מצורף תקציר סיכום רפואי. המלצות מומחים תתקבלנה בברכה ותסוכמנה בידיעון הבא.

נא לשלוח תגובות לעורך האתר למייל ytadir@gmail.com

שאלות קליניות שנויות במחלוקת תתקבלנה בברכה ותופצנה בידיעון האיגוד - לקבלת משוב קליני מציבור המומחים.

לתקציר, לחץ/י כאן

בברכה,

פרופ' יונה תדיר, עורך האתר
פרופ' טליה גבע-אלדר, יו"ר איל"ה

נושאים קשורים:  ייעוץ רפואי,  הודעות