זיהום בדרכי השתן 27.11.2017

אנטיביוטיקה עדיפה על NSAIDs כטיפול להקלה על תסמיני זיהום בדרכי השתן

החוקרים השוו בין NSAIDs (המיוצגים על ידי diclofenac) לבין אנטיביוטיקות (המיוצגות על ידי Norfloxacin) כטיפול להקלה על תסמיני זיהום בדרכי השתן אצל נשים

במחקר אי-נחיתות (non-inferiority) אקראי, כפול-סמיות שנערך בשווייץ ביקשו החוקרים לבחון האם טיפול סימפטומטי באמצעות תרופות אנטי-דלקתיות שאינן סטרואידים (NSAIDs, המיוצגים על ידי diclofenac) איננו נחות (non-inferior) בהשוואה לאנטיביוטיקות (המיוצגות על ידי Norfloxacin) לטיפול בזיהומים פשוטים בדרכי השתן התחתונות אצל נשים, וזאת במטרה להפחית שימוש באנטיביוטיקות בקהילה.

במחקר השתתפו 253 נשים עם זיהומים פשוטים בדרכי השתן התחתונות מ-17 מרפאות ברחבי שווייץ. 133 נשים הוקצו באופן אקראי לטיפול סימפטומטי באמצעות ה-NSAID diclofenac (משווק בישראל תחת השם המסחרי Voltaren) ו-120 נשים הוקצו לטיפול אנטיביוטי עם Norfloxacin. תהליך ההקצאה האקראית בוצע באמצעות מחשב ורובד לפי מרפאה.

התוצא העיקרי במחקר היה היעלמות התסמינים ביום השלישי (72 שעות לאחר ההקצאה האקראית ו-12 שעות לאחר נטילת תרופת המחקר האחרונה). התוצא המשני שנקבע היה שימוש בכל אנטיביוטיקה שהיא (כולל norfloxacin ו-fosfomycin כתרופות מחקר) עד היום ה-30. ניתוח התוצאות בוצע בגישת "כוונה לטפל" (intent to treat).

על פי דיווח תוצאות המחקר, אצל 72/133 (54%) מהנשים שהוקצו לקבלת דיקלופנאק ו-96/120 (80%) מהנשים שהוקצו לקבלת נורפלוקסצין נעלמו התסמינים ביום השלישי (הפרש הסיכונים: 27%, רווח בר-סמך 95%: 15-38%, P = 0.98 עבור אי-נחיתות, P < 0.001 עבור עליונות).

משך הזמן החציוני עד להיעלמות התסמינים היה ארבעה ימים בקבוצת הדיקלופנאק ויומיים בקבוצת הנורפלוקסצין. בנוסף, 82 נשים (62%) בקבוצת הדיקלופנאק ו-118 נשים (98%) בקבוצת הנורפלוקסצין השתמשו באנטיביוטיקות עד היום ה-30 (הפרש הסיכונים: 37%, רווח בר-סמך 95%: 28-46%, P < 0.001 עבור עליונות).
אף אישה בקבוצת הנורפלוקסצין לא קיבלה אבחנה קלינית של פיאלונפריטיס, לעומת 6 נשים (5%) בקבוצת הדיקלופנאק שקיבלו אבחנה כזאת (P = 0.03).

לסיכום, דיקלופנאק הינו נחות לעומת נורפלוקסצין לשם הקלה על תסמינים של זיהום בדרכי השתן ועשוי להיות קשור לסיכון מוגבר לפיאלונפריטיס, על אף שהוא מפחית שימוש באנטיביוטיקות אצל נשים עם זיהומים פשוטים בדרכי השתן התחתונות.

מקור:

Kronenberg A, Bütikofer L, Odutayo A, et al. Symptomatic treatment of uncomplicated lower urinary tract infections in the ambulatory setting: randomised, double blind trial. BMJ. 2017;359:j4784.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29113968

נושאים קשורים:  NSAIDs,  זיהומים בדרכי השתן,  נשים,  דיקלופנאק,  נורפלוקסצין,  אנטיביוטיקה,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות