מלנומה מתקדמת 18.10.2017

שינויים בנטל הגידול מקו הבסיס מעידים על התגובה לפמברוליזומאב

טיפול במלנומה מתקדמת עם פמברוליזומאב (קיטרודה) הביא במחקר זה לתגובה בקרב כ- 45% מהמטופלים, כאשר עלייה של עד 20% בנטל הגידול מקו הבסיס במהלך הטיפול נקשרה עם שיפור ניכר בהישרדות וסיכויים נמוכים לתמותה, בהשוואה למטופלים עם עלייה בשיעור 20% ומעלה בנטל הגידול

מחקר זה נערך במטרה לאפיין את השינויים בנטל הגידול תחת טיפול בחוסם PD-1 ולחקור את הקשר של שינויים דינמיים אלו להישרדות הכללית של מטופלים עם מלנומה מתקדמת.

במחקר השתתפו 107 מטופלים עם מלנומה מתקדמת שטופלו עם פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda). שינויים דינמיים בנטל הגידול הוערכו בסדרת סריקות טומוגרפיה ממוחשבת (CT) באמצעות הקריטריונים להערכת תגובה הקשורה למערכת החיסון בגידולים מוצקים (Immune-related Response Evaluation Criteria in Solid Tumors –irRECIST). שינויים אלו נבחנו בהקשר להישרדות הכללית.

מבין 107 מטופלים, 96 היו עם נטל גידול בר-מדידה ו- 11 היו בקו הבסיס רק עם נגעים שאינם נגעי-מטרה. מבין 96 המטופלים, שיעור הצטמקות הגידול המרבית נע בין 100%- ל- 567% (חציון: 18.5%). שיעור התגובה הכללית היה 44% (44/96; חמישה מטופלים עם תגובה מלאה הקשורה למערכת החיסון ו-37 עם תגובה חלקית הקשורה למערכת החיסון). בקרב 57 מטופלים (55%), נטל הגידול לא עלה ביותר מ- 20% מקו הבסיס במהלך הטיפול. בניתוח המצב לאחר שלושה חודשים, מטופלים עם עלייה שאינה גבוהה מ- 20% מקו הבסיס בנטל הגידול היו עם הישרדות כללית ממושכת יותר, בהשוואה למטופלים עם עלייה של 20% ומעלה בנטל הגידול (שיעור ההישרדות ב- 12 חודשים: 82% לעומת 53%).

מודלים מורחבים על שם קוקס חשפו כי מטופלים עם עלייה שאינה גבוהה מ- 20% מקו הבסיס בנטל הגידול במהלך הטיפול היו בסיכון נמוך יותר, באופן מובהק, לתמותה (יחס סיכון [hazard ratio - HR] בניתוח עם משתנה יחיד: 0.19, 95% רווח בר סמך: 0.08-0.43, p<0.0001.יHR בניתוח רב-משתנים: 0.18, 0.08-0.41, p<0.0001). ארבעה מטופלים חוו התקדמות-דמה (pseudo-progression); שלושה מטופלים חוו גדילה של נגעי מטרה עם טיפול נוסף, אשר אובחנו לאחר התקדמות מחלה מאומתת הקשורה לפעילות חיסונית. מטופל אחד עם מחלה שאינה מדידה חווה התקדמות, עם נגע חדש שמאוחר יותר נסוג.

עלייה של עד 20% בנטל הגידול מקו הבסיס תחת טיפול בפמברוליזומאב (קיטרודה) קשורה להישרדות כללית ממושכת יותר, ממצא אשר מציע כי השינוי בנטל הגידול יכול לשמש כסמן מעשי בקבלת ההחלטות הטיפוליות. יש לאשר את ממצאי המחקר במסגרת פרוספקטיבית. מקרים של התקדמות-דמה עשויים להגיב לטיפול לאחר התקדמות אמיתית הקשורה לפעילות החיסונית, ממצא אשר מצביע על מגבלות האסטרטגיה הנוכחית להערכות תגובה הקשורה לפעילות מערכת החיסון. הערכות מטופלים עם מחלה שאינה ברת-מדידה צריכות לקבל תשומת לב מיוחדת במחקרים נוספים.

מקור: 

Nishino M, Giobbie-Hurder A, Manos MP, Bailey N, Buchbinder EI, Ott PA, Ramaiya NH, Hodi FS.
Immune-Related Tumor Response Dynamics in Melanoma Patients Treated with Pembrolizumab: Identifying Markers for Clinical Outcome and Treatment Decisions
Clin Cancer Res. 2017 Aug 15;23(16):4671-4679. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-0114. Epub 2017 Jun 7.

נושאים קשורים:  מלנומה מתקדמת,  חוסם PD-1,  קיטרודה,  פמברוליזומאב,  נטל הגידול,  הישרדות כללית,  תגובה הקשורה לפעילות חיסונית,  מחלה מדידה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות