סרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2 11.01.2018

כימותרפיה כפולה בהשוואה לכימותרפיה עם תכשיר יחיד

מטה-אנליזה של ארבעה מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית חשפה כי כימותרפיה כפולה יחד עם טרסטוזומאב (הרצפטין) מאריכה את ההישרדות ללא התקדמות ואת ההישרדות הכללית, בהשוואה לכימותרפיה עם תכשיר יחיד בשילוב עם טרסטוזומאב, אך במחיר שיעורים גבוהים של תופעות לוואי

כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)
כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

מחקר זה בוצע במטרה לחקור את היעילות והבטיחות של כימותרפיה עם תכשיר יחיד בהשוואה לכימותרפיה כפולה, בשילוב עם טרסטוזומאב (Trastuzumab - Herceptin), כטיפול קו-ראשון בסרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2.

בוצע חיפוש שיטתי אחר מחקרים קליניים עם הקצאה אקראית שחקרו את השפעות הטיפול עם כימותרפיה עם תכשיר יחיד או כפול יחד עם טרסטוזומאב, כטיפול קו-ראשון בגידולי שד גרורתיים חיוביים ל- 2HER. התוצאים העיקריים שהוערכו בניתוח זה כללו את שיעור התגובה הכללית (overall response rate - ORR), הישרדות ללא התקדמות והישרדות כללית. בוצעו מטה-אנליזה וניתוחי מחקרים סדרתיים (trial sequential analyses). איכות המחקר הוערכה במסגרת GRADE.

ממצאים מארבעה מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית נאספו ונותחו יחד. ראיה באיכות בינונית הציעה כי כימותרפיה כפולה יחד עם טרסטוזומאב הביאה לתוצאים טובים יותר מכימותרפיה עם תכשיר יחיד וטרסטוזומאב, מבחינת ההישרדות ללא התקדמות (יחס סיכון [hazard ratio]:י0.69, 95% רווח בר סמך: 0.63-0.75, p<0.0001) וההישרדות הכללית (HR:י0.90, 0.88-0.92, p<0.0001). עם זאת, ראיה אחרת באיכות בינונית הציעה כי לא היה הבדל מובהק בין שני משטרי הטיפול מבחינת ORR (סיכון יחסי [relative risk – RR]:י1.07, 95% רווח בר סמך: 0.98-1.17, p=0.157), כפי שאושר בניתוח המחקרים הסדרתי, אשר העיד כי עקומת Z המצטברת נכנסה לאזור העקרות (futility).

לפי ראיה נוספת באיכות בינונית, תופעות לוואי בדרגות 3-4 הקשורות לטיפול אירעו בשיעורים גבוהים יותר עם כימותרפיה כפולה יחד עם טרסטוזומאב, בהשוואה לכימותרפיה עם תכשיר יחיד וטרסטוזומאב, ביניהן טרומבוציטופניה (RR: 4.08, p=0.000; מספר המטופלים בהם יש לטפל על מנת לגרום נזק [number needed to treat to harm - NNTH]:י20), בחילות/הקאות (RR: 4.26, p=0.002, NNTH: 25), שלשולים (RR: 2.81, p=0.002, NNTH=25) ודלקת בריריות הפה (stomatitis)י(RR: 5.02, p=0.003, NNTH: 25).

כימותרפיה כפולה יחד עם טרסטוזומאב (הרצפטין) נקשרה להישרדות ללא התקדמות והישרדות כללית ממושכות יותר בהשוואה לכימותרפיה עם תכשיר יחיד בשילוב עם טרסטוזומאב, כטיפול קו-ראשון בסרטן שד גרורתי חיובי ל- 2HER.

מקור: 

DOI: 10.1200/JCO.2017.35.15_suppl.e12511 Journal of Clinical Oncology 35, no. 15_suppl - published online before print.

נושאים קשורים:  סרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2,  כימותרפיה כפולה,  כימותרפיה עם תכשיר יחיד,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  פרופיל בטיחות,  מחקרים
תגובות