שעלת 31.01.2018

חיסון נשים לשעלת והתגובה החיסונית של היילוד

האם נוכחות נוגדנים אימהיים לשעלת בדם היילוד עלולה לפגוע בתגובה החיסונית שיפתח לחיסון לשעלת שניתן לו בחודשים הראשונים לחייו?

חיסון (אילוסטרציה)
חיסון (אילוסטרציה)

בשנים האחרונות חלה עלייה בתחלואה ותמותה של יילודים משעלת. על מנת לספק הגנה ליילודים מפני המחלה בחודשים הראשונים לחייהם, פורסמו הנחיות והמלצות חדשות בתחום. בין השאר, פרסם ה-CDC את המלצותיו למתן מנת דחף של Tdap (טטנוס, דיפטריה ופרטוזיס) לנשים במהלך הטרימסטר השלישי להיריון. אפשרות נוספת היא מתן מנת דחף של Tdap לנשים בתקופה שבין שני הריונות עוקבים.

כנגד האפשרויות הנ"ל עלתה הטענה כי בנוכחות נוגדנים אימהיים לשעלת בדם היילוד תיפגע התגובה החיסונית שייפתח לחיסון לשעלת שניתן לו בחודשים הראשונים לחייו (בישראל בגילאים 2, 4, 6 ו-12 חודשים כחלק מתרכיב ה-DTaP).

במחקר חדש מאוניברסיטת האסלט בבלגיה, שהתפרסם בכתב העת The Journal of Infectious Diseases, ביקשו החוקרים לבדוק את השפעת מנת הדחף של Tdap לנשים במהלך התקופה שבין שני הריונות עוקבים על החיסוניות שמפתח היילוד לחיסון הראשון לשעלת.

לצורך כך בדקו החוקרים את רמת הנוגדנים לשעלת בקרב אימהות שלא קיבלו מנת דחף ובקרב היילודים (קבוצה A;י86 זוגות של אימהות ותינוקות). בהמשך בדקו החוקרים את רמת הנוגדנים בקרב אותן אימהות לאחר שקיבלו מנת Tdap בין שני הריונות עוקבים, ואת רמת הנוגדנים ביילודים החדשים – הלוא הם האחים הקטנים של התינוקות מקבוצה A (קבוצה B;י58 זוגות של אימהות ותינוקות).

המחקר בוצע על פני תקופה של 6 שנים (2008-2014), במהלכן בדקו החוקרים רמת הנוגדנים לטוקסין של שעלת, ל-Filametous hemagglutinin ול-Pertactin בדם האימהי (לפני ואחרי מנת הדחף וסמוך לשתי הלידות), בדם הטבורי של היילודים, לפני החיסון הראשון לשעלת ביילודים ואחריו.

במחקר נמצא כי רמת הנוגדנים לשעלת בעת הלידה של כל הנבדקים מקבוצה B הייתה גבוהה משמעותית מרמת הנוגדנים של אחיהם הגדולים בעת לידתם. אולם, נמצא גם כי רמת הנוגדנים לשעלת של אותם יילודים מקבוצה B לאחר החיסון הראשון לשעלת נמוכה יותר ביחס לאחיהם הגדולים, ואכן ישנה פגיעה בתגובה החיסונית שלהם.

לסיכום, אמנם מנת דחף של Tdap לנשים בין שני הריונות עוקבים משיגה עלייה משמעותית ברמת הנוגדנים לשעלת ביילודים סמוך לאחר לידתם, אולם התגובה החיסונית של אותם יילודים לחיסון הראשון לשעלת נפגעת.

מקור:

Maertens K, Tran TMP, Hens N, Van Damme P, Leuridan E. Effect of Prepregnancy Pertussis Vaccination in Young Infants.  J Infect Dis. Volume 215, Issue 12, 15 June 2017, Pages 1855–1861, https://doi.org/10.1093/infdis/jix176

ערכה: ד"ר זהר מאירי

נושאים קשורים:  שעלת,  פרטוזיס,  Tdap,  חיסונים,  חיסון לשעלת,  תגובה חיסונית,  נוגדנים אימהיים,  חיסון בהריון,  מחקרים
תגובות