סרטן המעי הגס 31.08.2017

קולונוסקופיה כבדיקת סקר מורידה את הסיכון לחלות ולמות מסרטן המעי הגס

במחקר שבחן את איכות הביצוע של מומחים המבצעים קולונוסקופיה כבדיקת סקר לסרטן המעי הגס (CRC), נמצא כי שיעור האבחון של אדנומה לכל מומחה קשור ביחס הפוך לסיכון של מטופליו שעוברים קולונוסקופיה לחלות ולמות מסרטן המעי הגס בין בדיקות סקר

איכות המומחים המבצעים קולונוסקופיה נמדדת באמצעות שיעור האבחון של אדנומה (adenoma detection rate - ADR). למרות ש-ADR קשור ביחס הפוך לסרטן המעי הגס המאובחן בין בדיקות סקר (interval colorectal cancer - interval CRC) ומוות מ-CRC, ההשפעות של עלייה ב-ADR לא הוצגו עד עתה. מחקר זה בדק האם עלייה ב-ADRs של מומחה אינדיבידואלי המבצע קולונסקופיות קשורה לסיכונים נמוכים ל-interval CRC וכתוצאה מכך למוות.

במחקר עוקבה פרוספקטיבי זה שנערך בפולין השתתפו נבדקים שעברו קולונוסקופיה במסגרת התוכנית הלאומית לבדיקת סקר ל-CRC בין ינואר 2004 לדצמבר 2008. נאסף מידע על 146,860 קולונוסקופיות שבוצעו על ידי 294 מומחים, כאשר כל מומחה השתתף לפחות פעמיים בשנה בקולונוסקופיה כבדיקת סקר ראשונית. החוקרים השתמשו במשוב שנתי ומדדי איכות על מנת לשפר את ביצוע הקולונוסקופיה. נעשה שימוש בחמישוני ADRי(quantiles) בכלל מערך הנתונים בכדי לסווג את ה-ARDs השנתיים עבור כל מומחה.

עלייה ב-ADR הוגדרה כעלייה של 20% לפחות בקטגוריה או שמירה על הקטגוריה הגבוהה ביותר בשנות הסקירה העוקבות הבאות. מודלים רבי-משתנים של שבריריות (frailty) שימשו להערכת ההשפעות של עלייה
ב- ADR על הסיכון ל-interval CRC ולמוות.

לאורך תקופת הגיוס למחקר, 219 מומחים (74.5%) עלו בקטגוריית ה-ADR השנתית. במהלך 895,916 שנות אדם של הערכת מעקב דרך מרשם הסרטן הלאומי, איתרו החוקרים 168 מקרים של interval CRC ו-44 מקרי מוות
מ-interval CRC. עלייה ב-ADR נקשרה עם יחס סיכון מתוקנן (adjusted hazard ratio - aHR) של 0.63 עבור interval CRCי(95% רווח בר סמך: 0.45-0.88, p=0.006) ושל 0.50 עבור מוות מסרטן (0.27-0.95, p=0.035). בהשוואה להעדר עלייה ב-ADR, השגה או שמירה על הקטגוריה הגבוהה ביותר (למשל, ADR >24.56%) הביאה לירידה ב- aHRs עבור מקרי interval CRC ל- 0.27 (0.12-0.63, p=0.003) ועבור מוות מ- interval CRC ל- 0.18 (0.06-0.56, p=0.003).

במחקר פרוספקטיבי זה של נבדקים שעברו קולונוסקופיה במסגרת תוכנית לאומית לבדיקת סקר מניעתית ל- CRC, נמצא קשר בין עלייה ב- ADR לבין ירידה בסיכון ל- interval CRC ולמוות ממחלה זו.

מקור:

Increased Rate of Adenoma Detection Associated With Reduced Risk of Colorectal Cancer and Death.
Michal F. Kaminski, Paulina Wieck∗, Maciej Rupinski, Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska, Ewan Franziska, Jaroslaw Kabyle, Robert Franky, Maria Ruins, Bartlomiej Coco, Anna Chaber-Ciopinska, Jacek Wasilewski, Marcin Pawlowski, Jaroslav Regula
Gastroenterology, July 2017Volume 153, Issue 1, Pages 98–105

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  CRC,  שיעור אבחון אדנומה,  קולונוסקופיה,  בדיקת סקר,  סיכון לחלות בסרטן,  סיכון למוות מסרטן,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות