גאוט וסוכרת 24.12.2017

שימוש בפיוגליטזון והיארעות שיגדון בחולי סוכרת סוג 2

ההשפעות של פיוגליטזון (Pioglitazone - Actos, Competact, Incresync), המסייע בהפיכת תנגודת לאינסולין, על היארעות שיגדון בקרב אוכלוסיית חולי הסוכרת

 ההיארעות והשכיחות של שיגדון (gout) נמצאות במגמת עלייה, אך הניהול של מחלה זו עדיין לוקה בחסר. עקב העלייה בשכיחות של שיגדון באוכלוסיית חולי הסוכרת, בוצע מחקר זה, אשר העריך את ההשפעות של פיוגליטזון (Pioglitazone - Actos, Competact, Incresync), המסייע בהפיכת תנגודת לאינסולין, על ההיארעות של שיגדון בקרב אוכלוסיית חולי הסוכרת.

מחקר רטרוספקטיבי גדול מצא כי חולי סוכרת אשר נטלו פיוגליטזון (אקטוס, קומפטקט, אינקרסינק) היו בסיכון נמוך יותר לפתח שיגדון (gout) בהשוואה לחולי סוכרת שנטלו תרופות אחרות, ללא הבדל בין גברים לנשים, כאשר ההבדל בסיכון בין סוגי הטיפול היה מובהק מגיל 40 ומעלה.

החוקרים השתמשו בנתונים מתוכנית ביטוח הבריאות הלאומית של טייוואן. עוקבת הפיוגליטזון כללה 30,000 מטופלים וכל מטופל הותאם לפי גיל ומין לשלושה חולי סוכרת שלא השתמשו בפיוגליטזון. ניתוח רגרסיה של סיכונים יחסיים על שם קוקס שימשה להערכת ההשפעות של פיוגליטזון על ההיארעות של שיגדון בקרב אוכלוסיית חולי הסוכרת.

ההיארעות של שיגדון היתה נמוכה יותר, באופן מובהק, בקרב משתמשי פיוגליטזון, בהשוואה למטופלים שהשתמשו בתרופות אחרות (יחס סיכון מותאם [adjusted hazard ratio – aHR]: 0.81, 95% רווח בר סמך: 0.78-0.85). HR עבור ההיארעות של שיגדון היה נמוך יותר הן בקרב גברים (0.80, 0.75-0.85) והן בקרב נשים (0.83, 0.78-0.88) המשתמשים בפיוגליטזון, בהשוואה לחולי סוכרת המשתמשים בתרופות אחרות.

ניתוח של שלוש קבוצות גיל (<40, 40-59 ו- ≥60 שנים) חשף כי HRs עבור מטופלים בגילאי 40-59 (0.78, 0.73-0.83) ועבור מטופלים בגילאי 60 ומעלה (0.85, 0.80-0.91) היו נמוכים יותר, באופן מובהק, בקרב חולי סוכרת שנטלו פיוגליטזון, בהשוואה לחולי סוכרת שנטלו תרופות אחרות.

בהשוואה לחולי סוכרת שנטלו תרופות שאינן פיוגליטזון, ההיארעות של שיגדון בקרב חולי סוכרת שטופלו עם פיוגליטזון (אקטוס, קומפטקט, אינקרסינק) היתה נמוכה יותר.

מקור: 

Decreased incidence of gout in diabetic patients using pioglitazone.

10 October 2017

Rheumatology, kex363, https://doi.org/10.1093/rheumatology/kex363

https://academic.oup.com/rheumatology/article/4430445

נושאים קשורים:  שיגדון,  פיוגליטזון,  אקטוס,  קומפטקט,  אינקרסינק,  סוכרת סוג 2,  סיכון לשיגדון,  מחקרים
תגובות