מחקרים

התגובה הפתולוגית לטיפול כימותרפי טרום-ניתוחי מנבאת את הפרוגנוזה של מטופלים עם סרטן במעי הגס וגרורות בכבד

השגת תגובה פתולוגית לטיפול כימותרפי הניתן לפני ניתוח כריתת כבד עקב גרורות שמקורן בסרטן ראשוני במעי הגס מנבאת הישרדות ממושכת יותר. הסיכויים להשגת תגובה פתולוגית מושפעים מגודל הגרורות, משך הטיפול הטרום-ניתוחי, מיקום הגידול הראשוני ועוד

כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)
כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

הערכה של תגובה פתולוגית מבוססת על היקף נסיגת הגידול והיא משמשת להערכת יעילות הטיפול הקודם לניתוח. מספר מחקרים דיווחו על הקשר שבין תגובה פתולוגית לתוצאים קליניים בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) וגרורות בכבד שעברו כריתת כבד. עם זאת, נכון להיום לא דווחו נתונים לגבי מטופלים סיניים. מחקר זה ביקש להעריך את הקשר שבין התגובה הפתולוגית לבין כימותרפיה טרום-כריתת כבד והפרוגנוזה של עוקבת מטופלים סיניים.

במחקר העוקבה הרטרוספקטיבי נותח מידע לגבי 380 גרורות בכבד של 159 מטופלים עם mCRC. התגובה הפתולוגית הוערכה לפי דרגת נסיגת הגידול (tumor regression grade - TRG). התפקיד הפרוגנוסטי של התגובה הפתולוגית בהישרדות ללא התקדמות ובהישרדות הכללית הוערך באמצעות עקומות קפלן-מאייר עם מבחן דירוג לוג ומודלים רבי-משתנים על שם קוקס. בנוסף הוערכו משתנים שעשויים להשפיע על התגובה הפתולוגית, באמצעות רגרסיה לוגיסטית רבת-משתנים ומבחני יו של קרוסקל-ווליס ומאן-וויטני.

מטופלים עם גידולים שהשיגו תגובה פתולוגית לאחר כימותרפיה טרום-ניתוחית היו עם הישרדות ללא התקדמות והישרדות כללית ממושכות יותר, בהשוואה למטופלים עם גידולים שלא השיגו תגובה פתולוגית לכימותרפיה (חציון הישרדות ללא התקדמות: 9.9 לעומת 6.5 חודשים, p=0.009; חציון הישרדות כללית: 40.7 לעומת 28.0 חודשים, p=0.040). רגרסיה לוגיסטית רבת-משתנים ומבחני יו של קרוסקל-ווליס ומאן-וויטני הראו כי גרורות בעלות קוטר קטן, גרורות שמקורן בגידולים ראשוניים בצד שמאל של הגוף וגרורות ממטופלים שקיבלו טיפול כימותרפי ממושך, היו עם שיעורים גבוהים יותר של תגובה פתולוגית, בהשוואה לגרורות הביקורת (p<0.05 עבור כל האינטראקציות).

ירידה ברמות CEAי(carcinoembryonic antigen) בדם לאחר הכימותרפיה הטרום-ניתוחית ניבאה עלייה בשיעור התגובה הפתולוגית (p<0.05). למרות שהשימוש בטיפול ממוקד לא השפיע באופן מובהק על ציון TRG בכל מקרי הגרורות, הוספת סטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) לטיפול הכימותרפי הביא לשיעורים גבוהים יותר של תגובה פתולוגית כאשר הטיפול הכימותרפי התבסס על אירינוטקאן (Irinotecan), בהשוואה לטיפול על בסיס אוקסליפלטין (Oxaliplatin - Oxaltin).

מחקר זה מצא כי הערכת התגובה הפתולוגית יכולה לחזות את הפרוגנוזה של מטופלים סיניים עם mCRC וגרורות בכבד, לאחר קבלת כימותרפיה טרם ניתוח כריתת כבד. גידולים בעלי קוטר קטן, טיפול כימותרפי ארוך, גידול ראשוני בצד שמאל וירידה ברמות CEA לאחר הטיפול נקשרו לעלייה בשיעורי התגובה הפתולוגית.

מקור: 

Pathologic response after preoperative therapy predicts prognosis of Chinese colorectal cancer patients with liver metastases
Chinese Journal of Cancer201736:78
https://doi.org/10.1186/s40880-017-0244-1

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  תגובה פתולוגית,  גרורות בכבד,  כריתת כבד,  תגובה לכימותרפיה,  דרגת נסיגת הגידול,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  אירינוטקאן,  אוקסליפלטין,  CEA,  גידול בצד שמאל,  גודל הגרורות,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות