סרטן גרורתי של המעי הגס 11.01.2018

הצטמקות מוקדמת של גידול מעידה על תגובה חיובית לכימותרפיה

הצטמקות מוקדמת משוערת של הגידול קשורה לעומק התגובה ומעידה על תגובה חיובית וגבוהה לטיפול קו-ראשון עם כימותרפיה על בסיס בוואציזומאב (אווסטין) עבור סרטן גרורתי של המעי הגס (mCRC), כאשר התגובה המרבית בקרב מטופלים המגיבים היטב לגידול הינה של הצטמקות בשיעור הגבוה מ- 30% של הגידול

הודגם קשר קרוב בין הצטמקות מוקדמת של הגידול (early tumor shrinkage - ETS) להישרדות הכללית, עם כימותרפיות המבוססות על נוגדן ל- EGFR עבור סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC), אך ההשפעה הקלינית של ETS בכימותרפיה על בסיס בוואציזומאב (Bevacizumab – Avastin) לא נבחנה באופן מספק.

החוקרים העריכו רטרוספקטיבית נתונים קליניים של מטופלים עם mCRC שהחלו טיפול כימותרפי ראשוני ללא נוגדן ל- EGFR בשנים 2005 עד 2010. השינוי היחסי בגודל הגידול לאחר שמונה שבועות של טיפול כימותרפי נצפה מהערכת הדימות הראשונה (EST משוערת) והשינוי היחסי בגודל הגידול בנקודת השפל (nadir) בהשוואה לקו הבסיס (עומק התגובה) נבחנו.

73 מטופלים גויסו למחקר ו- 61 היו בני-הערכה לניתוח רגרסיה פשוט של הישרדות. כימותרפיות על בסיס בוואציזומאב ניתנו ל- 40 מטופלים (66%). חציון ETS המשוערת, עומק התגובה, ההישרדות ללא התקדמות וההישרדות הכללית היו 16.1%, 27.2%, 8.0 חודשים ו- 19.5 חודשים, בהתאמה. נמצא יחס חיובי בין ההישרדות ללא התקדמות וההישרדות הכללית (R=0.429), בעוד שה- ETS המשוערת ועומק התגובה היו קשורים פחות להישרדות הכללית (R=0.0682 ו- 0.186, בהתאמה). ה- ETS המשוערת נקשרה באופן הדוק לעומק התגובה (R=0.659). מטופלים עם ETS משוערת הגבוהה מ- 16.12% היו צפויים להשיג הצטמקות בשיעור הגבוה מ- 30% של הגידול כתגובה מרבית.

ETS משוערת בקרב מטופלים עם mCRC שטופלו עם בוואציזומאב (אווסטין) הפגינה קשר הדוק לעומק התגובה, ממצא אשר מציע כי ה- ETS המשוערת עשויה להיות שימושית והינה מעידה על תגובה חיובית לטיפול כימותרפי על בסיס בוואציזומאב.

מקור: 

Anticancer Drugs. 2017 Nov;28(10):1166-1173. doi: 10.1097/CAD.0000000000000562.
Early tumor shrinkage indicates a favorable response to bevacizumab-based first-line chemotherapy for metastatic colorectal cancer.
Ito M1, Kusaba H, Mukaide S, Kishimoto J, Shimokawa H, Tamura S, Makiyama A, Hirano G, Oda H, Shirakawa T, Komoda M, Uchino K, Tanaka R, Mitsugi K, Esaki T, Arita S, Ariyama H, Akashi K, Baba E.

נושאים קשורים:  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  בוואציזומאב,  אווסטין,  נוגדן ל- EGFR,  כימותרפיה,  הצטמקות מוקדמת של הגידול,  עומק התגובה,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  מחקרים
תגובות