סרטן גרורתי של המעי הגס

הוספת סטוקסימאב לכימותרפיית FOLFIRI יעילה כלכלית יותר מאשר הוספת בוואציזומאב

נתונים ממחקר 3-FIRE מעלים כי טיפול משולב עם כימותרפיית FOLFIRI וסטוקסימאב (ארביטוקס) מביא לשנות חיים ושנות חיים מתוקננות לאיכות רבות יותר בהשוואה לטיפול משולב של כימותרפיית FOLFIRI ובוואציזומאב (אווסטין) והתועלת הכלכלית של טיפול משולב זה גבוהה יותר עבור מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס ללא מוטציה בגן RAS. יתרון זה היה ניכר יותר בקרב מטופלים עם גידולים בצד שמאל

תא סרטני (אילוסטרציה)
תא סרטני (אילוסטרציה)

מחקר FIRE-3 היה מחקר שלב III עם הקצאה אקראית, אשר השווה בין קו טיפול ראשון עם כימותרפיית FOLFIRIי((5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לויקובורין [Leucovorin] ואירינוטקאן [Irinotecan]) בשילוב עם סטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) לעומת FOLFIRI בשילוב עם בוואציזומאב (Bevacizumab – Avastin) בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) ללא מוטציה בגן RAS; ההישרדות הכללית היתה טובה יותר עם FOLFIRI וסטוקסימאב, עם יתרון של יותר משמונה חודשים. מטרת הניתוח הנוכחי היתה להעריך את התועלת הכלכלית של FOLFIRI וסטוקסימאב בהשוואה ל-FOLFIRI ובוואציזומאב כקו טיפול ראשון עבור מטופלים בגרמניה עם mCRC ללא מוטציה בגן RAS (כולל תת-קבוצת מטופלים עם גידולים שמקורם בצד שמאל, ללא מוטציה בגן RAS, מאחר וגידול בצד שמאל הינו גורם מנבא).

מודל עלות-תועלת אונקולוגי סטנדרטי של הישרדות המחולק למחיצות של שלושה מצבי בריאות פותח על מנת לנתח את העלויות ואת התועלת הבריאותית מטיפול המשלב FOLFIRI וסטוקסימאב לעומת FOLFIRI ובוואציזומאב, מנקודת מבטו של המשלם הגרמני, על בסיס מידע ממחקר 3-FIRE והספרות המקצועית. תוצאי בריאות דווחו ברווח של שנות-חיים ושנות חיים מתוקננים לאיכות (quality-adjusted life-years - QALYs). שיעור ניכיון (discounting rate) של 3.5% הוחל על העלויות והתוצאים המשוערים.

עבור כלל אוכלוסיית המטופלים עם mCRC ללא מוטציה בגן RAS, העלות המנוכה והרווחים בשנות החיים ו- QALYs היו 89,434€, 3.04 ו-2.18 עם FOLFIRI וסטוקסימאב, בהשוואה ל-69,138€, 2.41 ו-1.75 עם FOLFIRI ובוואציזומאב, בהתאמה. היחס המצטבר של עלות-תועלת (incremental cost-effectiveness ratio – ICER; עלות של שנת חיים שהורווחה) היה 32,370€. עבור תת-קבוצת המטופלים עם mCRC שמקורו בצד שמאל, ללא מוטציה בגן RAS, העלות המנוכה והרווחים בשנות החיים ו-QALYs היו 91,888€, 3.46 ו-2.48 עם FOLFIRI וסטוקסימאב, בהשוואה ל-69,216€, 2.54 ו-1.84 עם FOLFIRI ובוואציזומאב, בהתאמה. ICER היה 23,736€. ניתוחי רגישות הסתברותיים הראו כי עם נכונות אירופאית רלבנטית לשלם (willingness-to-pay - WTP) ערכי סף של 55,000€ ו-80,000€, טיפול משולב של FOLFIRI וצטוקסימאב היה עם הסתברות של 64.0% ו-81.6% (מקרה הבסיס) ו-80.5% ו- 92.4% (תת-קבוצה) להיות יעיל-כלכלית, בהשוואה לטיפול משולב של FOLFIRI ובוואציזומאב, בהתאמה.

לפי ניתוחים אלו, טיפול המשלב כימותרפיית FOLFIRI עם סטוקסימאב (ארביטוקס) הינו יעיל כלכלית יותר מאשר טיפול המשלב כימותרפיית FOLFIRI עם בוואציזומאב (אווסטין) בקרב מטופלים בגרמניה עם mCRC ללא מוטציה בגן RAS, בערכי סף רשמיים של נכונות לשלם שיושמו על ידי סוכנויות הערכה אירופאיות לטכנולוגיות רפואיות. התועלת הכלכלית של FOLFIRI יחד עם סטוקסימאב בולטת יותר בקרב תת-קבוצת מטופלים עם גידולים ללא מוטציה בגן RAS שמקורם בצד שמאל.

מקור:

Cost-effectiveness of FOLFIRI + cetuximab vs FOLFIRI + bevacizumab in the first-line (1L) treatment of RASwild-type (wt) metastatic colorectal cancer (mCRC) in Germany: Data from the FIRE-3 (AIO KRK-0306) study.
Presented Saturday, January 20, 2018
Authors: Sebastian Stintzing, Ilse van Oostrum, Chris Pescott, Alma Katharina Steinbach-Buechert, Bart Heeg, Volker Heinemann; University Hospital, LMU Munich, Munich, Germany; Ingress-health/ Institute of Science in Healthy Aging & Healthcare/ University Medical Center Groningen, Rotterdam, Netherlands; Merck KGaA, Darmstadt, Germany; Merck Serono GmbH, Darmstadt, Germany; Ingress-health, Rotterdam, NetherlandsView Less

נושאים קשורים:  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  מחקר FIRE-3,  FOLFIRI,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  בוואציזומאב,  אווסטין,  RAS,  תועלת כלכלית,  יעילות כלכלית,  נכונות לשלם,  שנות חיים,  שנת חיים מתוקננת לאיכות,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות