מחקר ARISTOTLE 25.09.2017

אפיקסבן מול וורפרין במניעת שבץ ואירועים תסחיפיים בקרב חולי סרטן עם פרפור פרוזדורים

ניתוח עוקבה ממחקר ARISTOTLE מצא כי אפיקסבן (אליקוויס) יעיל הרבה יותר מוורפרין (קומדין) במניעת שבץ, תסחיף מערכתי, אוטם לבבי ומוות בקרב מטופלים עם מחלת סרטן פעילה ופרפור פרוזדורים (AF) וכן בקרב מטופלים עם AF וללא סרטן

נוגדי קרישה (אילוסטרציה)

מחלת הסרטן קשורה למצב של קרישיות יתר וסיכון מוגבר לאירועים תסחיפיים בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation – AF). מוצגים להלן המאפיינים הקליניים, התוצאים והערכות היעילות והבטיחות של אפיקסבן (Apixaban- Eliquis), נוגד קרישה פומי עם פעילות ישירה, בהשוואה לוורפרין (Warfarin - Coumadin), אנטגוניסט לוויטמין K, בקרב חולי סרטן עם AF, במסגרת מחקר ARISTOTLE.

הקשר בין סרטן לתוצאים קליניים הושווה בין מטופלים עם היסטוריה של מחלת סרטן – פעילה או רחוקה – לבין מטופלים ללא היסטוריה של סרטן, והוערך באמצעות מודלים של רגרסיה על שם קוקס.

בקו הבסיס, 1,236 (6.8%) מטופלים היו עם היסטוריה של סרטן, מתוכם 12.7% היו עם מחלה פעילה ו- 87.3% היו עם היסטוריה רחוקה של סרטן. לא נמצאו קשרים מובהקים בין היסטוריה של סרטן לבין שבץ/תסחיף מערכתי, דימום קשה או מוות. ההשפעה של אפיקסבן לעומת וורפרין במניעת שבץ/תסחיף מערכתי היה עקבי בקרב מטופלים עם היסטוריה של סרטן (1.4 בהשוואה ל- 1.2 אירועים ל- 100 שנות אדם; יחס סיכון [hazard ratio - HR]:י1.09, 95% רווח בר סמך: 0.53-2.26) וללא היסטוריה של סרטן (1.3 בהשוואה ל- 1.6 אירועים ל-100 שנות אדם; HR: 0.77, 0.64-0.93) (p=0.37). הבטיחות והיעילות של אפיקסבן בהשוואה לוורפרין השתמרו בקרב מטופלים עם וללא מחלת סרטן פעילה. אפיקסבן נקשר לתועלת גדולה יותר מבחינת התוצאים המורכבים של שבץ/תסחיף מערכתי, אוטם לבבי (MI) ומוות בקרב מטופלים עם מחלת סרטן פעילה (HR:י0.30, 95% רווח בר סמך: 0.11-0.83) בהשוואה למטופלים ללא סרטן (HR: 0.86, 0.78-0.95), אך לא בקרב מטופלים עם היסטוריה רחוקה של סרטן (HR: 1.46, 1.01-2.10) (p=0.0028).

בניתוח זה של תוצאות מחקר ARISTOTLE לא נמצא קשר בין מחלת הסרטן לסיכון גבוה לשבץ. נצפתה עליונות בבטיחות וביעילות של אפיקסבן (אליקוויס) בהשוואה לוורפרין, באופן עקבי, בקרב מטופלים עם וללא סרטן. ממצאים חיוביים אלו לגבי השימוש באפיקסבן בקרב חולי סרטן עם AF הינם ראשוניים ומבטיחים, אך דורשים הערכות נוספות.

מקור:

Am J Med. 2017 Jul 21. pii: S0002-9343(17)30713-1. doi: 10.1016/j.amjmed.2017.06.026. [Epub ahead of print]
Efficacy and Safety of Apixaban Versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation and a History of Cancer: Insights From the ARISTOTLE Trial.
Melloni C1, Dunning A2, Granger CB3, Thomas L2, Khouri MG4, Garcia DA5, Hylek EM6, Hanna M7, Wallentin L8, Gersh BJ9, Douglas PS3, Alexander JH3, Lopes RD3.

נושאים קשורים:  מחקר ARISTOTLE,  סרטן וקרישיות יתר,  פרפור פרוזדורים,  אפיקסבן,  אליקוויס,  וורפרין.,  קומדין,  תסחיף מערכתי,  שבץ,  דימום,  מחקרים
תגובות