מחקרים 28.01.2018

תגובה אורטיקריאלית לתרופות מקבוצת ה-NSAIDS היא בת חלוף

נבדקים עם רגישות יתר ל-NSAIDS שביטויה אורטיקריה ו/או אנגיואדמה (NIUA), נוטים לפתח עמידות לתגובה זו לאורך השנים

(NSAIDS (shutterstock

רגישות יתר לתרופות מקבוצת ה-NSAIDS הינה השכיחה ביותר, כאשר אורטיקריה ו/או אנגיואדמה הינה המופע השכיח ביותר (NSAIDS-induced urticarial/angioedemaי[NIUA]). במקרים רבים תגובות רגישות יתר לתרופות, לדוגמא לבטא לקטאמים, הינן דלקתיות ומתווכות ע"י נוגדני IgE, אך אין זה המקרה ב-NIUA, בו התגובה אינה דלקתית.

מכיוון שהתגובה אינה דלקתית, לרגיש ישנה נטייה לרגישות יתר לא סלקטיבית ל-NSAIDS. עד כה ידוע היה כי תגובות רגישות יתר דלקתיות נוטות לחלוף תוך מספר שנים, בעוד הידע באשר לתגובות רגישות יתר לא דלקתיות לתרופות היה מועט. בהתאם, במחקר הנוכחי ביקשו החוקרים לבדוק האם גם אורטיקריה ו\או אנגיואדמה הנגרמת ע"י NSAID דועכת לאורך השנים.

הממצא העיקרי היה שנבדקים עם רגישות יתר ל-NSAIDS שביטויה אורטיקריה ו/או אנגיואדמה (NIUA), נוטים לפתח עמידות לתגובה זו לאורך השנים. בהתאם ממליצים החוקרים לאלו על ביצוע מבחן תגר כעבור מספר שנים, כדי לוודא חלוף רגישות היתר ובהתאם לאפשר להם במידת הצורך לשוב לצריכת NSAIDS.

מקור: 

Natural evolution in patients with nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced urticaria/angioedema
Doña I et al. Allergy. 2017 Sep;72(9):1346-1355.

נושאים קשורים:  מחקרים
תגובות