הפסקת עישון 03.12.2017

הפסקת עישון משפרת את תפקוד האנדותל והעקה החמצונית

במחקר בו נבדקה ההשפעה של הפסקת עישון בסיוע ורניקלין (צ'אמפיקס) או תחליפי ניקוטין על היבטים בתפקוד אנדותל כלי הדם והעקה החמצונית נמצאו שיפורים בשני התחומים עם הפסקת העישון, עם יתרונות לשימוש בוורניקלין

מחקר זה בחן את ההשפעה של הפסקת עישון בסיוע תרופתי על תפקוד כלי הדם והעקה החמצונית, אשר אינה ברורה לחלוטין.

188 מעשנים בהווה הוקצו אקראית לקבלת ורניקלין (Varenicline – Champix) או טיפול בתחליפי ניקוטין למשך שלושה חודשים. בקו הבסיס, לאחר שלושה חודשים ולאחר 12 חודשים בוצעו מדידות של מספר משתנים: (1) מדד ההגברה (augmentation index) ומהירות גל הדופק (pulse wave יvelocity - PWV);י
(2) אזור גבול הזילוח (perfusion boundary region - PBR) של כלי הדם הקטנים מתחת ללשון (טווח: 5-25 מיקרון), מדד לעובי הגליקוקאליקס של האנדותל, המוערך באמצעות Sideview Darkfield imaging;י
(3) רמות פחמן חד-חמצני (CO) בנשיפה;
(4) רמות בדם של מלונדיאלדהיד (malondialdehyde) ושל קרבונילים חלבוניים, שני סמנים לעקה חמצונית.

לאחר שלושה חודשי טיפול, נצפו ירידות בקרב כל הנבדקים ברמות הפחמן החד-חמצני, מלונדיאלדהיד, קרבונילים חלבוניים ומדד ההגברה (חציון רמות פחמן חד-חמצני: 25 לעומת 6 חלקיקים למיליון; חציון מלונדיאלדהיד: 0.81 לעומת 0.63 ננומול/ליטר; חציון קרבונילים חלבוניים: 0.102 לעומת 0.093 ננומול/מ"ג חלבון; חציון מדד ההגברה: 13% לעומת 9%; p<0.05).יPWV נותרה ללא שינוי במהלך חודשים אלו. שלמות הגליקוקאליקס של האנדותל הראתה שיפור גדול יותר עם ורניקלין בהשוואה לטיפול בתחליפי ניקוטין (טווח PBR של 5-9 מיקרון: 1.07± 0.02 לעומת 1.17± 0.02 מיקרון, p=0.03), במקביל לירידה גדולה יותר ברמות הפחמן החד-חמצני (5 לעומת 7 חלקיקים למיליון, p=0.02). לאחר שנת מעקב, רמות המלונדיאלדהיד, הקרבונילים החלבוניים, מדד ההגברה וה- PBR בטווח 5-25 מיקרון היה משופרים עוד יותר בקרב מטופלים שנמנעו מעישון (84 נבדקים מתוך 188), בעוד שסמנים אלו ו-PWV הידרדרו בקרב נבדקים שחזרו לעשן (p<0.05).

תוכנית להפסקת עישון בעזרת ורניקלין (צ'אמפיקס) או תחליפי ניקוטין במשך שלושה חודשים הביאה לירידה ברמות הפחמן החד-חמצני ובעקה החמצונית, לשיפור בקשיון עורקים והשבת הגליקוקאליקס של אנדותל כלי הדם הקטנים. השפעות אלו היו ניכרות יותר לאחר טיפול בוורניקלין, ככל הנראה עקב ירידה גדולה יותר ברמות הפחמן החד-חמצני, ונשמרו לאחר שנה מתחילת הטיפול רק בקרב נבדקים שהמשיכו להימנע מעישון.

מקור:

Ikonomidis I, Marinou M, Vlastos D, Kourea K, Andreadou I, Liarakos N, Triantafyllidi H, Pavlidis G, Tsougos E, Parissis J, Lekakis J.
Effects of varenicline and nicotine replacement therapy on arterial elasticity, endothelial glycocalyx and oxidative stress during a 3-month smoking cessation program.
Atherosclerosis. 2017 Jul;262:123-130. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.012. Epub 2017 May 13.

נושאים קשורים:  הפסקת עישון,  ורניקלין,  צ'אמפיקס,  תחליפי ניקוטין,  תפקוד האנדותל,  תפקוד כלי הדם,  עקה חמצונית,  מדד ההגברה,  מהירות גל דופק,  אזור גבול הזילוח,  עובי גליקוקאליקס,  פחמן חד-חמצני,  מלונדיאלדהיד,  קרבונילים חלבוניים,  יתרונות הפסקת עישון,  מחקרים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות