מחקרים 15.10.2017

פמברוליזומאב ואטזוליזומאב מומלצות כטיפולי קו ראשון ושני בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים

חוסמי נקודות בקרה חיסוניות יעילים לרוב בהשוואה לכימותרפיה סטנדרטית לטיפול בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC)

תרופות ממשפחת חוסמי נקודות בקרה חיסוניות (immune checkpoint inhibitors - ICIs) הינן נוגדנים עצמוניים שפועלים במסלולי איתות כגון PD-1 (programmed death 1), PD-L1 ו- PD-L2י(programmed death ligand 1/2) על מנת לשפר את התגובה החיסונית נגד הגידול הסרטני. עד לאחרונה, ניבולומאב (Nivolumab - Opdivo) היה ה-ICI היחיד שאושר לטיפול בסרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (Non-small cell lung cancer - NSCLC) כטיפול קו-שני. מובאים להלן תוצאות מחקרים עם הקצאה אקראית בשלבים II ו-III שפורסמו לאחרונה ובחנו ICIs אחרים.

מחקר Keynote-024 דיווח כי פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda), נוגדן ל- PD-1, הפגין יעילות גבוהה כטיפול קו-ראשון בגידולים סרטניים שמבטאים PD-L1 בשיעור של 50% ומעלה (30% מהגידולים שנבדקו במחקר זה), עם חציון הישרדות ללא התקדמות של 10.4 חודשים, בהשוואה ל- 6.0 חודשים עם כימותרפיה (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.50, 95% רווח בר סמך: 0.37-0.68, p<0.001), שיעור תגובה כללית (overall response rate - ORR) שעמד על 45% בהשוואה ל- 28% עם כימותרפיה (p=0.0011) ושיעור הישרדות כללית בשנה אחת שעמד על כ-70% מהמטופלים. מנגד, מחקר Checkmate-026 דיווח כי ניבולומאב נכשל בהשגת יתרון כלשהו בהשוואה לכימותרפיה סטנדרטית על בסיס פלטינה בקרב מטופלים עם NSCLC שמבטא PD-L1 בשיעור של 5%, עם חציון הישרדות ללא התקדמות של 4.2 חודשים, בהשוואה ל- 5.9 חודשים עם כימותרפיה סטנדרטית (HR: 1.15, 95% רווח בר סמך: 0.91-1.45, p=0.25). לא נצפה יתרון בתת-קבוצה של מטופלים עם ביטוי PD-L1 בשיעור של 50% ומעלה.

דיווח מעודד על היעילות של פמברוליזומאב, בנוסף לכימותרפיה, בטיפול קו-ראשון ב- NSCLC מתקדם הוצג במחקר Keynote-021, עם ORR של 55% בהשוואה ל- 29% עם כימותרפיה בלבד (p=0.0016).

אטזוליזומאב (Atezolizumab - Tecentriq), נוגדן ל- PD-L1, הפגין יעילות כטיפול קו-שני ב- NSCLC כאשר הושווה אל מול דוסטקסל (כימותרפיה על בסיס פלטינה) במחקר OAK, שהיה מחקר שלב III, עם חציון הישרדות כללית של 13.8 חודשים בהשוואה ל- 9.6 חודשים.

התוצאות שהובאו להלן מציעות פרוטוקול טיפול חדש עבור NSCLC מתקדם, עם שימוש בפמברוליזומאב (קיטרודה) כטיפול קו-ראשון במטופלים עם גידולים המבטאים PD-L1 בשיעור 50% ומעלה ואטזוליזומאב (טסנטריק) כטיפול קו-שני.

מקור: 

Immunotherapy revolutionises non-small-cell lung cancer therapy: Results, perspectives and new challenges
European Journal of Cancer, June 2017 Volume 78, Pages 16–23

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC,  חוסם נקודות בקרה,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  ביטוי PD-L1,  PD-1,  ניבולומאב,  אופדיבו,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  אטזוליזומאב,  טסנטריק,  דוסטקסל,  טקסוטר,  כימותרפיה על בסיס פלטינה,  Keynote-024,  Checkmate-026,  Keynote-021,  OAK,  שיעור תגובה
תגובות