סרטן 23.10.2017

אבחנה וטיפול בכאב מתפרץ בחולי סרטן – מה יש לעשות וממה מומלץ להימנע: דעת מומחים

במאמר סקירה שנכתב על ידי פאנל מומחים והתפרסם לאחרונה בכתב העת Drugs, מסכמים הכותבים המלצות הנוגעות לאבחנה וטיפול בכאב מתפרץ בקרב חולי סרטן

למרות זמינותן של תרופות יעילות ואפשרויות טיפול מגוונות, הניהול הקליני של כאב מתפרץ בקרב חולי סרטן (breakthrough cancer pain – BTcP)  עדיין אינו מיטבי. ניתן למנות מספר גורמים לבעיית חוסר הבהירות אודות מאפייניו הבסיסיים של BTcP כולל מינוח, הגדרה, אפידמיולוגיה והערכה קלינית נחוצה. כמו כן, חוסר הערכה של קלינאים בנוגע לחומרת הכאב והשפעתו על איכות החיים של מטופלים מהווה אתגר נוסף לטיפול יעיל. בנוסף לכך, יש לציין דעות קדומות בקרב מטפלים ומטופלים הנוגעות לתרופות אופיואידיות, המובילות למתן תרופות שאינן אפקטיביות או טיפול במינונים לא מספקים. במאמר סקירה זה, שנכתב על ידי פאנל מומחים, מסכמים המחברים המלצות קליניות בחלוקה לשתי קטגוריות – עשר המלצות הנוגעות לפעולות אותן מומלץ לעשות באבחנה ובטיפול בכאב מתפרץ, ועשר המלצות הנוגעות לדברים מהם יש להימנע, עם תיאור קצר של עדויות התומכות בכל המלצה.

על מנת לאבחנו באופן מיטבי, כותבים המחברים, יש להעריך את נוכחותו של כאב מתפרץ בקרב חולי סרטן, בכל שלב של המחלה, שכן, ממחקרים עולה ש- BTcP נפוץ גם בקרב מטופלים בשלבים מוקדמים של המחלה. חשוב להעריך בצורה יסודית את מאפייניו של הכאב המתפרץ, כולל טריגרים, עוצמה, משך ותדירות ההתקפים, ולהתייחס לגורמים פסיכולוגים וסוציאליים שעשויים לתרום להופעתו. יש להבחין בין כאב מתפרץ, לבין כאב רקע קבוע המתעורר עם תום השפעתו של משכך כאבים ארוך טווח. בעת הערכת המטופל, הכותבים ממליצים להיעזר בכלים אבחנתיים שונים, דוגמת Breakthrough pain assessment toolי(BAT), או תיעוד ביומן כאב, ומוסיפים כי חשוב תמיד לברר את היענותו של החולה לטיפול הקבוע במשככי כאבים לכאב הרקע ממנו הוא סובל.

החוקרים ממליצים לא לזלזל במורכבות האבחנה והטיפול בכאב מתפרץ, לא למהר ולוותר על הזמן והמשאבים הדרושים לקבלת אנמנזה טובה ובדיקות נחוצות נוספות במידת הצורך, לא להתייחס בביטול למידע אותו נותן המטופל בנוגע לכאב ממנו הוא סובל, לא להמעיט בערכן של ההשפעות השליליות שעשויות להיות לכאב מתפרץ על הצלחת הטיפול האונקולוגי בכללותו, ולא להשתמש בשפה מעורפלת או במונחים מסובכים בעת התקשורת עם המטופל ובני משפחתו.

בעת הטיפול בכאב מתפרץ, כותבים המומחים, יש לתת מנות הצלה לשיכוך הכאב, כמובן שבמקרים אלו יש לרשום תרופות אופיואידיות עם השפעה מהירה (rapid onset opioids – ROOs), ולנטר את המינון הניתן באופן המותאם לכל מטופל לצורך הגעה למינון האפקטיבי הנמוך ביותר. יש להתאים את אופן המתן בצורה אינדיבידואלית לכל מטופל ולהסביר בצורה נהירה את יתרונותיו וחסרונותיו של כל טיפול מוצע, וכמו כן חשוב להעריך באופן תדיר את יעילותו של הטיפול ולהבין גורמים אפשריים לחוסר היענות לטיפול.

בטיפול בכאב מתפרץ אין לדחות את התחלת הטיפול, ולא מומלץ לרשום טיפול אנלגטי בזמנים קבועים ללא מתן אפשרות לטיפולי הצלה לפי צורך. בנוסף, מומלץ להימנע מלרשום משככי כאבים שאינם עונים על הצורך המיועד, כמו Paracetamol או NSAIDs, במרבית המקרים תרופות אלו יהיו יעילות פחות מ-ROOs לאינדיקציה של BTcP. חשוב, לפי מחברי המאמר, לדאוג לאיזון כאב הרקע הקבוע על ידי מתן משככי כאבים ארוכי טווח, עם זאת, אין להניח כי העלאת המינון של תרופות אלו ימנע את הופעתו של כאב מתפרץ והצורך להוסיף טיפול קצר טווח. ולסיכום טוענים המומחים, אין טעם לתת טיפול במינון תת-מיטבי בשל החשש בנוגע לבטיחותן של תרופות אופיואידיות.

המומחים מסכמים כי ישנה חשיבות מכרעת למודעות של הצוות המטפל לנושא הכאב המתפרץ בקרב חולי סרטן, על מנת להגיע לאבחנה ולתת טיפול מיטבי בשלב מוקדם. כמו כן, הם מוסיפים, יש מקום למחקרים נוספים בנושא BTcP, לצורך גיבוש הגדרות קליניות ברורות, תיקוף של עזרים לאבחון מדויק יותר ולמתן הנחיות קליניות ברורות לצורך טיפול טוב יותר.

מקור:

Vellucci, R., Fanelli, G., Pannuti, R., Peruselli, C., Adamo, S., Alongi, G., Amato, F., Consoletti, L., Lamarca, L., Liguori, S. and Presti, C.L., 2016. What to do, and what not to do, when diagnosing and treating breakthrough cancer pain (BTcP): expert opinion. Drugs76(3), pp.315-330.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  סרטן,  כאב מתפרץ,  breakthrough cancer pain,  תרופות אופיואידיות,  rapid onset opioids,  מחקרים
תגובות