות מערכת החיסון היו תת-פעילות בלוטת התריס (25 מטופלים, [16%]) ופעילות יתר של בלוטת התריס (17 [11%]). 93 מטופלים השיגו תגובה אובייקטיבית (61%, 95% רווח בר סמך: 53-69). שיעור ההישרדות ללא התקדמות המשוער לשנה אחת היה 69% (60-75) ושיעור ההישרדות הכללית המשוער לשנה אחת היה 89% (83-93).

משטר טיפול הכולל פמברוליזומאב (קיטרודה) במינון סטנדרטי הניתנת בארבע מנות בשילוב עם איפילימומאב (יירבוי) במינון נמוך, ואחריה טיפול ממושך בפמברוליזומאב במינון סטנדרטי, הביא לפרופיל בטיחות נסבל ופעילות אנטי-סרטנית חזקה בקרב מטופלים עם מלנומה מתקדמת. ממצאי מחקר זה תומכים באסטרטגיית טיפול עם פמברוליזומאב במינון סטנדרטי יחד עם איפילימומאב במינון נמוך עבור אוכלוסיית מטופלים זו.

מקור:

Standard-dose pembrolizumab in combination with reduced-dose ipilimumab for patients with advanced melanoma (KEYNOTE-029): an open-label, phase 1b trial
The Lancet Oncology, Published: 17 July 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1470-2045(17)30428-X

נושאים קשורים:  KEYNOTE-029,  מלנומה מתקדמת,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  איפילימומאב,  יירבוי,  הישרדות כללית,  הישרדות ללא התקדמות,  תגובה אובייקטיבית,  פרופיל בטיחות,  הפסקת טיפול תרופתי,  מחקרים,  בלוטת התריס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות