קוצר נשימה הוא סימפטום נפוץ בקרב חולים סופניים ובעיקר בקרב חולי סרטן סופני המשפיע על איכות ותוחלת חיי המטופל ומשמש כפקטור פרוגנוסטי.

מתן קורטיקוסטרואידים הוא טיפול נפוץ להקלה על תסמיני קוצר נשימה בקרב חולים סופניים. מידע מחקרי על תוקפו ומהימנותו של הטיפול הוא מועט. מחקר מצומצם שבוצע בבית חולים אוניברסיטאי בקסוגאי, יפן, בדק האם טיפול מונותראפי באמצעות קורטיקוסטרואידים אפקטיבי כטיפול פליאטיבי בקוצר נשימה בחולי סרטן סופני.  

החוקרים עקבו אחרי 11 חולים סופניים אשר אושפזו בבית החולים וסבלו מקוצר נשימה. החולים טופלו בקורטיקוסטרואידים שניתנו באופן תוך ורידי או דרך הפה בשילוב עם חמצן. ההקלה בסימפטומים נמדדה באמצעות תכליל של שאלון וממצאי בדיקה גופנית. הטיפול כויל לרמה כוללת השווה למ"ג פרדניזולון.

נמצא כי הטיפול בקורטיקוסטרואידים הביא לשיפור בסימפטום של קוצר נשימה ב-45% מהמטופלים. רוב פליאציה בקוצר נשימה הושגה בקרב המגיבים לאחר 3-2 ימי טיפול.

נתונים סטטיסטיים: המחקר כלל 11 מטופלים, מתוכם 9 גברים ו-2 נשים בגיל ממוצא של 74.5. כולם אובחנו כחולים בסרטן בשלבים סופניים ופנו לטיפול באשפוז כשהם סובלים מקוצר נשימה המתאים להתערבות פליאטיבית. שיעור השיפור בחולים שנבדקו נמצא כ-45%. השיפור בתכליל השאלון והבדיקה הגופנית המקסימלי התקבל לאחר יומיים עד שלושה של טיפול (ערך הסתברותי של 0.028 עם סטיית תקן של 0.14±2.7 עד 0.37±1.5).

סיכום: במחקר חלוץ ביפן שבדק את האפקטיביות של טיפול מונותראפי בקורטיקוסטרואידים להקלה בתסמיני קוצר נשימה בחולי סרטן סופני נמצאה יעילות טיפולית בכמחצית מהחולים. האפקט המקסימלי הושג תוך יומיים עד שלושה מתחילת הטיפול. בנושא זה יש מקום לעריכת מחקרים נוספים בעלי היקף מטופלים רחב.

מקור:

J Pain Palliat Care Pharmacother. 2017 Jun;31(2):148-153. doi: 10.1080/15360288.2017.1301618. Epub 2017 Mar 30.

https://doi.org/10.1080/15360288.2017.1301618

נושאים קשורים:  קוצר נשימה,  טיפול פליאטיבי באמצעות סטרואידים,  חולה הנוטה למות,  סרטן,  מחקרים