סרטן שד 15.10.2017

שיפור משמעותי בשליטה המקומית ובפרוגנוזה של סרטן שד בקרב נשים צעירות שעוברות ניתוח משמר שד

משנת 1997 ועד 2016 התרחשה ירידה עקבית בשיעורי ההישנות המקומית, האירועים הקשורים לסרטן השד ושיעורי התמותה הכללית בקרב נשים מתחת לגיל 40 שחלו בסרטן שד ועברו ניתוח משמר שד, עם השינוי בכללי סיווג המחלה והחלת השימוש בטרסטוזומאב (הרצפטין)

סרטן שד (צילום: אילוסטרציה)

מטרתו של מחקר זה היתה להעריך כיצד הפרוגנוזה של סרטן השד התפתחה עם הזמן בקרב נשים צעירות המטופלות באמצעות ניתוח משמר שד (breast-conserving surgery – BCS).

נאספו ונותחו נתונים של מטופלות מתחת לגיל 40 שעברו BCS וטיפולי קרינה לכל השד במרכז אונקולוגיה יחיד בין 1997 ל- 2010. המטופלות היו במעקב עד שנת 2016. התוצאים העיקריים שנבדקו היו הישנות מקומית, אירועים כלשהם הקשורים לסרטן השד ומוות מכל סיבה.

1,331 מטופלות נכללו במחקר זה. לאחר חציון מעקב של 9.3 שנים, אירעו 114 הישנויות מקומיות, 289 אירועים הקשורים לסרטן השד ו- 138 מקרי מוות. המטופלות חולקו לשלוש קבוצות על בסיס תאריך האבחנה: 1997-2002 (524 מטופלות), 2003-2005 (350 מטופלות) ו- 2006-2010 (457 מטופלות). הסיכון להישנות מקומית עמד על 1.42 עבור 100 שנות-אדם בקרב נשים שאובחנו בתקופה הראשונה, 0.85 עבור 100 שנות-אדם בקרב נשים שאובחנו בתקופה השנייה ו- 0.48 עבור 100 שנות-אדם בקרב נשים שאובחנו בתקופה השלישית (Ptrend=0.028). עבור אירועים הקשורים לסרטן השד, הערכים עמדו על 3.01, 2.52 ו- 2.07 עבור 100 שנות אדם, בהתאמה (P=0.004) ועבור תמותה, הערכים עמדו על 1.59, 1.22 ו- 0.64 עבור 100 שנות אדם, בהתאמה (P=0.003). כל שנה שחלפה נקשרה לירידה בסיכון להישנות מקומית (יחס סיכון [hazard ratio - HR]:י0.93, 95% רווח בר סמך: 0.87-1.00), אירועים הקשורים לסרטן השד (0.94, 0.91-0.98) ותמותה כללית (0.89, 0.83-0.94). נצפה שיפור משמעותי בפרוגנוזה לאחר שנת 2005, כאשר הושרש הסיווג של תתי-סוגים מולקולריים של סרטן השד והחל השימוש בטרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) במסגרת קלינית שגרתית.

במהלך עשרים השנים האחרונות, חל שיפור ניכר הן בשליטה המקומית והן בפרוגנוזה הכללית בקרב נשים צעירות (מתחת לגיל 40) עם סרטן שד שעברו ניתוח משמר שד.

מקור: 

Br J Surg. 2017 Aug 9. doi: 10.1002/bjs.10658. [Epub ahead of print]
Improved prognosis of young patients with breast cancer undergoing breast-conserving surgery.
Botteri E1,2,3, Veronesi P4,5, Vila J6,7, Rotmensz N1, Galimberti V4, Thomazini MV4, Viale G8,5, Orecchia R6,9, Goldhirsch A10, Gentilini O4.

נושאים קשורים:  סרטן שד,  שינויים בשיעורי התמותה,  קידמה רפואית,  ירידה בסיכון,  ירידה בתמותה,  הישנות מקומית,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  מחקרים,  פרוגנוזה,  תמותה
תגובות