דלקת מפרקים שגרונית 07.09.2017

אטנרצפט מפחית את הצורך בשירותי בריאות כללים עבור מטופלים עם דלקת מפרקים שגרונית בינונית עד חמורה

ניתוח תביעות ביטוח בארצות הברית מצא כי תחילת טיפול עם אטנרצפט (אנברל) עבור דלקת מפרקים שגרונית (RA) בינונית עד חמורה הביאה לירידה בשימוש בשירותי הבריאות, בהשוואה לתקופה טרם תחילת הטיפול. עוד נמצא כי ככל שההיענות לטיפול באטנרצפט היתה גבוהה יותר, כך נזקקו המטופלים פחות לשירותי בריאות

דלקת מפרקים שגרונית (צילום: אילוסטרציה)
דלקת מפרקים שגרונית (צילום: אילוסטרציה)

טיפול יעיל בדלקת מפרקים שגרונית (rheumatoid arthritis - RA) עשוי להביא לירידה בצריכה הכללית והקשורה ל- RA בשירותי בריאות. מחקר זה העריך את השימוש בשירותי בריאות לפני ואחרי התחלת טיפול באטנרצפט (Etanercept - Enbrel), חוסם TNF, בקרב מטופלים עם RA בינונית עד חמורה.

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה השתמש במאגר נתוני התביעות האמריקאי MarketScan®. נותחו נתונים של מטופלים עם RA שנחשפו לראשונה לאטנרצפט בין ינואר 2010 לדצמבר 2013. המטופלים היו עם תביעה אחת לפחות, במסגרת אשפוז או מרפאת חוץ, הקשורה ל-RA, ועם תביעה אחת לפחות הקשורה לאטנרצפט. ההיענות לטיפול באטנרצפט נקבעה על בסיס שיעור הימים המכוסים לפי חברות הביטוח. התוצא העיקרי היה שינוי בשימוש כללי ושימוש הקשור ל- RA בשירותי בריאות בשנה לפני ובשנה שאחרי התחלת הטיפול באטנרצפט. מבחן מקנמר ומבחן t מצומד שימשו לקביעת המובהקות הסטטיסטית של משתנים דיכוטומיים ורציפים, בהתאמה.

ניתוח הנתונים הקיף מידע על 6,737 מטופלים, גילם הממוצע היה 49.8 שנים ו-77.3% מתוכם היו נשים. באופן כללי, השימוש בשירותי מרפאות חוץ, ביקורי רופא, שירותי מרפאות חוץ בבית חולים, ביקורים במעבדה וביקורים במחלה לרפואה דחופה היו נמוכים יותר, באופן מובהק, בשנה שלאחר התחלת הטיפול באטנרצפט, בהשוואה לשנה הקודמת לתחילת הטיפול. השימוש בתרופות הקשורות ל-RA, כגון סטרואידים, משככי כאבים אופיואידים, תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידליות (NSAIDs) ותרופות נוגדות שיגרון שאינן ביולוגיות המשנות את מהלך המחלה (non-biologic DMARDs) היה נמוך יותר, באופן מובהק, לאחר תחילת הטיפול באטנרצפט, בהשוואה לתקופה הקודמת לטיפול באטנרצפט. שיעורי ביצוע החלפות מפרק מלאות הקשורות ל- RA, שחזורי מפרקים הקשורים ל- RA והליכים ברקמות הרכות, היו דומים בתקופות לפני ואחרי התחלת הטיפול באטנרצפט.

השימוש הכללי בשירותי הבריאות ירד לאחר תחילת הטיפול באטנרצפט (אנברל). מטופלים שהפגינו היענות גבוהה לאטנרצפט נזקקו הכי פחות לשירותי בריאות, בהשוואה למטופלים שהיו עם היענות נמוכה יותר לטיפול התרופתי.

מקור:

Adv Ther. 2017 Aug 2. doi: 10.1007/s12325-017-0596-6. [Epub ahead of print]
Changes in Healthcare Utilization After Etanercept Initiation in Patients with Rheumatoid Arthritis: A Retrospective Claims Analysis. Accortt NA1, Schenfeld J2, Chang E3, Papoyan E3, Broder MS3.

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים שגרונית,  חוסם,  TNF-α,  אטנרצפט,  אנברל,  חוסם TNF-α,  שימוש בשירותי בריאות,  תביעות ביטוח,  שימוש בתרופות,  ניתוחי מפרקים,  מחקרים,  היענות לטיפול תרופתי
תגובות