התקן תוך רחמי 28.12.2017

יעילות ושביעות רצון גבוהות יותר עם התקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל

מחקר עוקבה שכלל כאלף נשים שהשתמשו בהתקן תוך-רחמי מצא כי שיעורי הפסקת השימוש בהתקן עשוי נחושת היה גבוה יותר בארבע השנים הראשונות לשימוש בהשוואה להתקן המשחרר לבונורגסטרל (מרינה, ג'יידס), ובנוסף, התקן זה נטה להיפלט ספונטנית מהרחם ולהביא לשיעור גבוה יותר של הריונות לא מתוכננים

מחקרים מדעיים סיפקו ממצאים סותרים לגבי האם משך השימוש בהתקן תוך רחמי העשוי נחושת (ללא הורמונים) (copper intrauterine device – C-IUD) ארוך יותר מזה של התקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל (levonorgestrel-releasing intrauterine system – LNG-IUS, מירנה, ג'יידס) והאם נשים שממשיכות להשתמש בהתקן תוך רחמי שונות מנשים שמפסיקות את השימוש בהתקן. מחקר זה העריך את שיעור הפסקת הטיפול ואת התפקוד של LNG-IUS בהשוואה ל- C-IUD על פני חמש שנים.

בוצע מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בהשתתפו 1,164 נשים שעברו הנחת התקן תוך-רחמי במרכז רפואי אקדמי עירוני. הניתוח התמקד בהשוואת שיעורי הוצאת ההתקן בין נשים שהשתמשו ב-LNG-IUS לבין נשים שהשתמשו
ב-C-IUD, גורמים הקשורים להוצאת ההתקן ותפקוד ההתקן. כמו כן, ההבדלים בהוצאת ההתקן בנקודות זמן מסוימות, שיעורי הריון ושיעורי פליטה ספונטנית של ההתקן הוערכו במבחני חי בריבוע ויחסי הסיכון (hazard ratios - HRs) חושבו במודל רב-משתנים על שם קוקס.

מבין 1,164 נשים שעברו הנחת התקן תוך-רחמי, 956 השלימו מעקב מלא.
שנתיים לאחר הנחת ההתקן, 64.9% ו-57.7% מהנשים שקיבלו LNG-IUS
ו-C-IUD המשיכו להשתמש בהתקן, בהתאמה (p=0.11). לאחר ארבע שנים, שיעור הנשים שהמשיכו את השימוש ב-LNG-IUS ו-C-IUD עמד על 45.1% ו- 32.6% (p<0.01) ולאחר חמש שנים, 28.1% ו-23.8% (p=0.33), בהתאמה. מוצא אפרו-אמריקני, לידה ראשונה (primiparity) וגיל מתקדם נקשרו באופן ישיר להפסקת השימוש בהתקן, אך לא נמצא קשר בין רמת ההשכלה לשימוש בהתקן. HR להפסקת השימוש ב-LNG-IUS לעומת C-IUD לאחר יותר מארבע שנים היה 0.71 (95% רווח בר סמך: 0.55-0.93) ולאחר יותר מחמש שנים 0.82 (0.64-1.05), לאחר תיקנון עבור גיל, מוצא, מספר לידות ורמת השכלה. נשים שהשתמשו ב-C-IUD נטו יותר לחוות פליטה ספונטנית של ההתקן (10.2% בהשוואה ל- 4.9% עם LNG-IUS,יp<0.01) במהלך תקופת המחקר ולהרות באופן לא מתוכנן בשנה הראשונה לשימוש בהתקן (1.6% בהשוואה ל-0.1%, p<0.01).

מחקר זה מצא הבדלים בשיעורי הפסקת השימוש בהתקן תוך-רחמי עשוי נחושת לבין התקן הורמונלי לאחר ארבע שנים, אך לא לאחר חמש שנים. התקנים עשויים נחושת נטו יותר להיפלט החוצה ולהיכשל במניעת הריון.

מקור: 

Phillips SJ, Hofler LG, Modest AM, Harvey LFB, Wu LH, Hacker MR.
Continuation of copper and levonorgestrel intrauterine devices: a retrospective cohort study
Am J Obstet Gynecol. 2017 Mar 16. pii: S0002-9378(17)30416-7. doi: 10.1016/j.ajog.2017.03.005. [Epub ahead of print]

נושאים קשורים:  התקן תוך רחמי,  לבונורגסטרל,  מירנה,  ג'יידס,  LNG-IUS,  התקן תוך-רחמי עשוי נחושת,  מניעת הריון,  פליטה ספונטנית,  הריון לא מתוכנן,  מחקרים
תגובות