כאב מתפרץ 13.12.2017

טיפול ממושך בטבליות פנטניל בוקליות (פנטורה) עבור כאב מתפרץ בקרב חולי סרטן הינו בטוח ונסבל היטב

כ- 200 חולי סרטן הסובלים מכאב מתפרץ, שהגיעו למינון יעיל של פנטניל בטבליות בוקליות (פנטורה), השתמשו במינון זה במשך 12 חודשים או יותר. רוב המטופלים הפגינו סבילות לטיפול הממושך ולא אירעו תופעות לוואי חריגות. תופעות הלוואי שנצפו היו קשורות ברובן לשימוש באופיואידים באופן כללי והן היו עקביות לממצאי מחקרים שבחנו שימוש קצר בפנטניל

מחקר זה העריך את הבטיחות והסבילות של טיפול ארוך-טווח עם טבליות פנטניל בוקליות בקרב חולי סרטן עם סבילות לאופיואידים, הסובלים מכאב מתפרץ (breakthrough pain), שלא נחשפו בעבר לטבליות פנטניל בוקליות או שהשלימו מחקר מבוקר-אינבו או שני מחקרים, עם סמיות כפולה, שבחן את השימוש בטבליות פנטניל בוקליות.

מטופלים שלא נחשפו בעבר לטבליות פנטניל בוקליות עברו טיטור למציאת המינון היעיל ביותר. מטופלים שהשתתפו קודם במחקר או שני מחקרים היו עם מידע לגבי המינון היעיל עבורם. מטופלים שהצליחו להשיג מינון יעיל המשיכו לשלב התחזוקה (12 חודשים או יותר). הערכות הבטיחות כללו תופעות לוואי, בדיקות גופניות ונוירולוגיות ובדיקות מעבדה קליניות.

232 מטופלים גויסו למחקר. 112 מטופלים עברו טיטור למציאת המינון היעיל. 79 הצליחו למצוא מינון יעיל של פנטניל בטבליות בוקליות ו- 77 מתוכם המשיכו לשלב התחזוקה, יחד עם עוד 120 מטופלים שהצליחו להשיג מינון יעיל במסגרת מחקר קודם. בסך הכל, בשלב התחזוקה השתתפו 197 מטופלים, מהם 33% אשר הפסיקו את הטיפול עקב תופעות לוואי. תופעות הלוואי השכיחות ביותר היו טיפוסיות לאופיואידים הניתנים לחולי סרטן. כל תופעות הלוואי החמורות נחשבו קשורות לתחלואות הרקע של המטופלים, פרט לאירוע אחד של תסמונת גמילה הקשורה לטבליות הפנטניל הבוקליות. 15 מטופלים (6%) חוו תופעת לוואי אחת או יותר באזור הנחת הטבלייה וכל התופעות האלו נחשבו על ידי החוקרים כקשורות באופן ישיר לשימוש בטבליות הפנטניל.

טבליות פנטניל בוקליות (פנטורה) נסבלות היטב ויש להם פרופיל בטיחות חיובי בטווח הארוך (12 חודשים ומעלה) כטיפול עבור כאב אונקולוגי כרוני וכאב מתפרץ. לא אירעו תופעות לוואי בלתי צפויות. הבטיחות והסבילות היו דומים לאלו שנמצאו במחקרים שבחנו שימוש קצר בטבליות פנטניל.

מקור: 

Fentanyl buccal tablet for the treatment of breakthrough pain in opioid-tolerant patients with chronic cancer pain: A long-term, open-label safety study.

נושאים קשורים:  כאב מתפרץ,  כאב אונקולוגי,  פנטניל,  טבליות פנטניל בוקליות,  פנטורה,  סבילות לפנטניל,  מינון יעיל,  טיפול אחזקתי,  שיכוך כאבים ממושך,  גמילה מאופיואידים,  תגובה מקומית,  מחקרים
תגובות