פרפור עליות 16.11.2017

סיכון לשבץ או תסחיף ריאתי, דימום מאג'ורי ועלויות הקשורות עם פרפור עליות לא מסתמי המקבלים DOACs בהשוואה לWarfarin

מחקר חדש מצא כי בקרב תרופות הdirect oral anticoagulant, רק Apixaban הייתה קשורה עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי, ועלויות רפואיות נמוכות יותר, בהשוואה ל-Warfarin

מחקר חדש בוצע במטרה להשוות את הסיכון והעלויות של שבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי בין כל DOACsי(direct oral anticoagulant) וWarfarin בקרב מטופלים עם פרפור עליות לא מסתמי.

מטופלים (65 ומעלה) שהתחילו טיפול בWarfarin או DOACsי[Apixaban (אליקוויס – Eliquis),י Rivaroxaban (קסרלטו - Xarelto),יDabigatran (פרדקסה – Pradaxa)] נבחרו ממאגר המידה של תכנית ה-Medicare מינואר 2013 ועד דצמבר 2014. מטופלים שהתחילו טיפול בכל DOAC הותאמו 1:1 עם מטופלים שקבלים Warfarin על מנת לאזן משתנים דמוגרפים וקליניים. מודלי Cox נבנו על מנת להעריך את הסיכון לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי עבור כל DOAC בהשוואה ל-Warfarin. בנוסף נבנו מודלים בשני חלקים על מנת להשוות את העלויות הקשורות לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי בין העוקבות התואמות.

מתוך 186,132 מטופלים זכאים, 20,803 זוגות של Apixaban-warfarin,י52,476 זוגות של Rivaroxaban-warfarin ו-16,731 זוגות של Dabigatran-warfarin הותאמו. Apixabanי[Hazard ratio (HR) 0.40 ; 95%CI 0.31-053]
ו-Rivaroxabanי(HR 0.72 ; 95%CI 0.63-0.83) היו קשורים עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי בהשוואה ל-Warfarin .Apixabanי
(HR 0.51 ; 95%CI 0.44-0.58) ו-Dabigatranי(HR 0.79 ; 95%CI 0.69-0.91) היו קשורים עם סיכון נמוך משמעותית לדימום מאג'ורי; Rivaroxabanי(HR 1.17  95%CI 1.10-1.26) היה קשור עם סיכון גבוה משמעותית לדימום מאג'ורי בהשוואה ל-Warfarin.

בהשוואה ל-Warfarin,יApixabanי(63$ בהשוואה ל-131$) ו-Rivaroxabanי(93$ בהשוואה ל-139$) היו בעלי עלויות רפואיות נמוכות יותר הקשורות לשבץ/תסחיף סיסטמי; Apixabanי(292$ בהשוואה ל-529$) ו-Dabigatranי(369$ בהשוואה ל-450$) היו בעלי עלויות רפואיות גבוהות יותר הקשורות לדימום.

בקרב תרופות ה-DOACs שנבדקו במחקר זה, רק Apixaban הייתה קשורה עם סיכון נמוך משמעותית לשבץ/תסחיף סיסטמי ודימום מאג'ורי, ועלויות רפואיות נמוכות יותר, בהשוואה לWarfarin.

מקור: 

Amin, A., Keshishian, A., Trocio, J., Dina, O., Le, H., Rosenblatt, L., Liu, X., Mardekian, J., Zhang, Q., Baser, O. and Vo, L., 2017. Risk of stroke/systemic embolism, major bleeding and associated costs in non-valvular atrial fibrillation patients who initiated apixaban, dabigatran, or rivaroxaban compared with warfarin in the United States Medicare population. Current Medical Research and Opinion, (just-accepted), pp.1-32.

נושאים קשורים:  פרפור עליות,  NOACS,  DOACs,  Apixaban,  אליקוויס,  ELIQUIS,  Rivaroxaban,  קסרלטו,  Xarelto,  Dabigatran,  פרדקסה,  Pradaxa,  Warfarin,  קומדין,  Coumadin,  קרישת דם,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות