מחקרים 05.09.2017

טיפול קו ראשון עם פמברוליזומאב מביא לתוצאים טובים יותר מכימותרפיה כפולה על בסיס פלטינה בסרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים

תוצאות מעודכנות של מחקר KEYNOTE-024 מציעות כי טיפול קו-ראשון עם כימותרפיה כפולה על בסיס פלטינה מביא לתוצאי הישרדות נחותים בהשוואה לפמברוליזומאב (קיטרודה), ואף פוגם בהשפעה של פמברוליזומאב כטיפול קו-שני בסרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (NSCLC) ללא מוטציות ב- EGFR או ALK, עם ביטוי PD-L1 בשיעור 50% ומעלה

תוצאות מעודכנות של מחקר KEYNOTE-024 מציעות כי טיפול קו-ראשון עם כימותרפיה כפולה על בסיס פלטינה מביא לתוצאי הישרדות נחותים בהשוואה לפמברוליזומאב (קיטרודה), ואף פוגם בהשפעה של פמברוליזומאב כטיפול קו-שני בסרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (NSCLC) ללא מוטציות ב- EGFR או ALK, עם ביטוי PD-L1 בשיעור 50% ומעלה.

פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda), נוגדן ל- PD-1, מביא לפעילות אנטי-סרטנית משמעותית וממושכת ונסבל היטב בקרב מטופלים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (Non-small cell lung cancer - NSCLC). המחקר הנוכחי בחן את פמברוליזומאב בהשוואה לכימותרפיה כפולה על בסיס פלטינה, כטיפול קו-ראשון ב- NSCLC מתקדם.

במחקר KEYNOTE-024 השתתפו מטופלים עם NSCLC בשלב IV, ללא מוטציות בגנים EGFR או ALK וללא גרורות במוח ועם סטטוס תפקודי 0-1 לפי קבוצות הקואופרטיב האונקולוגי המזרחי (Eastern Cooperative Oncology Group- ECOG). המטופלים הוקצו ביחס 1:1 לקבלת 200 מ"ג פמברוליזומאב בעירוי ורידי אחת לשלושה שבועות (Q3W), במשך עד שנתיים, או לקבלת 4-6 מחזורי כימותרפיה כפולה על בסיס פלטינה. מטופלים שמחלתם התקדמה לאחר מחזורי הטיפול הכימותרפי טופלו בהמשך בפמברוליזומאב במשך עד שנתיים.

בניתוח הקודם של ממצאי המחקר הוערכו שיעורי ההישרדות ללא התקדמות (progression free survival - PSF) וההישרדות הכללית (overall survival - OS). בניתוח העדכני מובא עדכון של השפעות הטיפול על OS והערכת ההישרדות ללא התקדמות לאחר קו הטיפול הבא (progression free survival 2 – PSF2), אשר מוגדרת כהישרדות מההקצאה לטיפול הראשון ועד להתקדמות המחלה או מוות לאחר הטיפול השני. PSF-2 מאפשרת להעריך את ההשפעה של הצלבת טיפולים על OS וכיצד טיפול מסוים משפיע על טיפול הקו השני.

בסך הכל השתתפו במחקר 305 מטופלים עם NSCLC מתקדם, 154 הוקצו לפמברוליזומאב (חציון משך טיפול: 7.9 חודשים) ו- 151 לכימותרפיה (חציון משך טיפול: 3.5 חודשים). 91 (60.3%) מהמטופלים שהוקצו לכימותרפיה עברו הצלבת טיפול לפמברוליזומאב.

הניתוח העיקרי של מחקר KEYNOTE-024 כלל נתונים ממעקב שנמשך בחציון 11.2 חודשים, ולפיו, טיפול קו-ראשון בפמברוליזומאב, בהשוואה לכימותרפיה כפולה, הביא ליחס סיכון (hazard ratio - HR) ל- SPF של 0.50 (95% רווח בר סמך: 0.37-0.68) ול- HR ל- OS של 0.60 (0.41-0.89).

בניתוח העדכני נכללו נתונים שנאספו לאחר חציון מעקב של 19.1 חודשים (טווח: 14.3-27.6). חציון PSF-2 עמד על 18.3 חודשים (95% רווח בר סמך: 12.7 עד ערך שעדיין לא הושג) בקבוצת הפמברוליזומאב ו- 8.4 חודשים (6.8-9.8) בקבוצת הכימותרפיה (HR:י0.54, 95% רווח בר סמך: 0.40-0.72, p<0.001). חציון OS לא הושג עדיין בקבוצת הפמברוליזומאב (95% רווח בר סמך: 19.4 עד ערך לא ידוע) אך הושג בקבוצת הכימותרפיה ועמד על 14.5 חודשים (9.8-19.6) (HR: 0.63, 0.46-0.88, p=0.003).

פמברוליזומאב (קיטרודה) המשיך להפגין יתרון ב- OS על פני כימותרפיה כטיפול קו-ראשון ב- NSCLC מתקדם עם ביטוי PD-L1 על ידי ≥50% מתאי הגידול, אף בניתוח ההמשך במחקר KEYNOTE-024. חציון OS לא הושג עבור פמברוליזומאב לאחר חציון מעקב של 19 חודשים. PSF2 השתפרה באופן מובהק בקרב מטופלים שהוקצו לפמברוליזומאב, בהשוואה למטופלים שהוקצו לכימותרפיה. מטופלים שהיו עם גידולים עם ביטוי PD-L1 על ידי ≥50% מתאי הגידול השיגו יתרון הישרדותי במקרים בהם הטיפול ההתחלתי היו פמברוליזומאב, ולא כימותרפיה כפולה המכילה פלטינה. יחד עם פרופיל בטיחות משופר, ממצאי המחקר תומכים בפמברוליזומאב כסטנדרט טיפול הקו הראשון ב- NSCLC עם ביטוי PD-L1 על ידי ≥50% מתאי הגידול.

מקור: 

Progression After the Next Line of Therapy (PFS2) and Updated OS Among Patients With Advanced NSCLC and PD-L1 TPS ≥50% Enrolled in KEYNOTE-024 ASCO 2017

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC,  חוסם נקודות בקרה,  הישרדות כללית,  PSF-2,  PD-1,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  כימותרפיה על בסיס פלטינה,  Keynote-024,  הישרדות ללא התקדמות
תגובות