סרטן המעי הגס 19.10.2017

בדיקת דם פשוטה להערכת הפעילות של תאי הרג טבעיים יכולה לזהות מטופלים עם סרטן במעי הגס

נבדקים בסיכון גבוה לסרטן המעי הגס (CRC) עברו בדיקת קולונוסקופיה וכן בדיקת דם ששימשה להערכת פעילות תאי הרג טבעיים (NK). נמצאה התאמה בין אבחון CRC בקולונוסקופיה לרמת פעילות תאי NK בבדיקה, כאשר נבדקים שהיו עם רמת פעילות נמוכה היו בסיכון הגבוה פי 10 ל- CRC בהשוואה לנבדקים עם רמת פעילות גבוהה של תאי NK. בדיקה זו יכולה להיות חלופה פשוטה ולא פולשנית לאיתור CRC

פעילות נמוכה של תאי הרג טבעיים (natural killer - NK) נקשרה לסיכון מוגבר לסרטן ודווחה בקרב מטופלים עם סרטן המעי הגס (colorectal cancer - CRC). ניתן למדוד את הפעילות של תאי NK בדגימת דם בעלת נפח קטן באמצעות בדיקה הקיימת כיום בשוק. מחקר זה בחן האם בדיקה זו יכולה לשמש לזיהוי מטופלים עם CRC והשתמש בקולונוסקופיה כסטנדרט הייחוס לשם השוואה.

בוצע מחקר חתך פרוספקטיבי עם תווית פתוחה, בו השתתפו 872 נבדקים בסיכון גבוה (מעל גיל 40) שעברו בדיקות סקר ל- CRC באמצעות קולונוסקופיה בבית חולים אוניברסיטאי במונטריאול, קנדה, בין אוקטובר 2014 לינואר 2016. דגימות דם נאספו ביום בו בוצעה הקולונוסקופיה, לפני ההליך. הבדיקה להערכת פעילות תאי NK כוללת גירוי של הדם עם ציטוקין שמשרה הפרשת אינטרפרון גמא (IFN-γ) על ידי תאי NK, כאשר לאחר מכן רמות IFN-γ מכומתות בבדיקת ELISA. דגימות רקמה נאספו במהלך הקולונוסקופיה מנגעים חשודים ונבדקו היסטולוגית. משתתפי המחקר חולקו לשלוש קבוצות על בסיס תוצאות הבדיקה ההיסטולוגית: ללא ראיות למחלה, עם פוליפים אדנומטיים שגודלם קטן מ- 10 מ"מ, 10 מ"מ או גדולים יותר, או CRC.
החוקרים השתמשו במבחן מאן-וויטני חסר משתנים על מנת להשוות את פעילות תאי NK בין נבדקים ללא ראיות ל- CRC לבין נבדקים עם CRC. ניתוח עקומת ROC (Receiver operating characteristic curve) שימש להערכת יכולת בדיקת הדם בזיהוי נבדקים עם CRC.

מטרת המחקר העיקרית היתה לקבוע את ההבדל בפעילות תאי NK בין נבדקים עם וללא CRC. תוצאים משניים היו רמת הביצוע של הבדיקה, על בסיס ניתוח ROC, וכן ערך הסף שבו התבצע זיהוי מדויק ביותר של נבדקים עם CRC.

נמצא הבדל מובהק בפעילות תאי NK בין 23 נבדקים עם CRC (לפי בדיקה פתולוגית) ו- 849 נבדקים ללא CRC. נבדקים שנמצאו בקולונוסקופיה עם CRC היו עם רמה חציונית של 86.0 פיקוגרם IFN-γ/מ"ל (טווח בין-רבעוני: 43.3-151.0 פיקוגרם IFN-γ/מ"ל), בעוד שנבדקים ללא CRC היו עם רמה חציונית של 298.1 פיקוגרם IFN-γ/מ"ל (טווח בין-רבעוני: 100.4-920.2 פיקוגרם IFN-γ/מ"ל) (p=0.0002). נקודת החתך שזיהתה באופן המדויק ביותר נבדקים עם CRC היתה 181 פיקוגרם IFN-γ/מ"ל. בדיקת פעילות תאי NK זיהתה מטופלים עם CRC עם רגישות (sensitivity) של 87.0%, סגוליות (specificity) של 60.7%, ערך ניבוי חיובי (positive predictive value) של 5.7% וערך ניבוי שלילי (negative predictive value) של 99.4%. יחס הסיכויים (odds ratio - OR) לזיהוי CRC בקרב נבדקים עם פעילות נמוכה של תאי NK, בהשוואה לנבדקים עם פעילות גבוהה של תאי NK, היה 10.3 (95% רווח בר סמך: 3.03-34.9).

בדיקת דם המודדת את פעילות תאי NK בדגימת דם רגילה מביאה לאיתור מטופלים עם CRC עם רגישות של 87.0% וערך ניבוי שלילי של 99.4%, זאת לאחר השוואת הבדיקה אל מול קולונוסקופיה כנקודת ייחוס. נבדקים עם פעילות נמוכה של תאי NK היו בסיכון גבוה פי 10 להיות עם CRC, בהשוואה לנבדקים עם פעילות גבוהה של תאי NK. בדיקות זו יכולה לשמש במסגרת הקלינית כדי להעריך מטופלים בסיכון ל- CRC.

מקור: 

Gilles Jobin, R. Rodriguez-Suarez, K. Betito
Association Between Natural Killer Cell Activity and Colorectal Cancer in High-risk Subjects Undergoing Colonoscopy
Gastroenterology
DOI: http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2017.06.009
Publication stage: In Press Uncorrected Proof
Published online: June 15, 2017

נושאים קשורים:  סרטן המעי הגס,  תאי הרג טבעיים,  תאי NK,  פעילות תאי NK,  קולונוסקופיה,  אינטרפרון גמא,  IFN-γ,  פוליפ אדנומטי,  סיכון לסרטן המעי הגס,  סמן ביולוגי,  בדיקת סקר,  מחקרים
תגובות