מחקר שנערך במרכז הרפואי הדסה, בהשתתפות רופאי עיניים, מצא כי ספירת החיידקים החיים נמוכה יותר לאחר שפשוף הידיים עם אתנול 70% במשך דקה, בהשוואה לרחצה עם מברשות ספוג המכילות כלורהקסידין גלוקונאט או יוד פובידון במשך שלוש דקות.

ניסוי זה נערך במטרה להעריך ולהשוות את היעילות האנטי-מיקרוביאלית של רחיצת ידיים שגרתית כהכנה טרום-ניתוחית באמצעות מברשות ספוג רפואיות מסחריות לעומת שפשוף ידיים באלכוהול, על ידי השוואת צמיחת חיידקים על ידיהם של מנתחי עיניים לאחר ביצוע כל אחת מאסטרטגיות רחצה אלו.

20 מנתחי עיניים גויסו למחקר במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה עין כרם בירושלים. כל מנתח/ת עברו פעמיים איסוף דגימות מהידיים, לאחר רחצה לפני ניתוח לפי כל אחד משני פרוטוקולי הרחצה השונים. ההכנה השגרתית כללה רחצה כירורגית במשך שלוש דקות באמצעות מברשות ספוג עם 4% כלורהקסידין גלוקונאט או 1% יוד פובידון בשילוב עם דטרגנט ולאחר מכן ייבוש הידיים עם מגבת סטרילית, בעוד ששפשוף הידיים בתמיסת האתנול 70% נמשך 60 שניות, עם ייבוש הידיים באוויר. מחצית מקבוצת המנתחים נבחרה אקראית לספק דגימות קודם לאחר הרחצה השגרתית ושבוע לאחר מכן לאחר הרחצה עם תמיסת האתנול, והמחצית השנייה נבחרה לספק דגימות לאחר רחצה בסדר הפוך.

ספירה חיה של חיידקים בוצעה בשיטת glove juice מתוקננת (לבישת כפפה סטרילית מאפשרת מעבר של חיידקים חיים מידו של הנבדק). מושבות חיידקים נספרו לאחר הדגרה במשך 24 שעות ובוטאו ביחידות יוצרות מושבה (colony-forming units - CFU) למיליליטר עבור כל זוג ידיים.

ממוצע הספירות הגאומטריות עמד על 1,310 ו- 39 CFU/מ"ל ברחצה השגרתית וברחצת האתנול, בהתאמה. ממצא זה מייצג ירידה ממוצעת של log10 ב-1.53. ההבדל בין ספירות החיידקים המצומדות עבור הרחצה השגרתית לעומת רחצת האתנול היה בעל מובהקות סטטיסטית (p<0.0001). לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין ירידות של log10 עבור כלורהקסידין גלוקונאט לעומת יוד פובידון (p=0.97).

מחקר זה מספק ראיות ליעילות העליונה של שפשוף ידיים באלכוהול מבחינת הפחתת ספירת החיידקים בידיים, בהשוואה לרחצת ידיים כירורגית שגרתית עם כלורהקסידין גלוקונאט ויוד פובידון, בקרב אוכלוסיה של מנתחי עיניים פעילים במסגרת כירורגית קלינית. לפי תוצאות המחקר, שפשוף ידיים בתמיסת אתנול 70% היא חלופה בטוחה לחיטוי הידיים לפני ניתוח.

 

מקור:

Curr Eye Res. 2017 Sep;42(9):1333-1337. doi: 10.1080/02713683.2017.1304559. Epub 2017 May 30.

Preoperative Hand Decontamination in Ophthalmic Surgery: A Comparison of the Removal of Bacteria from Surgeons' Hands by Routine Antimicrobial Scrub versus an Alcoholic Hand Rub. 

Forer Y1, Block C2, Frenkel S1.

נושאים קשורים:  רחצה כירורגית,  רחצה טרום ניתוחית,  חיטוי ידיים,  חיטוי עם אתנול,  חיטוי עם אלכוהול,  כלורהקסידין גלוקונאט,  יוד פובידון,  ספירת חיידקים חיה,  מחקרים