מחקר NBRST 16.10.2017

הוספת פרטוזומאב לטרסטוזומאב וכימותרפיה משפרת את התגובה הפתולוגית של גידולי שד סרטניים חיוביים ל- HER2

במחקר שהשתמש בבדיקת BluePrint לסיווג גידולי שד סרטניים, נמצא כי הוספת פרטוזומאב (פרג'טה) לטיפול משולב של טרסטוזומאב (הרצפטין) וכימותרפיה, בהשוואה להוספת אינבו, הביאה לשיפור בתגובה הפתולוגית המלאה, בפרט בקרב מטופלות עם גידולים חיוביים ל- HER2 שהיו מתת-סוג לומינלי

פרטוזומאב (Pertuzumab - Perjeta) הפך לחלק שגרתי מהטיפול הנאואדג'ובנטי עבור סרטן שד חיובי ל- HER2, בערך במחצית הדרך לגיוס מטופלות למחקר NBRSTי(Neoadjuvant Breast Registry Symphony Trial), דבר אשר סיפק אפשרות נדירה לקבוע ביולוגית מי מהמטופלות עם מחלה חיובית ל- HER2 ישיגו את התועלת המרבית מטיפול במטרות כפולות. כמחקר בשלב IV שבחן טיפול נאואדג'ובנטי, NBRST סיווג את משתתפות המחקר לפי הסיווג הקונבנציונאלי וגם לפי תת-סיווג מולקולרי.

מבין 308 מטופלות עם סרטן שד קליני חיובי ל- HER2 שגויסו למחקר NBRST בשנים 2011-2014 מתוך 62 מוסדות רפואיים ברחבי ארצות הברית, 297 קיבלו כימותרפיה נאואדג'ובנטית עם טיפול ממוקד ב- HER2 ועברו ניתוח להסרת הגידול. המחקר השווה את שיעורי התגובה הפתולוגית המלאה (pathologic complete response - pCR) עם סיווג לפי בדיקת BluePrint בהשוואה לתתי-סוגים קליניים, בעקבות הטיפול שניתן, עם דגש על ההבדלים בין טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) לבין טרסטוזומאב + פרטוזומאב.

60% ממשתתפות המחקר טופלו עם כימותרפיה נאואדג'ובנטית וטרסטוזומאב ו- 40% טופלו עם כימותרפיה נאואדג'ובנטית וטרסטוזומאב + פרטוזומאב. שיעור pCRי(ypT0/isN0 – העדר מחלה בשד ובבית השחי) היה 47%. בדיקת BluePrint הביאה לסיווג 161 גידולים (54%) כחיוביים ל- HER2, עם שיעור pCR של 65%. תוצאות אלו היו גבוהות יותר באופן מובהק בהשוואה לשיעור pCR עבור 91 הגידולים שהיו חיוביים ל- HER2י(31%) שסווגו כלומינליים (18%) (p=0.00001) ו- 45 הגידולים (15%) שסווגו כבזאליים (44%) (p=0.0166).

המטופלות שקיבלו טרסטוזומאב + פרטוזומאב השיגו שיעורים גבוהים יותר של pCR בהשוואה למטופלות שקיבלו טרסטוזומאב בלבד. ההבדל היה משמעותי יותר בקרב מטופלות שסווגו בבדיקת BluePrint עם גידול לומינלי (8% לעומת 31%). שיעור ה- pCR הגבוה ביותר הושג על ידי מטופלות עם גידול חיובי ל- HER2 לפי BluePrint שקיבלו טרסטוזומאב + פרטוזומאב (76%).

הוספת פרטוזומאב (פרג'טה) לטיפול כימותרפי בשילוב עם טרסטוזומאב (הרצפטין) מביאה לעלייה בשיעורי ה- pCR עבור כל קבוצות המטופלות עם סרטן שד חיובי ל- HER2, פרט לאלו שנמצאו בבדיקת BluePrint עם גידול בזאלי. תגובה משופרת זו היתה חזקה ביותר בקרב מטופלות שנמצאו בבדיקת BluePrintעם גידול לומינלי.

מקור: 

Ann Surg Oncol. 2017 Sep;24(9):2539-2546. doi: 10.1245/s10434-017-5863-x. Epub 2017 Apr 26.
Pertuzumab/Trastuzumab/CT Versus Trastuzumab/CT Therapy for HER2+ Breast Cancer: Results from the Prospective Neoadjuvant Breast Registry Symphony Trial (NBRST).
Beitsch P1, Whitworth P2, Baron P2, Rotkis MC3, Mislowsky AM4, Richards PD5, Murray MK6, Pellicane JV7, Dul CL8, Nash CH9, Stork-Sloots L10, de Snoo F10, Untch S11, Lee LA12.
.

נושאים קשורים:  מחקר NBRST,  סרטן שד חיובי ל- HER2,  פרטוזומאב,  פרג'טה,  טרסטוזומאב,  תגובה פתולוגית מלאה,  תתי-סוג מולקולריים,  BluePrint,  סרטן שד
תגובות