סרטן שד חיובי ל- HER2 16.10.2017

טיפול אדג'ובנטי עם פרטוזומאב משפר הישרדות בסרטן שד נתיח חיובי ל- HER2

בהשוואה לאינבו, פרטוזומאב (פרג'טה) מביא לשיפורים קלים בשיעורי ההישרדות ללא מחלה פולשנית, כאשר הוא נוסף לטיפול כימותרפי משולב עם פרטוזומאב (הרצפטין) עבור סרטן שד נתיח וחיובי ל- HER2, בפרט בנוכחות התפשטות המחלה לקשריות הלימפה הקרובות. יש לציין כי שיעורי ההישרדות בשלוש שנים של כלל אוכלוסיית המחקר היו גבוהים מ- 90%

פרטוזומאב (Pertuzumab - Perjeta) מגביר את שיעור התגובה הפתולוגית המלאה בהקשר הטרום-ניתוחי ומאריך את ההישרדות הכללית בקרב מטופלות עם מחלה גרורתית כאשר הוא נוסף למשטר טיפול הכולל טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin) וכימותרפיה עבור סרטן שד חיובי ל-HER2. מחקר זה בחן האם פרטוזומאב, בנוסף לטרסטוזומאב וכימותרפיה, משפר את התוצאים של מטופלות עם סרטן שד חיובי ל- HER2 בשלבים מוקדמים.

מטופלות עם סרטן שד חיובי ל- HER2 ונתיח, חיובי בקשריות לימפה או עם סיכון גבוה אך שלילי בקשריות, הוקצו אקראית לקבלת פרטוזומאב או אינבו בנוסף לכימותרפיה אדג'ובנטית סטנדרטית יחד עם טיפול במשך שנה עם טרסטוזומאב. החוקרים הניחו כי שיעור ההישרדות ללא מחלה פולשנית בשלוש שנים יעמוד על 91.8% עם פרטוזומאב ו- 89.2% עם אינבו.

באוכלוסיית המחקר, 63% מהמטופלות שהוקצו אקראית לקבל פרטוזומאב (2,400 מטופלות) או אינבו (2,405 מטופלות) היו עם מחלה שלילית בקשריות ו- 36% היו עם מחלה שלילית לקולטן להורמון. הישנות המחלה אירעה בקרב 171 מטופלות (7.1%) בקבוצת הפרטוזומאב ו- 210 מטופלות (8.7%) בקבוצת האינבו (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י0.81, 95% רווח בר סמך: 0.66-1.00, p=0.045). הערכות ההישרדות ללא מחלה פולשנית בשלוש שנים היו 94.1% בקבוצת הפרטוזומאב ו- 93.2% בקבוצת האינבו. בעוקבת המטופלות עם מחלה חיובית בקשריות הלימפה, ההישרדות ללא מחלה פולשנית בשלוש שנים היתה 92.0% בקבוצת הפרטוזומאב ו- 90.2% בקבוצת האינבו (HR עבור אירוע של מחלה פולשנית: 0.77, 0.62-0.96, p=0.02). בעוקבת המטופלות עם מחלה שלילית בקשריות, ההישרדות ללא מחלה פולשנית בשלוש שנים היתה 97.5% בקבוצת הפרטוזומאב ו- 98.4% בקבוצת האינבו (HR עבור אירוע של מחלה פולשנית: 1.13, 0.68-1.86, p=0.64).

אי-ספיקת לב, מוות לבבי והפרעה בתפקוד הלבבי אירעו בשיעורים נמוכים בשתי קבוצות הטיפול. שלשולים בדרגה שלוש ומעלה אירעו באופן כמעט בלעדי במהלך הטיפולים הכימותרפיים והיו נפוצים יותר בקבוצת הפרטוזומאב בהשוואה לקבוצת האינבו (9.8% לעומת 3.7%).

פרטוזומאב שיפר באופן מובהק את שיעורי ההישרדות ללא מחלה פולשנית בקרב מטופלות עם סרטן שד נתיח וחיובי ל- HER2, כאשר טיפול זה נוסף לטרסטוזומאב וכימותרפיה. מבחינת בטיחות הטיפול, שלשולים היו נפוצים יותר עם פרטוזומאב בהשוואה לאינבו.

מקור: 

N Engl J Med. 2017 Jul 13;377(2):122-131. doi: 10.1056/NEJMoa1703643. Epub 2017 Jun 5.
Adjuvant Pertuzumab and Trastuzumab in Early HER2-Positive Breast Cancer.
von Minckwitz G, Procter M, de Azambuja E, Zardavas D, Benyunes M, Viale G, Suter T, Arahmani A, Rouchet N, Clark E, Knott A, Lang I, Levy C, Yardley DA, Bines J, Gelber RD, Piccart M, Baselga J; APHINITY Steering Committee and Investigators.

נושאים קשורים:  סרטן שד חיובי ל- HER2,  סרטן שד גרורתי,  פרטוזומאב,  פרג'טה,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  טיפול אדג'ובנטי לסרטן שד,  הישרדות עם סרטן שד גרורתי,  התפשטות סרטן שד לקשריות לימפה,  הישרדות ללא מחלה פולשנית,  סרטן שד
תגובות