ספחת 09.11.2017

איקסקיזומאב יעיל יותר ובטוח כמו אוסטקינומאב בטיפול בספחת

במחקר שבחן לאחר 12 ו-24 שבועות את השפעות הטיפול באיקסקיזומאב (טאלץ) בהשוואה לאוסטקינומאב (סטלרה), נמצאו שיעורי תגובה גבוהים יותר ושיפורים גדולים יותר עם איקסקיזומאב, הן מבחינת שטח וחומרת הספחת והן מבחינת הערכה גלובלית ואיכות חיים

פסוריאזיס, מרפקים (צילום: אילוסטרציה)

מחקרים הראו כי ציר האינטרלויקין 23-אינטרלויקין 17 (IL-23/IL-17) הינו מרכיב קריטי בפתוגנזה של ספחת (psoriasis). מחקר IXORA-2 העריך את היעילות והבטיחות של עד 24 שבועות טיפול עם חוסם IL-17A, איקסקיזומאב (Ixekizumab - Taltz), בהשוואה לחוסם IL-12/23, אוסטקינומאב (Ustekinumab - Stelara).

במסגרת מחקר ראש בראש בשלב III, מטופלים עם ספחת הוקצו אקראית לקבלת איקסקיזומאב (מינון התחלתי: 160 מ"ג, לאחר מכן 80 מ"ג אחת לשבועיים במשך 12 שבועות ולאחר מכן 80 מ"ג אחת לארבעה לשבועות; n=136) או לקבל אוסטקינומאב (45 או 90 מ"ג לפי משקל המטופל, n=166). התוצא העיקרי היה שיעור המטופלים שהשיגו שיפור של 90% ומעלה במדד שטח וחומרת הספחת (Psoriasis Area and Severity Index – PASI 90). תוצאים משניים בשבוע 12 כללו PASI 75, PASI 100, ציון 0 או 1 בהערכת רופא גלובלית סטטית (static Physician's Global Assessment – sPGA), ציון 0 ב- sPGA, ציון 0 או 1 במדד איכות חיים דרמטולוגית (Dermatology Life Quality Index - DLQI), ירידה של ארבע נקודות או יותר בסולם הדירוג הנומרי לגרד (numerical rating scale - NRS) ושינויים ב- NRS לגרד ובסולם החזותי האנלוגי לכאב בעור.

בשבוע 12, איקסקיזומאב (n=99, 72.8%) הביא לתוצאים עליונים בהשוואה לאוסטקינומאב (n=70, 42.2%) בתגובת PASI 90 (הבדל בתגובה: 32.1%, 97.5% רווח בר סמך: 19.8%-44.5%, p<0.001). שיעורי התגובה ב- PASI 75, PASI 100 ו- sPGA (ציונים 0 או 1) היו גבוהים יותר, באופן מובהק, עם איקסקיזומאב בהשוואה לאוסטקינומאב (p<0.01 מתוקנן). בשבוע 24, מטופלים שהוקצו לאיקסקיזומאב היו עם שיעורי תגובה גבוהים יותר, באופן מובהק, בהשוואה למטופלים שהוקצו לאוסטקינומאב במדדי PASI, sPGA ו- DLQIי (p<0.05 ללא תיקנון). לא אירעו מקרי מוות ולא נצפו הבדלים בין שתי התרופות מבחינת ההיארעות הכללית של תופעות לוואי (p=0.299).

היעילות העליונה של איקסקיזומאב (טאלץ) על פני אוסטקינומאב (סטלרה) נצפתה בשבוע 12 ונמשכה עד שבוע 24 לטיפול. פרופילי הבטיחות היו עקביים עם דיווחים ממחקרים קודמים עבור שתי התרופות.

מקור: 

Comparison of ixekizumab with ustekinumab in moderate-to-severe psoriasis: 24-week results from IXORA-S, a phase III study.
Reich K, Pinter A, Lacour JP, Ferrandiz C, Micali G, French LE, Lomaga M, Dutronc Y, Henneges C, Wilhelm S, Hartz S, Paul C; IXORA-S investigators.
Br J Dermatol. 2017 Oct;177(4):1014-1023. doi: 10.1111/bjd.15666. Epub 2017 Jul 19.

נושאים קשורים:  ספחת,  IL-17,  IL-23,  איקסקיזומאב,  טאלץ,  אוסטקינומאב,  סטלרה,  מחקר IXORA-2,  PASI 90,  PASI 75,  PASI 100,  איכות חיים דרמטולוגית,  sPGA,  הערכת רופא גלובלית,  מחקרים
תגובות