עם העלייה העולמית בהשמנה בילדים, גם שכיחות דום נשימה נמצאת בעלייה. ידוע כי השמנה ודום נשימה בשינה גורמים לתחלואה מטאבולית במבוגרים וילדים. במחקר זה החוקרים ביקשו לבדוק מהי ההשפעה של טיפולים שונים או היעדר טיפול על הפרופיל המטאבולי בילדים עם דום נשימה בשינה.

במחקר חתך פרוספקטיבי שנערך בספרד בילדים עם השמנה ודום נשימה בשינה (דנ״ש), טיפול על ידי כריתת שקדים או CPAP במשך שנה הוביל לירידה ברמות הסוכר בדם בצום, ו-CRP נמצא בקורלציה לקיום דנ״ש וליעילות הטיפול.

המחקר נערך בקרב 113 בנים ובנות בגילאי 3-14 שנים, אשר משקלם היה מעל לאחוזון 95 לגיל ומין. הילדים חולקו ל-4 קבוצות על פי תוצאות פוליסומנוגרפיה בהתאם להנחיות המקצועיות בספרד : (1) ללא דנ״ש (RDI<3 לשעה) - ללא טיפול (2) דנ״ש קל (RDI>3 אבל AHI<10 וללא הגדלת שקדים - טיפול תזונתי (3) דנ״ש קל אך עם שקדים מוגדלים - טיפול ניתוחי (4) דנ״ש בינוני-קשה (AHI>10) אך ללא הגדלת שקדים - טיפול ב-CPAP. בדיקות דם בצום נלקחו בתחילת המחקר וכעבור שנה, וכללו סוכר, אינסולין, CRP, ופרופיל שומנים.

נתונים סטטיסטיים : 58 בנים ו-53 בנות השתתפו במחקר. בתחילת המחקר היה הבדל משמעותי סטטיסטית בין ילדים עם ובלי דנ״ש רק ברמות הסוכר בצום 87.7 לעומת 83.7 (p=0.018). בתום שנת המעקב, היה שינוי משמעותי סטטיסטית ברמת הסוכר בדם בילדים עם דנ״ש שטופלו כירורגית (p=0.002) או ב-CPAP (p=0.024) לעומת ילדים ללא דנ״ש. בנוסף, רמות CRP ירדו בקבוצה ללא דנ״ש, בעוד שהן עלו בקרב הילדים עם דנ״ש, ובמיוחד בקרב אלה שטופלו ב-CPAP עם דנ״ש שאריתי.

סיכום: המחברים מסכמים כי על פי תוצאות המחקר, טיפול אפקטיבי בדנ״ש בילדים עם עודף משקל משפר פרופיל מטאבולי, וכי רמות CRP עשויות לשמש ככלי עזר למעקב אחר יעילות הטיפול בילדים אלה.

מקור :

Metabolic biomarkers in community obese children: effect of obstructive sleep apnea and its treatment

נושאים קשורים:  השמנת יתר בילדים,  דום נשימה בשינה,  CPAP,  פרופיל מטאבולי,  מחקרים