גמציטבין 31.08.2017

טיפול קו-ראשון עם גמציטבין ונימוטוזומאב משפר את הישרדותם של מטופלים עם סרטן לבלב מתקדם ובלתי נתיח

גמציטבין (גמזר) ונימוטוזומאב (נוגדן חד-שבטי ל- EGFR) מביאים לתוצאים משופרים, בהשוואה לגמציטבין ואינבו, כטיפול קו-ראשון עבור מטופלים עם סרטן לבלב בלתי נתיח מקומי מתקדם או גרורתי, ללא החמרה של פרופיל הבטיחות. מטופלים ללא מוטציות בגן KRAS הניבו מטיפול משולב זה יותר מאשר מטופלים עם מוטציות בגן KRAS

מחקר זה בוצע במטרה לחקור את העליונות של גמציטבין (Gemcitabine – Gemzar, Gemnil, Meditabine) בשילוב עם נימוטוזומאב (Nimotuzumab), נוגדן חד-שבטי ל- EGFR, בהשוואה לגמציטבין בשילוב עם אינבו כטיפול קו-ראשון בסרטן לבלב מתקדם.

במחקר שלב II רב-מרכזי עם הקצאה אקראית זה השתתפו מטופלים עם סרטן לבלב בלתי-נתיח, מקומי-מתקדם או גרורתי שלא קיבלו טיפול קודם. המטופלים הוקצו אקראית לקבלת 1,000 מ"ג/מ"ר גמציטבין בעירוי ורידי שנמשך חצי שעה אחת לשבוע (ימים 1, 8, 15 ו- 29 בכל מחזור טיפול) ובנוסף 400 מ"ג נימוטוזומאב במינון קבוע אחת לשבוע, בעירוי שנמשך חצי שעה, או לקבלת גמציטבין (משטר זהה) יחד עם אינבו מותאם. הטיפולים נמשכו עד להתקדמות המחלה או הופעת רעילות בלתי-נסבלת.

התוצא העיקר שנבחן היה ההישרדות הכללית ותוצאים משניים כללו את משך הזמן עד להתקדמות, שיעור התגובה הכללית (overall response rate - ORR), בטיחות הטיפול ואיכות החיים.

192 מטופלים הוקצו לאחת משתי קבוצות הטיפול ו-186 היו בני-הערכה מבחינת יעילות ובטיחות הטיפול. ממוצע גיל המטופלים היה 63.6 שנים. שיעור ההישרדות הכללית בשנה הראשונה ושיעור ההישרדות ללא התקדמות עמדו על 34% ו-22% בקבוצת הגמציטבין ונימוטוזומאב, בהשוואה ל-19%
ו-10% בקבוצת הגמציטבין ואינבו (יחס סיכון [hazard ratio - HR]:י0.69, p=0.03, HR: 0.68, p=0.02; בהתאמה). חציון ההישרדות הכללית וההישרדות ללא התקדמות עמד על 8.6 ו- 5.1 חודשים בקבוצת הגמציטבין ונימוטוזומאב, בהשוואה ל-6.0 ו-3.4 חודשים בקבוצת הגמציטבין ואינבו (HR: 0.69, p=0.0341, HR: 0.68, p=0.0163; בהתאמה), עם שיעור נמוך מאוד של רעילויות בדרגות
3-4.

מטופלים ללא מוטציות בגן KRAS היו עם הישרדות כללית ממושכת יותר, באופן מובהק, בהשוואה למטופלים עם מוטציות בגן KRASי(11.6 לעומת 5.6 חודשים, p=0.03).

מחקר זה עם הקצאה אקראית הראה כי נימוטוזומאב יחד עם גמציטבין הינו טיפול בטוח שנסבל היטב. שיעורי ההישרדות הכללית בשנה הראשונה וההישרדות ללא התקדמות של כלל אוכלוסיית המחקר השתפרה באופן מובהק, בפרט בקרב מטופלים ללא מוטציות בגן KRAS.

מקור:

Gemcitabine combined with the monoclonal antibody nimotuzumab is an active first-line regimen in KRAS wildtype patients with locally advanced or metastatic pancreatic cancer: a multicenter, randomized phase IIb study
Ann Oncol mdx343. DOI: https://doi.org/10.1093/annonc/mdx343
Published: 06 July 2017

נושאים קשורים:  גמציטבין,  גמזר,  נימוטוזומאב,  חוסם EGFR,  הישרדות כללית,  הישרדות ללא התקדמות,  KRAS,  מחקרים,  סרטן הלבלב
תגובות