סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים 22.11.2017

מידת השינוי בנטל הגידול מעידה על יעילות הטיפול בחוסמי PD-1 בסרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים

בקרב מטופלים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (NSCLC), טיפול עם חוסמי PD-1 כגון ניבולומאב (אופדיבו) או פמברוליזומאב (קיטרודה) מביא לתגובה בקרב רבע מהמטופלים, כאשר עלייה מתונה בנטל הגידול (עד 20%) בחודשיים הראשונים, קשורה לירידה ניכרת בסיכון למוות

מחקר זה העריך את הדינמיקות בנטל הגידול בקרב מטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (Non-small cell lung cancer - NSCLC) אשר טופלו עם חוסמי PD-1 מסחריים, על מנת לזהות סמני דימות הקשורים לשיפור בהישרדות הכללית.

במחקר השתתפו 160 מטופלים עם NSCLC מתקדם שטופלו עם מונותרפיה של ניבולומאב (Nivolumab - Opdivo) או פמברוליזומאב (Pembrolizumab - Keytruda) באופן מסחרי כחלק מהטיפול הקליני. הדינמיקות בנטל הגידול נחקרו ביחס להישרדות הכללית.

השינוי בנטל הגידול בתגובה הכללית הטובה ביותר (best overall response - BOR) נע בין 100%- ל- 278%+ (חציון: 3.5%+. שיעור התגובה (response rate) היה 18% (29 מטופלים מבין 160). מעשנים בהווה ובעבר היו עם שיעורי תגובה גבוהים יותר בהשוואה למטופלים שלא עישנו מעולם (p=0.04). שליטה ממושכת במחלה, במשך שישה חודשים לפחות, נרשמה בקרב 26 מטופלים (16%), מתוכם עשרה עם מחלה יציבה שהוגדרו עם BOR. ניתוח נתונים בנקודות זמן שונות (landmark analysis) מצא כי מטופלים עם עלייה בנטל הגידול הנמוכה מ- 20% תוך שמונה שבועות טיפול היו עם הישרדות כללית ממושכת יותר בהשוואה למטופלים עם עלייה של 20% ומעלה בנטל הגידול במהלך שמונה שבועות (חציון הישרדות כללית: 12.4 לעומת 4.6 חודשים, p<0.001). מטופלים עם עלייה נמוכה מ- 20% בנטל הגידול במהלך הטיפול היו בסיכון נמוך יותר, באופן מובהק, למוות (יחס סיכון [hazard ratio - HR]:י 0.24, p<0.0001) לאחר תיקנון עבור עישון (HR: 0.86, p=0.61) ונטל הגידול בקו הבסיס (HR: 1.55, p=0.062), למרות שחלק מהמטופלים ענו על קריטריוני RECISTי(Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) להתקדמות המחלה בעודם בטיפול. מטופל אחד (0.6%) הפגין דפוס תגובה חריג שהיה עקבי להתקדמות מדומה.

תגובה אובייקטיבית או שליטה ממושכת במחלה הושגו על ידי 24% מהמטופלים עם NSCLC מתקדם שטופלו בחוסמי PD-1 מסחריים. עלייה עד 20% בנטל הגידול מקו הבסיס במהלך הטיפול נקשרה עם הישרדות כללית ממושכת יותר, ולכן השינוי בנטל הגידול עשוי לשמש כסמן ליעילות הטיפול. התקדמות מדומה הינה ממצא נדיר בקרב מטופלים עם NSCLC המקבלים חוסמי PD-1.

מקור: 

Clin Cancer Res. 2017 Jul 5. pii: clincanres.1434.2017. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-17-1434. [Epub ahead of print]
Tumor response dynamics of advanced non-small-cell lung cancer patients treated with PD-1 inhibitors: Imaging markers for treatment outcome.
Nishino M1, Dahlberg SE2, Adeni AE3, Lydon C4, Hatabu H5, Janne PA3, Hodi FS3, Awad MM6.

נושאים קשורים:  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC מתקדם,  נטל הגידול,  חוסמי PD-1,  ניבולומאב,  אופדיבו,  פמברוליזומאב,  קיטרודה,  הישרדות כללית,  תגובה כללית,  התקדמות מדומה,  מחקרים
תגובות