סרטן גרורתי של המעי הגס

הוספת נוגדן חד-שבטי נגד EGFR (צטוקסימאב או פניטומומאב) משפר את היעילות של כימותרפיית FOLFOX כקו טיפול ראשון בסרטן גרורתי של המעי הגס

מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס ללא מוטציות בגן RAS השיגו שיעורי תגובה גבוהים והישרדות משופרת עם הוספת חוסם EGFR (צטוקסימאב [ארביטוקס] או פניטומומאב [וקטיביקס]) לכימותרפיית FOLFOX. יתרונות אלו נצפו בעיקר, אך לא רק, בקרב מטופלים עם גידול ראשוני בצד שמאל

כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)
כימותרפיה (צילום: אילוסטרציה)

היעילות של כימותרפיה על בסיס אוקסליפלטין (Oxaliplatin) בשילוב עם נוגדן חד-שבטי נגד EGFR עודנה שנויה במחלוקת עבור סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC). מטה-אנליזה זו ביקשה להעריך את ההשפעה של הוספת פניטומומאב (Panitumumab - Vectibix) או צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux) לכימותרפיה על בסיס אוקסליפלטין כקו טיפול ראשון עבור מטופלים עם mCRC ללא מוטציות בגן RAS.

מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית אותרו בחיפוש במאגרי המידע MEDLINE, EMBASE וספריית קוכריין עד אוקטובר 2017, יחד עם תקצירים שהושגו ידנית מכנסים של האיגוד האמריקאי לאונקולוגיה קלינית (American Society of Clinical Oncology - ASCO) והאיגוד האירופאי לאונקולוגיה רפואית (European Society for Medical Oncology - ESMO). חושבו יחס הסיכון הכולל (pooled hazard ratio - HR) עבור הישרדות ללא התקדמות והישרדות וכללית וכן שיעורי הסיכויים הכלליים (pooled odds ratios - ORs) לשיעור התגובה הכללית באמצעות Review Manager 5.3.

הממצאים הציעו כי הוספת נוגדנים חד-שבטיים נגד EGFR למשטר FOLFOX (5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לוקובורין [Leucovorin] ואוקסליפלטין [Oxaliplatin - Oxaltin]) כקו טיפול ראשון עבור מטופלים עם mCRC ללא מוטציות בגן RAS הביאה לשיפורים ניכרים בהישרדות ללא התקדמות
(HR:י0.70, 95% רווח בר סמך: 0.59-0.82, p<0.001), ההישרדות הכללית
(HR: 0.79, 0.67-0.92, p=0.003) ושיעור התגובה הכללית (OR:י2.56, 95% רווח בר סמך: 1.77-3.70, p<0.00001), בהשוואה לכימותרפיה בלבד. עם זאת, בקרב מטופלים עם mCRC ללא מוטציות בגנים RAS ו-BRAF, לא נצפו הבדלים מובהקים כאשר נוסף נוגדן חד-שבטי נגד EGFR למשטר FLOXי(5-פלואורואורציל ואוקסליפלטין) או XELOX (קפציטבין [Capecitabine - Xeloda] ואוקסליפלטין), בהשוואה לכימותרפיה בלבד, ביחס להישרדות הכללית ולהישרדות ללא התקדמות, בעוד ש- FOLFOX בשילוב עם נוגדן חד-שבטי נגד EGFR הפגין שיפורים משמעותיים בהישרדות הכללית
(HR:י0.77, 95% רווח בר סמך: 0.61-0.98, p=0.03) ובהישרדות ללא המתקדמות (HR: 0.68, 0.57-0.82, p<0.00001).

מטה-אנליזה שכללה את המחקרים TAILOR ו-PRIME הציעה כי מיקום הגידול הראשוני ניבא יתרון הישרדותו כאשר נוסף נוגדן חד-שבטי נגד EGFR למשטר FOLFOX עבור מטופלים עם mCRC ללא מוטציות בגן RAS (הישרדות כללית: HR עבור גידול ראשוני בצד שמאל: 0.71, 0.59-0.85; HR עבור גידול ראשוני בצד ימין: 0.90, 0.65-1.25; p=0.53). עם זאת, HR עבור הישרדות ללא התקדמות ושיעור התגובה הכללית עדיין מציע יתרון להוספת נוגדן חד-שבטי נגד EGFR למטופלים עם mCRC בצד ימין.

תוצאות אלו מציעות כי נוגדנים חד-שבטיים נגד EGFR (צטוקסימאב [ארביטוקס] ופניטומומאב [וקטיביקס]) ואוקסליפלטין משתפים פעולה היטב במשטר FOLFOX. הוספת נוגדן חד-שבטי נגד EGFR לכימותרפיית FOLFOX שיפרה באופן מובהק את היעילות בקרב מטופלים עם mCRC בצד שמאל וללא מוטציה בגן RAS. בקרב מטופלים עם mCRC ללא מוטציות בגנים RAS ו-BRAF, היעילות היתה דומה. עבור מטופלים עם mCRC בצד ימין, עדיין ניתן לראות נטייה לטובת הוספת נוגדן חד-שבטי נגד EGFR. המאפיינים המולקולריים מאחורי מיקום הגידול הראשוני צריכים להיבחן בדחיפות.

מקור: 

Medicine (Baltimore). 2018 Mar;97(10):e0097. doi: 10.1097/MD.0000000000010097.
FOLFOX plus anti-epidermal growth factor receptor (EGFR) monoclonal antibody (mAb) is an effective first-line treatment for patients with RAS-wild left-sided metastatic colorectal cancer: A meta-analysis.
Chen D1,2, Li L3, Zhang X1, Gao G4, Shen L2, Hu J3, Yang M3, Liu B3, Qian X3.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  נוגדן חד-שבטי ל- EGFR,  חוסם EGFR,  צטוקסימאב,  ארביטוקס,  פניטומומאב,  וקטיביקס,  כימותרפיה על בסיס אוקסליפלטין,  אוקסליפלטין,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  שיעור התגובה הכללית,  מיקום הגידול,  RAS,  BRAF,  כימותרפיית FLOX,  כימותרפיית XELOX,  מחקר TAILOR,  מחקר PRIME,  נושא mCRC בחסות חברת Merck
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות