ניתוח בריאטרי 14.02.2018

ההשפעות של ניתוח בריאטרי על השימוש באמצעי מניעה, הווסת וההתנהגות המינית של נשים בגיל הפריון

מחקר עוקבה פרוספקטיבי מצא כי נשים שעברו ניתוח בריאטרי נטו להחליף את אמצעי המניעה בהן הן משתמשות מגלולות פומיות עם טווח פעולה קצר לאמצעים שאינם פומיים ועם טווח פעולה ארוך. עם זאת, לא נצפו הבדלים בדפוסי הווסת או בהתנהגות המינית לפני ואחרי הניתוח

לנשים עם היסטוריה של ניתוח בריאטרי מומלץ להימנע מכניסה להריון במשך 12 חודשים לפחות לאחר הניתוח. מסיבה זו, ראיות לגבי ההשפעה של ניתוח בריאטרי על מניעת הריון, וסת ומיניות בשנה הראשונה לאחר הניתוח הינן הכרחיות. מטרת המחקר הנוכחי הינה לחקור באופן פרוספקטיבי שינויים במניעת הריון, המחזור החודשי והמיניות של נשים בגיל הפריון לאחר ניתוח בריאטרי.

מחקר זה נערך בשני מרכזים רפואיים שניוניים ומרכז רפואי אקדמי שלישוני. נשים שעוברות או שעברו לאחרונה ניתוח בריאטרי ענו על שאלון מקוון לגבי מניעת הריון, וסת והתנהגות מינית לפני הניתוח ושישה ו-12 חודשים אחריו.

המחקר כלל מידע מ-71 נשים, מתוכן 70 ענו גם שישה חודשים ו- 47 ענו גם 12 חודשים לאחר הניתוח הבריאטרי. לפני הניתוח, 43.6% (31/71) מהנשים השתמשו באמצעי מניעה הורמונליים עם טווח פעולה קצר והשימוש באמצעי מניעה אלו פחת ל-32.8% (23/70, p=0.031) ו-27.7% (13/47, p=0.022) שישה ו- 12 חודשים לאחר הניתוח. השימוש באמצעי מניעה עם טווח פעולה ארוך עלה מ-26.7% (19/71) לפני הניתוח ל-38.6% (27/70, p=0.021) ו-42.6% (20/47, p=0.004) שישה ו-12 חודשים לאחר הניתוח. השימוש בגלולות משולבות למניעת הריון נמשך (39.4% לפני הניתוח, 27.1% ו0 4.9% שישה ו-12 חודשים לאחר הניתוח, בהתאמה). הווסת החודשית (תדירות, דפוס, משך המחזור והדימום עצמו) וההתנהגות המינית (יחסים אינטימיים, תדירות קיום יחסי מין וסיפוק) לא השתנו באופן מובהק לפני ואחרי הניתוח.

לסיכום, נשים שעוברות ניתוח בריאטרי מחליפות את אמצעי המניעה בהן הן משתמשות מאמצעי מניעה הורמונליים פומיים עם טווח פעולה קצר לאמצעי מניעה עם טווח פעולה ארוך שאינם פומיים. לא נצפו שינויים בווסת ובהתנהגות המינית.

מקור: 

Obes Surg. 2017 Dec 2. doi: 10.1007/s11695-017-3033-7. [Epub ahead of print]
Contraception, Menstruation, and Sexuality after Bariatric Surgery: a Prospective Cohort Study.
Luyssen J1, Jans G2,3, Bogaerts A2,3,4, Ceulemans D5, Matthys C6,7, Van der Schueren B6,7, Lannoo M6,8, Verhaeghe J2,5, Lemmens L9, Lannoo L5, Shawe J10, Devlieger R11,12,13.

נושאים קשורים:  ניתוח בריאטרי,  מניעת הריון,  וסת,  מיניות והרזיה,  גלולות למניעת הריון,  אמצי מניעה ארוכי טווח,  גלולות משולבות למניעת הריון,  התנהגות מינית,  מחקרים
תגובות