פרפור עליות 11.09.2017

שיעור פרפור עליות קודם לא מאובחן בשימוש בניטור לבבי מוחדר בקרב אוכלוסיה בסיכון גבוה

מחקר חדש שבדק ניטור לבבי מוחדר מצא כי שיעור של פרפור עליות לא מאובחן עשוי להיות משמעותי בקרב מטופלים עם גורמי סיכון לפרפור עליות ושבץ

ב=כ20% מאירועי שבץ איסכמי הקשור לפרפור עליות, שבץ הוא ההתייצגות הקלינית הראשונה של פרפור העליות. נחוצות אסטרטגיות על מנת לזהות ולטפל בפרפור עליות לא מאובחן. מחקר חדש בוצע במטרה לכמת את שיעור מקרי פרפור עליות בקר במטופלים בסיכון גבוה, אבל ללא אבחנה ידועה של פרפור עליות על ידי שימוש בניטור לבבי מוחדר.

המחקר פרוספקטיבי, זרוע אחת, רב מרכזי שבוצע מנובמבר 2012 עד ינואר 2017. ביקורים התקיימו ב-57 מרכזים בארה"ב ובאירופה. מטופלים עם ניקוד CHADS2 של 3 או יותר (או 2 עם לפחות גורם סיכון אחד נוסף) גויסו למחקר. כ-90% סבלו מסימפטומים לא ספציפיים שיכלו להתאים לפרפור עליות, כמו עייפות, דיספניאה ו/או פלפיטציות.

המטופלים עברו ניטור עם ניטור לבבי מוחדר למשך 18 עד 30 חודשים. התוצא הראשוני שנמדד היה פרפור עליות שנמשך למשך 6 דקות או יותר כפי שהוערך לאחר 18 חודשים. אנליזות נוספות כללו זיהוי שיעור בנקודות זמן מ-30 יום עד 30 חודשים ובקרב תת קבוצות של ניקוד CHADS2. זמן חציוני מהכנסת המכשיר ועד זיהוי ושיעור המטופלים שלבסוף נרשם להם נוגדי קרישה פומיים נקבעו גם כן.

סך הכל 446 מטופלים גויסו למחקר. 233 (52.2%) היו גברים, והגיל הממוצע (סטיית תקן) היה 71.5 (9.9) שנים. ל-385 מטופלים (86.3%) הושתל ניטור לבבי מוחדר, התאימו לקריטריונים לאנליזה הראשונית ונצפו למשך ממוצע (סטיית תקן) של 22.5 (7.7) חודשים.

שיעור פרפור העליות שנמשך 6 דקות או יותר לאחר 18 חודשים היה 29.3%. שיעור הזיהוי לאחר 30 יום ו6, 12, 24 ו-30 חודשים היו 6.2%, 20.4%, 27.1%, 33.6% ו-40.0%, בהתאמה. כעבור 18 חודשים, שיעור פרפור העליות היה דומה בקרב מטופלים עם ניקוד CHADS2 של 2 (24.7% ; 95%CI 17.3-31.4), 3 (32.7 ; 95%CI 23.8-40.7) ו-4 או יותר (31.7% ; 95%CI 22.0-40.3) (p=0.23). הזמן החציוני (טווח בין רבעונים) מהכנסת המכשיר לזיהוי אירוע פרפור העליות הראשון היה 123 (41-330) ימים. מתוך המטופלים שהשיגו את התוצא הראשוני, 13 (10.2%) היו בעלי אירוע אחד או יותר שנמשכו 24 שעות או יותר, ונרשם טיפול נוגד קרישה פומי ל-72 מטופלים (56.3%).

שיעור של פרפור עליות לא מאובחן עשוי להיות משמעותי בקרב מטופלים עם גורמי סיכון לפרפור עליות ושבץ. פרפור עליות היה נותר לא מאובחן במרבית המטופלים אם הניטור היה מוגבל ל-30 יום בלבד. יש צורך במחקרים נוספים בנוגע לערך של אבחנת פרפור עליות סאב-קליני וטיפול מניעתי.

מקור:

Reiffel JA, Verma A, Kowey PR, Halperin JL, Gersh BJ, Wachter R, Pouliot E, Ziegler PD, for the REVEAL AF Investigators. Incidence of Previously Undiagnosed Atrial Fibrillation Using Insertable Cardiac Monitors in a High-Risk PopulationThe REVEAL AF Study. JAMA Cardiol. Published online August 26, 2017. doi:10.1001/jamacardio.2017.3180

לינק:

http://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2650790

נושאים קשורים:  פרפור עליות,  AF,  פרפור פרוזדורים,  שבץ,  נוגדי קרישה,  מחקרים
תגובות