רדיותרפיה 05.11.2017

ההבדל בין תוצאי מחקרים קליניים לתוצאי טיפול בקהילה בקרב מטופלים עם סרטן שלפוחית השתן

במחקר שהשווה בין מטופלים עם סרטן פולשני בשלפוחית השתן אשר השתתפו במחקרים קליניים לאלו שטופלו במכוני קרינה בקהילה, נמצא כי משתתפי המחקרים היו צעירים יותר, עם מחלה פחות מתקדמת ושיעורים גבוהים יותר של כריתה מלאה עם פולשנות מזערית. אפשרויות טיפול מתקדמות יותר ומצבים קליניים ברי-טיפול הביאו לתוצאות טובות יותר במחקרים, בהשוואה לתוצאי הטיפול בקהילה

ניסוי קליני (אילוסטרציה)
ניסוי קליני (אילוסטרציה)

המחקר הנוכחי בוצע במטרה להעריך את המאפיינים והתוצאים של מטופלים שעברו טיפולי קרינה (רדיותרפיה) עבור סרטן בשלפוחית השתן הפולש לשריר וכדי להשוות ביניהם במחקרים קליניים.

החוקרים סקרו 155 מטופלים שקיבלו טיפולי קרינה ב-44 מכוני קרינה מבוססי-קהילה בין השנים 2010-2014. ההישרדות הכללית וההישרדות ללא התקדמות הוערכו בשיטת קפלן-מאייר. התוצאות הושוו אל מול ניתוח מצטבר (pooled analysis) של שישה פרוטוקולים של הקבוצה האונקולוגית לטיפולי קרינה (Radiation Therapy Oncology Group - RTOG).

אחד הממצאים הבולטים במחקר זה היה כי מאפייני המטופלים שנסקרו על ידי החוקרים, אשר טופלו בקהילה, היו נחותים מאלו שדווחו במחקרים של RTOG. המטופלים שנסקרו היו עם שיעור נמוך של כריתה מלאה של הגידול בשלפוחית דרך השופכה (complete transurethral resection):י36.8% לעומת 70% מהמטופלים במחקרים של RTOGי(p<0.0001); חציון גיל גבוה יותר: 79 לעומת 66 (p<0.0001); יותר מקרים של גידולים בלתי נתיחים מבחינה קלינית: 51.0% לעומת 0% (p<0.001) ובנוסף, 46.9% מהמטופלים סירבו לניתוח.

שיעור נמוך יותר של מטופלים קיבלו במקביל טיפול כימותרפי: 56.1% לעומת 100% (p<0.0001). עם חציון מעקב של 12.6 חודשים (טווח: 3.1-49.2), ההישרדות הכללית לאחר שלוש שנים היתה 51.3% בקרב מטופלים שסירבו לניתוח, בהשוואה ל-24.5% בקרב מטופלים שהיו עם מחלה בלתי נתיחה (p=0.009);י58.1% בקרב מטופלים שעברו כריתה מלאה של הגידול דרך השופכה, בהשוואה ל-29.8% בקרב מטופלים שעברו כריתה חלקית של הגידול (p=0.07);י54.3% בקרב מטופלים שקיבלו כימורדיותרפיה, בהשוואה ל-17.2% בקרב אלו שלא קיבלו כימורדיותרפיה (p=0.03); ו-66.3% בקרב מטופלים שקיבלו כימורדיותרפיה וסירבו לניתוח, בהשוואה ל-38.9% בקרב מטופלים שקיבלו כימורדיותרפיה כטיפול לגידול בלתי נתיח (p=0.04).

אוכלוסיית המטופלים שטופלו במכוני קרינה מבוססי-קהילה היתה מבוגרת יותר, עם שיעורים גבוהים יותר של מחלה בלתי נתיחה וסיכויים נמוכים יותר לקבלת כימורדיותרפיה, בהשוואה למטופלים שהשתתפו במחקרים קליניים. ממצאי המחקר מציעים כי אין ביכולתנו ליישם משטרי טיפול הנובעים ממחקרים עבור מטופלים רבים במסגרת הקהילתית. יש צורך בהול במציאת אפשרויות טיפול עבור מטופלים אלו, במיוחד בהתחשב באוכלוסייה המזדקנת. ההישרדות של מטופלים עם מחלה נתיחה אשר קיבלו כימורדיותרפיה היתה דומה לתוצאות שהתקבלו עם הפרוטוקולים של RTOG, זאת למרות שהמדגם היה קטן יותר, המחקר היה רטרוספקטיבי ומאפייני המטופלים תועדו באופן תת-מיטבי.

מקור: 

Routine bladder cancer treatment dictates divergence from trial-derived regimens: Results of treatment at 44 radiotherapy centers
Urologic Oncology DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.urolonc.2017.09.010
Publication stage: In Press Corrected Proof
Published online: October 6, 2017

נושאים קשורים:  רדיותרפיה,  RTOG,  הקבוצה האונקולוגית לטיפולי קרינה,  כריתת גידול דרך השופכה,  כימורדיותרפיה,  מחלה בלתי נתיחה,  הישרדות כללית,  מחקרים,  טיפול בקרינה,  סרטן שלפוחית השתן
תגובות