היצרות של עמוד השדרה היא סיבה שכיחה לסבל ונכות בגיל המבוגר. הזרקות אפידוראליות של לידוקאין בתוספת גלוקוקורטחקוסטרואידים הן טיפול שכיח בחולים עם היצרות עמוד השדרה סימפטומטית. למרות עדויות מחקריות מועטות, ההנחה בבסיס הטיפול היא שהגלוקוקורטיקוסטרואידים משפיעים לטובה על המרכיב הדלקתי של הכאב ושטיפול ממושך בהזרקות אלו מפחית את הצורך בהתערבות ניתוחית בטווח של 12 חודשים.

מחקר חדש, רב מרכזי, כפול סמויות, רנדומלי, מאוניברסיטת וושינגטון סיאטל מנסה לבחון את היתרון הטיפולי בהזרקות אפידורליות של לידוקאין בתוספת גלוקורטיקוסטרואידים בהשוואה להזרקות אפידורליות של לידוקאין בלבד כטיפול ארוך טווח בהצרות סימטומטית של עמוד השדרה המותני.   

החוקרים בחנו מטופלים עם היצרות מותנית של עמה"ש שאובחנה באמצעות הדמיה תואמת. המטופלים חולקו רנדומאלית לזרוע שטופלה בהזרקות אפידוראליות של לידוקאין ולזרוע שטופלה בהזרקות אפידורליות של לידוקאין בתוספת גלוקוקורטיקוסטרואידים. למטופלים ניתנה אפשרות לעבור מקבוצה לקבוצה באופן עיוור לאחר 6 שבועות של טיפול.

מדדי המחקר הראשוני נאספו באמצעות שאלונים אשר העריכו את כאבי הרגליים והגבלה בחיי היום יום של המטופלים. מדדי המחקר השניוניים שנבדקו היו: שימוש באופיואיטים, צורך בניתוח עמה"ש, ומעבר מטופל בין קבוצות הטיפול.

על פי תוצאות המחקר לא נמצאו הבדלים משמעותיים סטטיסטית בין הקבוצת המטופלים שטופלה בזריקות של לידוקאין בלבד בהשוואה לקבוצת המטופלים שטופלה בלידוקאין בתוספת גלוקוקורטחקוסטרואידים.

נתונים סטטיסטיים: המעקב בוצע ב-400 מטופלים ונמשך 12 חודשים. תוצאות טיפול ראשוניות עיקריות נמדדו בעזרת שאלוני  Roland-Morris Disability Questionnaire  - RDQ. לאחר 12 חודשים שתי קבוצות הטיפול הראו שיפור משמעותי ללא הבדל משמעותי סטטיסטי (ממוצע ההבדל בין הקבוצות היה 0.4 במרווח ביטחון של 95%).

סיכום: בטיפול בהיצרות עמוד השדרה המותני באמצעות הזרקות אפידורליות חוזרות בטווחי זמן של 6 עד 12 חודשים, מתן לידוקאין בתוספת גלוקוקורטיקוסטרואידים אינו בעל יתרון בהשוואה להזרקות לידוקאין בלבד במדדים של  כאב ותפקוד המדווחים על ידי המטופל, קבלת טיפול נוסף באופיאידים וצורך בהפניה לניתוח.

מקור : 

Arch Phys Med Rehabil. 2017 Aug;98(8):1499-1507.e2. doi: 10.1016/j.apmr.2017.02.029. Epub 2017 Apr 8.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28396242

נושאים קשורים:  היצרות עמוד השדרה,  טיפול באמצעות זריקות אפידוראליות