סרטן גרורתי של המעי הגס

צד הטיפול משפיע על התגובה ויעילות הטיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס ללא מוטציות בגן RAS

ניתוח תת-קבוצה במחקר APEC הראה כי גידולים גרורתיים של המעי הגס שמקורם בצד ימין מושפעים מטיפול משולב בצורה שונה מאשר גידולים שמקורם בצד שמאל של המעי. מתן סטוקסימאב (ארביטוקס) פעם בשבועיים יחד עם כימותרפיית FOLFOX או FOLFIRI הביא להשפעות שונות מבחינת התגובה וההישרדות, לפי צד הגידול המקורי

מעי (אילוסטרציה)
מעי (אילוסטרציה)

באוכלוסיית מחקר APEC, אשר כללה מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) ללא מוטציה בגן RAS, מתן סטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) אחת לשבועיים (W2Q) בשילוב עם כימותרפיית FOLFOXי(5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לוקובורין [Leucovorin] ואוקסליפלטין [Oxaliplatin - Oxaltin]) או FOLFIRIי((5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לויקובורין [Leucovorin] ואירינוטקאן [Irinotecan]) השיג את שיעור התגובה הכללית המאומתת הטובה ביותר (best overall response rate - BORR), חציון ההישרדות ללא התקדמות (progression-free survival - PFS) הטוב ביותר וחציון ההישרדות הכללית (overall survival - OS) הטוב ביותר, בדומה לממצאים שדווחו במחקרי ציר קודמים של קו טיפול ראשון אשר כללו מתן סטוקסימאב פעם בשבוע. בניתוח תת-קבוצה המייצר-השערה שלהלן, העריכו החוקרים את ההשפעה של צד הגידול בקרב משתתפי מחקר APEC שהיו עם mCRC ללא מוטציה בגן RAS.

מחקר APEC היה מחקר בשלב II וללא הקצאה אקראית אשר נערך באסיה ומדינות האוקיינוס השקט, כאשר BORR היה התוצא העיקרי של מחקר זה. מטופלים עם גידולים ללא מוטציות באקסון 2 של הגן KRAS קיבלו סטוקסימאב W2Q יחד עם כימותרפיה לבחירת החוקרים, FOLFOX או FOLFIRI; ניתוחים עוקבים כללו מטופלים שהיו ללא מוטציות בגן RAS י(KRAS/NRAS, אקסונים 2-4). צד הגידול הוגדר בקרב מטופלים בני הערכה עם גידולים ללא מוטציות בגן RAS, כאשר גידולים בצד שמאל היו בסביבת כפף הטחול (splenic flexure), המעי הגס היורד, המעי העקול (sigmoid) והחלחולת, בעוד שגידולים בצד ימין היו בסביבת התוספתן, המעי העיוור (cecum), המעי הגס העולה, כפף הכבד (hepatic flexure) והמעי הגס הרוחבי.

מבין 167 מטופלים עם mCRC ללא מוטציה בגן RAS,י159 היו בני הערכה עבור צד הגידול; 130 (81.8%) היו עם גידולים בצד שמאל ו-29 (18.2%) היו עם גידול בצד ימין. מאפייני קו הבסיס בקבוצות צד הגידול שיקפו את ההבדלים הידועים בין mCRC שמאלי וימני. טיפול משולב של סטוקסימאב ו-FOLFOX וטיפול משולב של סטוקסימאב ו-FOLFIRI הביאו לשיעורי BORR של 65.5% ו-74.4% בקרב מטופלים עם גידולים בצד שמאל ו-52.6% ו-50.0% בקרב מטופלים עם גידולים בצד ימין, בהתאמה. טיפול משולב של סטוקסימאב ו-FOLFOX וטיפול משולב של סטוקסימאב ו-FOLFIRI הביאו לחציון PFS של 14.2 ו- 8.3 חודשים בקרב מטופלים עם גידולים בצד שמאל ו-12.8 ו-15.4 חודשים בקרב מטופלים עם גידולים בצד ימין, בהתאמה. לבסוף, טיפול משולב של סטוקסימאב ו-FOLFOX וטיפול משולב של סטוקסימאב ו-FOLFIRI הביאו לחציון OS של 30.6 ו-21.8 חודשים בקרב מטופלים עם גידולים בצד שמאל ו- 31.7 ו-32.1 חודשים בקרב מטופלים עם גידולים בצד ימין, בהתאמה.

באופן עקבי למחקרי ציר קודמים של קו טיפול ראשון בהם ניתן טיפול אחת לשבוע עם סטוקסימאב (ארביטוקס), ההשפעה הפרוגנוסטית של צד הגידול הודגמה אף במחקר APEC בקרב מטופלים המקבלים סטוקסימאב פעם בשבועיים כקו טיפול ראשון. BORR נותר 50% ומעלה בקרב מטופלים עם mCRC בצד ימין, בדומה לראיות קודמות לפיהן השימוש בסטוקסימאב עשוי להיות הולם כאשר מטרת הטיפול הינה הצטמקות/הפחתת נטל התאים הסרטניים. מידע מייצר-השערה זה מעלה בנוסף את האפשרות לסינרגיה בין סטוקסימאב ובפרט אירינוטקאן עבור PFS ו-OS בקרב מטופלים עם גידול בצד ימין, למרות שהמספרים נמוכים.

מקור: 

Impact of primary tumor side (TS) on outcomes of once-every-2-weeks (q2w) cetuximab + first-line (1L) FOLFOX or FOLFIRI in patients with RAS wild-type (wt) metastatic colorectal cancer (mCRC) in the phase 2 APEC trial.
Presented Saturday, January 20, 2018
Authors: Timothy Jay Price, Lin Shen, Brigette Ma, Regina Esser, Wen-Feng Chen, Peter Gibbs, Robert S.C. Lim, Ann-Lii Cheng; Queen Elizabeth Hospital/ University of Adelaide, Adelaide, Australia; Peking University Cancer Hospital and Institute, Beijing, China; Prince of Wales Hospital, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong; Merck KGaA, Darmstadt, Germany; Merck Serono Pharmaceutical...

נושאים קשורים:  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  FOLFIRI,  FOLFOX,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  RAS,  מחקר APEC,  צד הגידול,  תגובה כללית,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות