מחקרים מדעיים סיפקו ממצאים סותרים לגבי האם משך השימוש בהתקן תוך רחמי העשוי נחושת (ללא הורמונים) (copper intrauterine device – C-IUD) ארוך יותר מזה של התקן תוך-רחמי המשחרר לבונורגסטרל (levonorgestrel-releasing intrauterine system – LNG-IUS, מירנה, ג'יידס) והאם נשים שממשיכות להשתמש בהתקן תוך רחמי שונות מנשים שמפסיקות את השימוש בהתקן. מחקר זה העריך את שיעור הפסקת הטיפול ואת התפקוד של LNG-IUS בהשוואה ל- C-IUD על פני חמש שנים.

בוצע מחקר עוקבה רטרוספקטיבי בהשתתפו 1,164 נשים שעברו הנחת התקן תוך-רחמי במרכז רפואי אקדמי עירוני. הניתוח התמקד בהשוואת שיעורי הוצאת ההתקן בין נשים שהשתמשו ב-LNG-IUS לבין נשים שהשתמשו
ב-C-IUD, גורמים הקשורים להוצאת ההתקן ותפקוד ההתקן. כמו כן, ההבדלים בהוצאת ההתקן בנקודות זמן מסוימות, שיעורי הריון ושיעורי פליטה ספונטנית של ההתקן הוערכו במבחני חי בריבוע ויחסי הסיכון (hazard ratios - HRs) חושבו במודל רב-משתנים על שם קוקס.

מבין 1,164 נשים שעברו הנחת התקן תוך-רחמי, 956 השלימו מעקב מלא.
שנתיים לאחר הנחת ההתקן, 64.9% ו-57.7% מהנשים שקיבלו LNG-IUS
ו-C-IUD המשיכו להשתמש בהתקן, בהתאמה (p=0.11). לאחר ארבע שנים, שיעור הנשים שהמשיכו את השימוש ב-LNG-IUS ו-C-IUD עמד על 45.1% ו- 32.6% (p<0.01) ולאחר חמש שנים, 28.1% ו-23.8% (p=0.33), בהתאמה. מוצא אפרו-אמריקני, לידה ראשונה (primiparity) וגיל מתקדם נקשרו באופן ישיר להפסקת השימוש בהתקן, אך לא נמצא קשר בין רמת ההשכלה לשימוש בהתקן. HR להפסקת השימוש ב-LNG-IUS לעומת C-IUD לאחר יותר מארבע שנים היה 0.71 (95% רווח בר סמך: 0.55-0.93) ולאחר יותר מחמש שנים 0.82 (0.64-1.05), לאחר תיקנון עבור גיל, מוצא, מספר לידות ורמת השכלה. נשים שהשתמשו ב-C-IUD נטו יותר לחוות פליטה ספונטנית של ההתקן (10.2% בהשוואה ל- 4.9% עם LNG-IUS,יp<0.01) במהלך תקופת המחקר ולהרות באופן לא מתוכנן בשנה הראשונה לשימוש בהתקן (1.6% בהשוואה ל-0.1%, p<0.01).

מחקר זה מצא הבדלים בשיעורי הפסקת השימוש בהתקן תוך-רחמי עשוי נחושת לבין התקן הורמונלי לאחר ארבע שנים, אך לא לאחר חמש שנים. התקנים עשויים נחושת נטו יותר להיפלט החוצה ולהיכשל במניעת הריון.

מקור: 

Phillips SJ, Hofler LG, Modest AM, Harvey LFB, Wu LH, Hacker MR.
Continuation of copper and levonorgestrel intrauterine devices: a retrospective cohort study
Am J Obstet Gynecol. 2017 Mar 16. pii: S0002-9378(17)30416-7. doi: 10.1016/j.ajog.2017.03.005. [Epub ahead of print]

 

נושאים קשורים:  התקן תוך רחמי,  לבונורגסטרל,  מירנה,  ג'יידס,  LNG-IUS,  התקן תוך-רחמי עשוי נחושת,  מניעת הריון,  פליטה ספונטנית,  הריון לא מתוכנן,  מחקרים