כאב 07.11.2017

איבופרופן או מורפיום לשיכוך כאבים לאחר ניתוחים קלים בילדים?

השוואה בין מורפיום במתן פומי לבין איבופרופן (נמכר בישראל תחת השם המסחרי Advil) עבור שיכוך כאבים בילדים לאחר ניתוח קל

שימוש במורפיום במתן פומי לשיכוך כאבים לאחר ניתוח קל בילדים הינו פרקטיקה נפוצה, אולם היא איננה נתמכת על ידי ראיות מבוססות בספרות הרפואית. במחקר קנדי נערכה השוואה בין מורפיום במתן פומי לבין איבופרופן (נמכר בישראל תחת השם המסחרי Advil) עבור שיכוך כאבים בילדים לאחר ניתוח קל.

לקריאה נוספת:

במחקר השתתפו ילדים בגילאי 5 עד 17 שעברו ניתוח אורתופדי קל ללא אשפוז בתקופה שבין יוני 2013 לספטמבר 2016. המשתתפים חולקו באופן אקראי לשתי קבוצות וקיבלו עד 8 מנות של משכך כאבים כל 6 שעות לפי הצורך בבית. קבוצה אחת קיבלה מורפיום במתן פומי במינון של 0.5 מ"ג/ק"ג והקבוצה השנייה קיבלה איבופרופן במינון של 10 מ"ג/ק"ג. התוצא העיקרי של המחקר היה כאב, כפי שנמדד בסולם הבעות פנים (Faces Pain Scale), לאחר המנה הראשונה. תוצאים משניים כללו צורך במשככי כאבים נוספים, תופעות לוואי, ביקורים לא מתוכננים במרפאה וציוני כאב לאחר המנה השנייה עד המנה השמינית.

החוקרים ניתחו נתונים מ-77 משתתפים בכל קבוצה. נמצא כי שתי התרופות הפחיתו את ציוני הכאב ללא הבדל ביעילות. ההפרש החציוני בציוני הכאב לפני ואחרי המנה הראשונה של הטיפול היה 1 (טווח בין-רבעוני: 0-1) גם עבור מורפיום וגם עבור איבופרופן (p = 0.2).

מבחינת המנות הבאות (מנה שנייה עד מנה שמינית), ההפרשים החציוניים בין ציוני הכאב לפני ואחרי כל מנה לא היו שונים באופן מובהק בין הקבוצות. עם זאת, מבחינת תופעות לוואי נצפה הבדל מובהק בין הקבוצות, כאשר יותר משתתפים שנטלו מורפיום דיווחו על תופעות לוואי (45/65 [69%] לעומת 26/67 [39%], p < 0.001). תופעת הלוואי הנפוצה ביותר במחקר הייתה ישנוניות (31/65 [48%] לעומת 15/67 [22%] בקבוצות המורפיום ואיבופרופן בהתאמה, p = 0.003).

לסיכום, מורפיום לא נמצא עדיף על פני איבופרופן לטיפול בכאב לאחר ניתוח קל בילדים, שכן שתי התרופות הפחיתו את הכאבים ללא הבדל ניכר ביעילות. עם זאת, שימוש במורפיום היה מלווה ביותר תופעות לוואי באופן מובהק, כך שאיבופרופן עשוי להוות אפשרות קו ראשון טובה יותר לטיפול בכאב לאחר ניתוח קל.

מקור:

Poonai N, Datoo N, Ali S, et al. Oral morphine versus ibuprofen administered at home for postoperative orthopedic pain in children: a randomized controlled trial. CMAJ. 2017;189(40):E1252-E1258.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29018084

נושאים קשורים:  ניתוח,  מורפיום,  אופיואידים,  איבופרופן,  משככי כאבים,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות