כאב 10.12.2017

מודל חדש לטיפול בכאב בקהילה - מחקר "נאמני כאב"

מודל חדש לטיפול בכאב במרפאות כאב מתמחות ברפואת הקהילה ותוצאות מחקר "נאמני כאבי" בנושא אבחנות שכיחות, דפוסי הפניות ותוצאים קליניים

הערכה היא כי כ-19% מאוכלוסיית המערב סובלת מכאבים כרוניים. חולים אלה סובלים עקב כך מירידה בתפוקה בעבודה, מירידה באיכות חייהם, משינויים במצב הרוח, הפרעות שינה חרדה ודיכאון .נטל הטיפול בחולים אלה נופל במרבית המקרים על המשפחות המתמודדות עם נטל כלכלי ונפשי של מחלת הכאב. כיוון שמספר הלוקים בכאב הוא גדול מאד ומספר המטפלים קטן באופן משמעותי והתורים למרפאות הכאב ארוכים ביותר, רוב רובם של חולים אלה פונים לעזרתו של רופא המשפחה. כתוצאה מכך הטיפול הכאב הינו פרגמנטי ובלתי מספק בחלק ניכר מן המקרים.

שינוי בפרדיגמת הטיפול: הכשרת רופאי משפחה כרופאי כאב

טיפול סובאופטימלי זה של בעיות כאב בקהילה דורש שינוי בפרדיגמת הטיפול. ב-2013 פרסמו וולפסון ומינרבי מודל שמציע שינוי במודל הטיפול בכאב: בשלב הראשון המטופל פונה לרופאו האישי. במידה שהוא איננו מצליח לתת מענה לבעיה, מופנה המטופל למרפאת כאב שניונית בקהילה, שם עומדים לרשותו רופאי משפחה שעברו הכשרה בטיפול בכאב. במידה שגם אז הבעיה אינה מטופלת בצורה אופטימלית, יכול המטפל בכאב להפנותו למרפאת כאב שלישונית, הנמצאת בדרך כלל בבתי החולים הציבוריים.

תרשים זרימה למטופלי כאב בקהילה

ב-2010 נוסד בית ספר לטיפול בכאב במסגרת לימודי ההמשך של הטכניון, שהכשיר לעומק  רופאי משפחה בתכנית חד ודו שנתית לנהל טיפול בכאב. 139 רופאים שסיימו שנת השתלמות (120 שעות) בכאב קיבלו תעודה של "נאמן כאב". 56 מהם השלימו שנת השתלמות נוספת במרפאת כאב ברמב"ם, כולל השתלמות מעשית, וקיבלו דיפלומה כמטפל ברפואת שריר ושלד. חמישה מרופאים אלה הקדישו חלק מזמן הטיפול במרפאות הקהילה לטיפול בכאב כ"נאמני כאב" וערכו מחקר, להלן.

מחקר "נאמני כאב"

מטרת המחקר היתה לתאר את פעילות חמש מרפאות "נאמני כאב" ולעקוב אחרי האבחנות שנקבעו, הטיפולים שבוצעו ומספר הפניות לבדיקות הדמיה למומחים אחרים ולמרפאות כאב שלישוניות בבית החולים. כמו כן נשאלו המטופלים על הפחתה ברמת הכאב לאחר סיום   הטיפול הראשוני ומחצית מהם נשאלו על יעילות הטיפול חצי שנה לאחר מכן.

נתונים: במחקר תועדו 2,652 ביקורים של 997 מטופלים שביקרו בחמש המרפאות - 2.7 ביקורים בממוצע למטופל. גיל החולים: 18 שנה עד 92 שנה, 62% נשים. עוצמת הכאב הממוצעת: 7.7. רוב החולים דיווחו על כאב כרוני מעל שישה חודשים כפי שמסוכם בטבלה מס' 1.

טבלה 1. משך הכאב שממנו סבלו המשתתפים במחקר:

1 week to 6 months  - 37%

7 to 18 months - 27%

19 to 59 months - 20%

5-10 years - 7%

11-20 years - 6%

More than 20 years - 3%

טבלה 2. תיעוד האבחנות השכיחות שנקבעו על ידי הרופאים

Table 2: Clinical diagnostic characteristics of the patients (n=997)

Myofascial pain syndrome (MFS) - 82%

Migraine - 34%

Radicular pain - 7%

Chronic widespread pain - 7%

Osteoarthritis - 5%

Systemic inflammatory diseases (rheumatoid arthritis, vasculitis) -  3%

Nerve entrapment (such as carpal tunnel syndrome) - 1%

Other (including cancer pain, post herpetic neuralgia, post-operative pain, complex regional pain syndrome) - 6%

טבלה 3. הטיפולים השכיחים שבוצעו

Table 3. Pain management modality applied (n=972) 

82% -  Dry Needling

38% - Pharmacotherapy

Manual myofascial release - 23%

Kinesio taping - 7%

Prolotherapy - 0.5%

תרשים מס' 1 מתאר את השיפור ברמת כאב כפי שנחווה על ידי המטופלים זמן קצר לאחר סיום הטיפול. מעל 75% מהמטופלים דיווחו על שיפור משמעותי ברמת הכאב. תרשים מס' 2 מציג את תשובות המטופלים שנשאלו 6 חודשים לאחר הטיפול לגבי שיפור ברמת הכאב. 72% מהם דיווחו על שיפור משמעותי או מוחלט של רמת הכאב.

מתוצאות המחקר עולה כי הכאב ממקור מיופציאלי הוא הכאב השכיח ביותר ברפואה ראשונית. הטיפול בדיקור יבש היה השכיח ביותר ולווה בהקלה משמעותית הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך אצל המטופלים. מדובר באבחנה ובטיפול שיכולים להתבצע בקלות בחדר הרופא הראשוני. הטיפול אינו גוזל זמן רב ויעילותו בהפגת הכאב היא טובה מאוד ברוב המקרים.

בהכנת הסקירה השתתפו: פרופ אלי כרמלי, ד"ר אמיר מינרבי, ד"ר בקי חרש, ד"ר סימון וולפסון

נושאים קשורים:  כאב,  טיפול בכאב בקהילה,  מחקרים,  דיקור יבש לטיפול בכאב
תגובות