מחקר אקראי שנערך בסין בחן מספר דרכים להכנת מטופלים לאנדוסקופיה באמצעות קפסולת וידאו ומצא שצום במשך 3 ימים לפני הפרוצדורה ונטילת סנה (Senna), מניטול וסימטיקון, משפרים את מידת הניקיון של המעי לקראת הפרוצדורה.

במחקר אקראי שנערך בסין נבדקו מספר אפשרויות להכנת מטופלים לביצוע אנדוסקופיה באמצעות קפסולת וידאו. 180 מטופלים הוקצו באופן אקראי לשלוש קבוצות:

  • המטופלים בקבוצה מספר 1 קיבלו 250 מ"ל של תמיסת מניטול 20% וליטר אחד של תמיסת סליין 0.9% לשתייה בשעה 5:00 בבוקר ביום הפרוצדורה.
  • המטופלים בקבוצה מספר 2 קיבלו את אותן תמיסות לשתייה כמו בקבוצה מספר 1, אך התבקשו לשתות אותן גם בשעה 20:00 בערב שלפני הפרוצדורה וגם בשעה 5:00 בבוקר יום הפרוצדורה, ובנוסף קיבלו 20 מ"ל של תמיסת סימטיקון לנטילה דרך הפה 30 דקות לפני ביצוע הפרוצדורה.
  • המטופלים בקבוצה מספר 3 קיבלו את אותו הטיפול כמו המטופלים בקבוצה מספר 2, ובנוסף צמו במשך 3 ימים ונטלו 3 גרם של סנה (Senna) דרך הפה 3 פעמים ביום לפני ביצוע הפרוצדורה.

עוד צוין כי אורך המעי שהכיל תוכן ירוק לומינלי הוערך באמצעות תוכנת ImageJ ומידת הניקיון של המעי הוערכה באמצעות הערכה ממוחשבת של ציון הניקיון.

מידת הניקיון של כלל המעי הדק ושל המעי הדק הדיסטאלי הייתה שונה באופן מובהק בין 3 הקבוצות (χ2 = 22.470, p = 0.000 ו-χ2 = 17.029, p = 0.000, בהתאמה). בנוסף, נצפו הבדלים מובהקים בין שלוש הקבוצות מבחינת אורך המעי הדק ובפרט אורך המעי הדק הדיסטאלי שהכיל תוכן לומינלי ירוק (χ2 = 12.390, p = 0.000 ו-χ2 = 15.141, p = 0.000, בהתאמה), אך לא מבחינת המעי הדק הפרוקסימלי (χ2 = 0.678, p = 0.509).

ממחקר זה עולה כי הכנה לאנדוסקופיה באמצעות קפסולת וידאו הכוללת שלושה ימים של צום ונטילת סנה דרך הפה, בשילוב עם תמיסת מניטול 20% וסימטיקון, יכולה להפחית את ההשפעות של מלחי מרה על המעי הדק ולשפר את ניקיון המעי הדק, בעיקר בחלקו הדיסטאלי.

מקור:

Chen HB, Lian-xiang P, Yue H, et al. Randomized controlled trial of 3 days fasting and oral senna, combined with mannitol and simethicone, before capsule endoscopy. Medicine (Baltimore). 2017;96(43):e8322.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29069003

 

נושאים קשורים:  אנדוסקופיה,  הכנה לאנדוסקופיה,  המעי הדק,  סליין,  מניטול,  סימטיקון,  סנה,  מחקרים