קריש דם ורידי 21.01.2018

אסטרטגיות לפענוח מבחן די דימר להימצאות קריש דם בתלות בגיל המטופל וסבירות קלינית

השוואה בין מבחן די דימר תואם סבירות קלינית למבחן די דימר תואם גיל, לשלילת קיומו של קריש דם ורידי

קריש דם (אילוסטרציה)
קריש דם (אילוסטרציה)

במחקר בוצעה אנליזה רטרוספקטיבית לערך המנבא השלילי של מבחן די דימר להמצאות קריש דם ורידי המתייחסת לגיל המטופל ולסבירות הקלינית להימצאות קריש דם ורידי.

במחקר רטרוספקטיבי אנליטי זה השתמשו החוקרים בנתונים קליניים ובדגימות דם ממחקרים פרוספקטביים בכדי לבחון את ערך הניבוי השלילי של בדיקת די דימר הנלקחת בחשד לקריש דם ורידי באמצעות שינוי ערך הסף של הבדיקה בהתאם לגיל המטופל ולסבירות הקלינית.

החוקרים שינו את רמת הסף של בדיקת הדי דימר באופן מדורג בהקשרים אלו כך שבמטופלים מעל גיל 50 רמת הסף עלתה באופן מדורג ותואם גיל (רמת סף במיקרוגרם לליטר פיברינוגן אקויוולנט עלתה במטופלים מעל גיל 50 על פי פקטור מחושב של גיל המטופל בשנים כפול 10) ובהקשר לסבירות הקלינית שונתה רמת הסף לבדיקת די דימר באופן התואם את החשד (במקרים של חשד הקליני נמוך רמת הסף לבדיקה היתה 1,000 מיקרוגרם לליטר פיברינוגן אקויולנט ובמקרים של חשד קליני בינוני רמת הסף לבדיקה הייתה 500 מיקרוגרם לליטר פיברינוגן אקויולנט).

נתונים סטטיסטיים: במחקר נכללו 1,649 מטופלים עם סבירות נמוכה עד בינונית לקריש דם ורידי או תסחיף ריאתי. ערך הניבוי השלילי באינטרפטציה של סבירות קלינית ובאנטרפטציה של גיל המטופל היו דומים (99.7 אחוז ו99.6 אחוז בהתאמה). אחוז החולים עם בדיקת די דימר שלילית היה גדול יותר בקבוצת המטופלים בהם בוצעה אנליזה באינטרפטציה קלינית (56.1% לעומת 50.9% הפרש אחוזים של 5.2%; במרווח ביטחון של 95%; בטווח שבין 3.5% ל 6.8%).

לסיכום: הממצאים מרמזים שאנליזה של מבחן הדי דימר באינטרפרטציה של סבירות קלינית נותנת ערך ניבוי שלילי מדויק יותר בהשוואה לאנליזה של המבחן בהקשר לגיל המטופל.

מקור:

Thromb Haemost. 2017 Oct 5;117(10):1937-1943. doi: 10.1160/TH17-03-0182. Epub 2017 Aug 3.
Comparison of clinical probability-adjusted D-dimer and age-adjusted D-dimer interpretation to exclude venous thromboembolism
PMID: 28771280 DOI: 10.1160/TH17-03-0182

ערכה: ד"ר זהר מאירי

נושאים קשורים:  מבחן די דימר,  סבירות קלינית,  קריש דם ורידי
תגובות