התערבות תרופתית להפסקת עישון 26.11.2017

ורניקלין במינון 0.5 מ"ג יעיל ובטוח כמו 1 מ"ג

מחקר מבוקר עם הקצאה אקראית השווה בין שני מינונים של ורניקלין (צ'אמפיקס), 0.5 ו-1 מ"ג, אשר ניטלו פעמיים ביום במשך שמונה שבועות על ידי כ- 500 מעשנים כבדים. שיעורי הפסקת עישון לאחר שנה (46.5%), ההיענות לטיפול ותופעות הלוואי היו דומים בשתי קבוצות המינון

הפסקת עישון (צילום: אילוסטרציה)

ורניקלין (Varenicline – Champix) היא תרופה המשמשת לסיוע בהפסקת עישון. מחקר זה בחן את ההבדל בין שימוש במינון הסטנדרטי של 1 מ"ג לבין מינון נמוך של 0.5 מ"ג ורניקלין מבחינת שיעורי הגמילה מעישון, ההיענות לטיפול התרופתי ותופעות הלוואי.

נערך מחקר מבוקר עם תווית פתוחה, קבוצה מקבילה והקצאה אקראית במרפאה לגמילה מעישון בבית חולים אוניברסיטאי בסביליה, ספרד. במחקר השתתפו 484 מעשנים, גילם הממוצע 50.67, 59.5% מתוכם גברים והיסטוריית העישון הממוצעת עמדה על 37.5 שנות-חפיסה. המשתתפים הוקצו אקראית לוורניקלין במינון 1 מ"ג (n=245) או 0.5 מ"ג (n=239) פעמיים ביום למשך שמונה שבועות, בנוסף לתמיכה התנהגותית, אשר כללה ביקור בקו הבסיס ושישה ביקורי מעקב במהלך שנת המעקב. כל הנבדקים שהוקצו לקבוצת טיפול נכללו במדגם הסופי בגישת כוונה לטפל (intention to treat – ITT). התוצא העיקרי היה הימנעות רציפה מעישון בדיווח עצמי במשך שנה, עם אימות של בדיקת ביוכימיה. התוצאים המשניים היו היענות לטיפול ותופעות לוואי. כמו כן, בקו הבסיס הוערכו משתנים דמוגרפיים, היסטוריה ורפואית ומאפייני עישון.

שיעורי ההימנעות מעישון לאחר שנה היו 46.5% בקרב מטופלים שהוקצו ל-1 מ"ג ו-46.4% בקרב מטופלים שהוקצו ל-0.5 מ"ג (יחס סיכויים [odds ratio – OR]:י0.997, 95% רווח בר סמך: 0.70-1.43, p=1.00); פקטור Bayes התומך בהשערת האפס (אין הבדלים בין הקבוצות): 238.507; פקטור Bayes נגד השערת האפס: 0.004. ההיענות לטיפול היתה דומה בשתי הקבוצות (OR: 1.16, 95% רווח בר סמך: 0.80-1.70, p=0.44). תופעות לוואי דווחו בקרב 19.3% מהנבדקים שהוקצו ל-1 מ"ג ו-12.1% מהנבדקים שהוקצו ל-0.5 מ"ג, אך ללא הבדלים מובהקים בין שתי הקבוצות (OR: 1.73, 0.94-3.18, p=0.093).

מתוצאות מחקר זה עולה כי אין הבדלים במידת הסיוע בגמילה מעישון בין 1 מ"ג לבין 0.5 מ"ג ורניקלין (צ'אמפיקס), פעמיים ביום למשך שמונה שבועות. שני המינונים הביאו לשיעורים דומים של הימנעות מעישון, היענות לטיפול ותופעות לוואי.

מקור:

Fouz-Rosón N, Montemayor-Rubio T, Almadana-Pacheco V, Montserrat-García S, Gómez-Bastero AP, Romero-Muñoz C, Polo-Padillo J.
Effect of 0.5 mg versus 1 mg varenicline for smoking cessation: a randomized controlled trial
Addiction. 2017 Sep;112(9):1610-1619. doi: 10.1111/add.13855. Epub 2017 Jun 15.

נושאים קשורים:  התערבות תרופתית להפסקת עישון,  ורניקלין,  צ'אמפיקס,  הפחתת מינון,  גמילה מעישון,  הפסקת עישון,  מחקרים,  היענות לטיפול תרופתי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך