קולונוסקופיה 05.11.2017

אלחוש עם פרופופול מועדף על מטופלים שעוברים קולונוסקופיה אמבולטורית על פני פנטאניל/ מידאזולם

המחקר בדק את מידת שביעות הרצון של מטופלים שעברו קולונוסקופיה אמבולטורית מהטשטוש שקיבלו עם פרופופול לעומת טשטוש עם פנטאניל/ מידאזולם

על פי הספרות הרפואית פרופופול נחשב למאלחש האופטימלי עבור מטופלים שצריכים לעבור קולונוסקופיה, אולם מידע בנוגע לשביעות הרצון של המטופלים מהאלחוש הינו מועט.

מטרת המחקר המתואר להלן היתה להעריך את שביעות הרצון של המטופלים מפרופופול בהשוואה למאלחש אחר (שילוב של פנטאניל/ מידאזולם) עבור קולונוסקופיה אמבולטורית.

המחקר היה מחקר קליני אקראי, כפול-סמיות, מבוקר, בקבוצות מקבילות שנערך במרכז כירורגי אמבולטורי יחיד. המשתתפים במחקר היו מטופלים שנקבעה להם קולונוסקופיה אמבולטורית, כאשר מטופלים עם מחלת ריאות או מחלת לב בסיכון גבוה לא נכללו במחקר. במסגרת המחקר, 300 מטופלים קיבלו פנטאניל/ מידאזולם ו-300 מטופלים קיבלו פרופופול לטשטוש במהלך קולונסקופיה אמבולטורית. רופא יחיד, שהינו מומחה ומנוסה באנדוסקופיה, ביצע את כל הפרוצדורות.
התוצאים העיקריים שנמדדו במחקר היו שביעות הרצון של המטופלים באמצעות סולם ליקרט בעל 5 דרגות, והאם התרחשו סיבוכים במסגרת הפרוצדורה. הנתונים נאספו ביום שבו בוצעה האנדוסקופיה, וחוקר-משנה שלא היה חשוף לחלוקה האקראית זימן את המטופלים 24 עד 72 שעות לאחר שחרורם על מנת לאסוף נתונים בנוגע לבעיות שלאחר הפרוצדורה וסטטוס החזרה לפעילות רגילה. ניתוח התוצאות בוצע בגישת כוונה לטפל (intention-to-treat).

מתוצאות המחקר עולה כי בקבוצה שקיבלה פרופופול, פחות מטופלים זכרו שהיו ערים במהלך הפרוצדורה (2% בקבוצת הפרופופול לעומת 17% בקבוצת הפנטאניל/מידאזולם, p < 0.0001) ויותר מטופלים דירגו את מידת האלחוש כ-"מתאימה בדיוק" (98.7% בקבוצת הפרופופול לעומת 91.3% בקבוצת הפנטאניל/מידאזולם, p = 0.0002).

כמו כן, בקבוצת הפרופופול, יותר מטופלים ציינו שהם היו "מרוצים מאוד" מהאלחוש שקיבלו (86.3% בקבוצת הפרופופול לעומת 74% בקבוצת הפנטאניל/ מידאזולם, p = 0.0005). 26% מהפרוצדורות שבוצעו תחת אלחוש עם פנטאניל/ מידאזולם דורגו כ-"קשות", לעומת 4.3% מהפרוצדורות שבוצעו תחת אלחוש עם פרופופול (p < 0.0001), ופחות סיבוכים אירעו בקבוצת הפרופופול (2.7% לעומת 11.7% בקבוצת הפנטאניל/מידאזולם, p < 0.0001).

לסיכום, גם המטופלים וגם הצוות הרפואי במחקר העדיפו אלחוש עם פרופופול על פני שילוב של פנטאניל/ מידאזולם עבור קולונוסקופיה אמבולטורית.

מקור: 

Padmanabhan A, Frangopoulos C, Shaffer LET. Patient Satisfaction With Propofol for Outpatient Colonoscopy: A Prospective, Randomized, Double-Blind Study. Dis Colon Rectum. 2017;60(10):1102-1108.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28891855

נושאים קשורים:  אלחוש,  פרופופול,  פנטאניל,  קולונוסקופיה,  מחקרים
תגובות