אסתמה בילדים 23.01.2018

תכנון אסטרטגיית התערבות מוקדמת למניעת אסתמה בילדות

מאפייני התקף הצפצופים החמור הראשון והסיכון לאסתמה אטופית ושאינה אטופית בילדות

מעקב שנמשך שבע שנים מצא כי התקף חמור ראשון של צפצופים עם מאפיינים אלרגיים ונוכחות נגיפית נקשר לסיכון מוגבר לאסתמה אטופית בגיל שמונה, בעוד שהתקף ראשון בגיל מוקדם, עם הורה מעשן ועוד נקשר לסיכון לאסתמה שאינה אטופית בגיל שמונה.

אסתמה עיקשת בילדות נובעת לרוב ממקור אטופי. עם זאת, קיים מידע מוגבל על גורמי הסיכון לפנוטיפים של אסתמה בילדות. מחקר זה בוצע כדי לזהות גורמי סיכון בהתקף החמור הראשון של צפצופים (wheezing) עבור אסתמה עדכנית שבע שנים לאחר מכן, ובאופן נפרד עבור אסתמה אטופית ושאינה אטופית.

127 ילדים שלא נחשפו לסטרואידים, אשר חוו התקף חמור ראשון של צפצופים (90% מהם אושפזו ו- 10% טופלו בחדר המיון), היו במעקב במשך שבע שנים. התוצא העיקרי היה אסתמה עדכנית בגיל שמונה, אשר נבחנה באופן נפרד כאסתמה אטופית ולא-אטופית. בוצע ניתוח של גורמי הסיכון, ביניהם ריגוש (sensitization), גורם נגיפי וגורמי סיכון עיקריים אחרים לאסתמה.

בעת הכניסה למחקר, חציון הגיל היה 11 חודשים (טווח בין-רבעוני: 6-16 חודשים); 17% היו עם ריגוש ו- 98% נמצאו חיוביים לנגיף. אסתמה עדכנית בגיל שמונה (37 מטופלים) התחלקה לאטופית (19 מטופלים) ולא-אטופית (18 מטופלים).

גורמי הסיכון בעת הכניסה למחקר לאסתמה אטופית בגיל שמונה היו: ריגוש (יחס סיכויים מתוקנן [adjusted odds ratio – aOR]: 12, p<0.001), אקזמה (aOR: 4.8, p=0.014) וצפצופים עם רינו-וירוס (rhinovirus) (aOR: 5.0, p=0.035).

גורמי הסיכון לאסתמה לא-אטופית היו: התקף צפצופים חמור ראשון שלילי לרינו-וירוס ולנגיף הנשימתי הסינציאלי (respiratory syncytial virus - RSV) (aOR: 8.0, p=0.001), התקף צפצופים ראשון לפני גיל 12 חודשים (aOR: 7.3, p=0.007) והורה מעשן (aOR: 3.8, p=0.0028).

הנתונים מציעים כי קיימים פנוטיפים ומנגנונים שונים של אסתמה, שניתן לצפות על ידי שימוש בסמנים קליניים פשוטים בעת התקף הצפצופים החמור הראשון. ממצאים אלו חשובים לתכנון אסטרטגיות התערבות מוקדמות למניעה שניונית של אסתמה.

מקור: 

Rhinovirus-induced first wheezing episode predicts atopic but not nonatopic asthma at school age
The Journal of Allergy and Clinical Immunology

נושאים קשורים:  אסתמה אטופית,  אסתמה לא אטופית,  אסתמה בילדות,  גורמי סיכון לאסתמה,  רינו-וירוס,  RSV,  אקזמה,  מחקרים
תגובות