דלקת מפרקים ספחתית (Psoriatic arthritis - PsA) הינה מחלת מפרקים דלקתית הקשורה לספחת של העור או הציפורניים. חסר מידע מהעולם האמיתי על יעילות ובטיחות השימוש בחוסמי TNF-α בקרב קשישים עם PsA. מטרת המחקר הנוכחי היתה להעריך את היעילות, שיעור הפסקת הטיפול התרופתי והבטיחות של חוסמי TNF-α בקרב קשישים הסובלים מ- PsA.

נערך מחקר תצפית רב-מרכזי בארבעה מרכזים רפואיים באיטליה. הערכת היעילות, שהוגדרה כהשגת פעילות דלקתית מינימלית, והערכת הבטיחות, בוצעו עם תחילת הטיפול בחוסמי TNF-α (קו הבסיס), שישה חודשים ו-12 חודשים מתחילת הטיפול.

145 מטופלים עם PsA נכללו במחקר. בקו הבסיס, 68 מטופלים (46.9%) היו תחת טיפול באטנרצפט (Etanercept – Enbrel),י60 (41.3%) טופלו עם אדאלימומאב (Adalimumab - Humira),י11 (7.6%) עם גולימומאב (Golimumab - Simponi) ושישה (4.1%) עם אינפליקסימאב (Infliximab - Remicade). כל המשתנים הנוגעים לפעילות PsA הראו שיפור מובהק סטטיסטית לאחר שישה ו- 12 חודשים, בהשוואה לקו הבסיס.

לאחר שישה ו-12 חודשים, 31 (22.6%) ו-71 (51.8%) מטופלים השיגו פעילות דלקתית מינימלית, בהתאמה (p<0.001). שיעור הפסקת הטיפול התרופתי עמד על 5.5%, עם ממוצע של 6.8 חודשי טיפול (טווח: 2-10 חודשים). הפסקת הטיפול נעשתה על רקע חוסר יעילות, תופעות לוואי או אובדן מעקב. תשעה מטופלים דיווחו על זיהומים קלים שנפתרו בטיפול אנטי-מיקרוביאלי פומי ספציפי, ללא הפסקת השימוש בחוסמי TNF-α.

חוסמי TNF-α יעילים בהשגת פעילות נמוכה של PsA ובטוחים לשימוש עבור מטופלים קשישים הסובלים מ- PsA. גיל אינו גורם מגביל בבחירת חוסמי TNF-α כטיפול תרופתי ב- PsA.

מקור:

Clin Rheumatol. 2017 Aug;36(8):1797-1802. doi: 10.1007/s10067-017-3697-3. Epub 2017 Jun 7.
Elderly psoriatic arthritis patients on TNF-α blockers: results of an Italian multicenter study on minimal disease activity and drug discontinuation rate.

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10067-017-3697-3

נושאים קשורים:  דלקת מפרקים ספחתית,  דלקת כרונית בקשישים,  חוסמי TNF-α,  אטנרצפט,  אנברל,  אדאלימומאב,  הומירה,  גולימומאב,  סימפוני,  אינפליקסימאב,  רמיקייד,  הפסקת טיפול,  זיהומים קלים,  טיפול תרופתי בקשישים,  מחקרים,  פעילות דלקתית