פקקת ורידית 07.02.2018

פקקת ורידית חוזרת מופיעה באחוז גבוה בחולים עם גידול סרטני סמוי

אירוע ראשון של פקקת ורידית בחולה עם גידול סרטני שטרם אובחן מעלה את הסיכון לאירועי פקקת ורידית חוזרים

קריש דם (אילוסטרציה)
קריש דם (אילוסטרציה)

אבחנה של פקקת ורידית כשלעצמה קשורה בספרות הרפואית לעלייה בשכיחות של אירועי פקקת חוזרים. במטופלים החולים בסרטן או במטופלים שהתגלו כחולים בסרטן סמוי, אירועי פקקת ורידית חוזרים לא נחקרו באופן מספק. במחקר זה נחקרה ההיארעות של פקקת ורידית חוזרת במטופלים החולים בסרטן ובמטופלים החולים בסרטן סמוי.

מחקר רטרוספקטיבי נורבגי שהתבסס על נתונים מתוך סקר רפואי אזורי שבוצע בין השנים 1994 ל-2012 התמקד במטופלים שאובחנו כסובלים מפקקת ורידית. מתוך סך המטופלים, הוגדרו כחולים בסרטן סמוי, מטופלים שאובחנו כחולים בסרטן במהלך שנה מאבחון אירוע הפקקת והוגדרו כחולים בסרטן גלוי מטופלים שאובחנו כחולים בסרטן בטווח זמן של שנתיים אחורה לאירוע הפקקת.

מתוך 733 מטופלים שחלו בפקקת ורידית, נמצאו 110 שהיו חולים בסרטן בזמן האבחנה ו40 שהיו חולים בסרטן סמוי. המחקר עקב אחרי הנתונים במשך 3.2 שנים. בתקופה זו, בקרב כלל המטופלים, נמצאו 95 אירועים של פקקת ורידית. היארעות של פקקת ורידית חוזרת בקרב מטופלים עם סרטן סמוי היתה 38.6 אחוז, היארעות פקקת ורידית חוזרת בקרב מטופלים עם סרטן גלוי היתה 15.5 אחוז והיארעות פקקת ורידית חוזרת בקרב מטופלים שלא אובחנו כחולים בסרטן היתה 3.8 אחוז.

נתונים סטטיסטיים: בהשוואה למטופלים שאינם חולים בסרטן, מטופלים שהיו חולים בסרטן סמוי היו בסיכון הגבוה פי 12 לארוע פקקת ורידית חוזר (סיכון מחושב 12, מרווח ביטחון 95 אחוז 5.9-26.3) ומטופלים עם סרטן גלוי היו בסיכון הגבוה פי 4 לאירוע פקקת ורידית (סיכון מחושב 3.4 ,במרווח ביטחון של 95 אחוז 2.0-9.2).

אירועי פקקת ורידית חוזרת במטופלים עם סרטן סמוי נמצאו באופן טיפוסי בגוף במיקום פרוטרומבוטי (למשל באזור הראות ובמערכת העיכול) וכן הופיע בשלב פקקת מתקדם. 69 אחוז מאירועי הפקקת הוורידית החוזרת בקבוצת החולים בסרטן סמוי התרחשו לפני או מיד אחרי אבחון מחלת הסרטן ועל כן לא נקשרו לטיפול בסרטן.

סיכום: ממצאי המחקר מראים כי העליה בסיכון לפקקת ורידית חוזרת בחולים עם סרטן סמוי קשורה בעיקר להתפשטות מחלת הסרטן.

מקור:

Occult cancer-related first venous thromboembolism is associated with an increased risk of recurrent venous thromboembolism
PMID: 28440069 DOI: 10.1111/jth.13714

נושאים קשורים:  סרטן,  טרומבואמבולי ורידי,  אירוע חוזר,  פקקת ורידים,  מחקרים
תגובות