מלנומה 18.10.2017

שינויים ברמות אינטרלויקין-8 בדם מעידים על תגובה לחוסמי נקודות בקרה של גידולי מלנומה

תגובה לטיפול עם חוסמי נקודות בקרה, פמברוליזומאב (קיטרודה), ניבולומאב (אופדיבו) או שילוב של השניים, נקשרה לירידה ברמות IL-8, אשר נצפתה גם עם התקדמות-דמה של מלנומה גרורתית או סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (NSCLC), בעוד שעם התקדמות אמיתית של המחלה חלה עלייה ברמות IL-8

יש צורך בסמנים ביולוגיים חלופיים לניטור הטיפול בחוסמי PD-1/PD-L1, בהתחשב בהיקף התגובות המאוחרות והתקדמויות הדמה (pseudo-progressions) שנצפו עם תרופות אלו. מחקר זה העריך את השינויים ברמות אינטרלויקין-8 (IL-8) כסמן ביולוגי של תגובה לחסימת PD-1 בקרב מטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (non-small cell lung cancer - NSCLC) ומלנומה.

מטופלים עם NSCLC גרורתי ומלנומה גרורתית שטופלו עם ניבולומאב (Nivolumab - Opdivo) או פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda) כמונותרפיות או עם שילוב של ניבולומאב ופמברוליזומאב נכללו במחקר זה. נאספו דגימות דם בקו הבסיס, 2-3 שבועות לאחר המינון הראשון ובנקודות זמן של הערכות התגובה. רמות IL-8 בדם נקבעו בבדיקת sandwich ELISA. שינויים ברמות IL-8 בדם הושוו באמצעות מבחן ווילקוקסון ועוצמת הקשר של הבדלים אלו לתגובה הוערכה במבחן מאן-וויטני. הדיוק של שינויים ברמות
IL-8 בניבוי התגובה לטיפול הוערך בעזרת עקומות ROCי(receiver operation characteristics curves).

29 מטופלים עם מלנומה קיבלו ניבולומאב או פמברוליזומאב. נצפתה ירידה מובהקת ברמות IL-8 בדמם של מטופלים שהגיבו בין קו הבסיס לתגובה הטובה ביותר (p<0.001) בעוד שנצפתה עלייה מובהקת ברמות IL-8 עם התקדמות המחלה (p=0.004). בקרב מטופלים שלא הגיבו לטיפול, רמות IL-8 עלו באופן מובהק בין קו הבסיס להתקדמות המחלה (p=0.013). שינויים מוקדמים ברמות IL-8י(2-4 שבועות מתחילת הטיפול) נקשרו באופן חזק לתגובה (p<0.001). תצפיות אלו אושרו בעוקבה של 19 מטופלים עם NSCLC שטופלו עם ניבולומאב או פמברוליזומאב (p=0.001) ו- 15 מטופלים עם מלנומה שטופלו עם ניבולומאב יחד עם איפילימומאב (Ipilimumab - Yervoy)י(p<0.001). צניחות מוקדמות ברמות IL-8 בדם נקשרו להישרדות כללית ממושכת יותר בקרב מטופלים עם מלנומה (p=0.001) ומטופלים עם NSCLCי(p=0.015). כמו כן, רמות IL-8 שיקפו לאמיתה את התגובה לטיפול בקרב שלושה חולי סרטן שהציגו התקדמות-דמה.

שינויים ברמות IL-8 בדם יכולים לשמש לניטור וניבוי תועלת קלינית מטיפול בחוסמי נקודות בקרה חיסוניות בקרב מטופלים עם מלנומה ו- NSCLC.

מדורים: איגוד האונקולוגיה - מלנומה.
תגיות: .

Sanmamed MF, Perez-Gracia JL, Schalper KA, Fusco JP, Gonzalez A, Rodriguez-Ruiz ME, Oñate C, Perez G, Alfaro C, Martín-Algarra S, Andueza MP, Gurpide A, Morgado M, Wang J, Bacchiocchi A, Halaban R, Kluger H, Chen L, Sznol M, Melero I.
Changes in serum interleukin-8 (IL-8) levels reflect and predict response to anti-PD-1 treatment in melanoma and non-small-cell lung cancer patients
Ann Oncol. 2017 Aug 1;28(8):1988-1995. doi: 10.1093/annonc/mdx190.

נושאים קשורים:  מלנומה,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  אינטרלויקין 8,  IL-8,  סמן ביולוגי לניטור תרופתי,  חוסמי נקודות בקרה חיסוניות,  אימונותרפיה,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  ניבולומאב,  אופדיבו,  חוסם PD-1,  חוסם CTLA-4,  איפילימומאב,  יירבוי,  התקדמות-דמה,  הישרדות כללית,  תגובה לטיפול,  מחקרים
תגובות